ANNULERINGSFORMULIER


Gelieve dit formulier af te drukken en dit te versturen per e-mail naar consument-be@asics.com of dit per post te versturen naar ASICS Europe B.V., Rue Louis Bleriot 5 Zoning Industriel Liège Logistics, 4460 Grace Hollogne, België.


Annuleringsformulier

(gelieve dit document enkel in te vullen en terug te sturen indien u het contract wenst op te zeggen)

Aan ASICS Europe B.V., Rue Louis Bleriot 5 Zoning Industriel Liège Logistics, 4460 Grace Hollogne, België:

Ik/Wij (*) verwittig(en) u hierbij van het feit dat ik/wij de verkoopsovereenkomst die ik/wij heb(ben) voor de volgende goederen (*) / voor de volgende diensten wens(en) op te zeggen

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Besteld op (*) /ontvangen op (*),

___________________________________________________________________________________

Naam van de consument(en),

___________________________________________________________________________________

Adres van de consument(en),

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (enkel indien het gaat om een papieren versie)

___________________________________________________________________________________

Datum

___________________________________________________________________________________


Download hier het annuleringsformulier