ROAD_Desktop.jpg

남성 로드 러닝화


GEL-NIMBUS 20 STOCKHOLM
GEL-NIMBUS 20 STOCKHOLM

GEL-NIMBUS 20 STOCKHOLM

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20 BOSTON
GEL-NIMBUS 20 BOSTON

GEL-NIMBUS 20 BOSTON

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20 PARIS
GEL-NIMBUS 20 PARIS

GEL-NIMBUS 20 PARIS

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20 SP
GEL-NIMBUS 20 SP

GEL-NIMBUS 20 SP

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000 NEW

GEL-NIMBUS 20
GEL-NIMBUS 20

GEL-NIMBUS 20

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

GT-2000 6 LITE-SHOW
GT-2000 6 LITE-SHOW

GT-2000 6 LITE-SHOW

남성 러닝 신발

신상품

₩129,000

JOLT (4E)
JOLT (4E)

JOLT (4E)

남성 러닝 신발

신상품

₩59,000

JOLT (4E)
JOLT (4E)

JOLT (4E)

남성 러닝 신발

신상품

₩59,000 NEW

JOLT (4E)
JOLT (4E)

JOLT (4E)

남성 러닝 신발

신상품

₩59,000

GEL-NIMBUS 20 PLATINUM
GEL-NIMBUS 20 PLATINUM

GEL-NIMBUS 20 PLATINUM

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩185,000

GEL-KAYANO 24 NYC
GEL-KAYANO 24 NYC

GEL-KAYANO 24 NYC

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-KAYANO 24
GEL-KAYANO 24

GEL-KAYANO 24

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

METARUN
METARUN

METARUN

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩259,000

GEL-KAYANO 24
GEL-KAYANO 24

GEL-KAYANO 24

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

GEL-EXALT 4
GEL-EXALT 4

GEL-EXALT 4

남성 러닝 신발

신상품

₩89,000

GEL-MOYA
GEL-MOYA

GEL-MOYA

남성 러닝 신발

신상품

₩75,000

GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW
GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW

GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW

남성 러닝 신발

신상품

₩129,000

GEL-NIMBUS 20(4E)
GEL-NIMBUS 20(4E)

GEL-NIMBUS 20(4E)

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

GT-2000 6(2E)
GT-2000 6(2E)

GT-2000 6(2E)

남성 러닝 신발

신상품

₩129,000

GEL-NIMBUS 20
GEL-NIMBUS 20

GEL-NIMBUS 20

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

GEL-KAYANO 24(2E)
GEL-KAYANO 24(2E)

GEL-KAYANO 24(2E)

남성 러닝 신발

₩159,000

GEL-EXCITE-5
GEL-EXCITE-5

GEL-EXCITE-5

남성 러닝 신발

₩69,000 ₩48,300

GEL-NIMBUS 20
GEL-NIMBUS 20

GEL-NIMBUS 20

남성 러닝 신발

신상품

₩159,000

GEL-KINSEI 6
GEL-KINSEI 6

GEL-KINSEI 6

러닝 신발

₩219,000 ₩153,300

아식스의 프리미엄 남성 로드 러닝화는 당신이 더 멀리 달릴 수 있도록 최상의 퍼포먼스를 선사합니다. 아식스 GEL 기술과 혁신적인 경량 소재가 장거리 주행을 위한 안정적인 지지와 탁월한 쿠셔닝을 제공합니다. 단거리 조깅, 중거리 러닝을 넘어 장거리 마라톤까지 아식스의 로드 러닝화 컬렉션과 함께 당신의 루트를 만들어 보세요. 남성 트레일 러닝화, 남성 패스트 러닝화남성 이지 러닝화를 포함한 남성용 러닝화 컬렉션, 지금 바로 확인하세요.