ROAD_Desktop.jpg

남성 로드 러닝화


JOG 100 2
JOG 100 2

JOG 100 2

남녀공용 러닝 신발

₩59,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25(4E)
GEL-KAYANO 25(4E)

GEL-KAYANO 25(4E)

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

JOLT(4E)
JOLT(4E)

JOLT(4E)

남성 러닝 신발

인기상품 재입고

₩59,000

GEL-KAYANO 25 OBISTAG
GEL-KAYANO 25 OBISTAG

GEL-KAYANO 25 OBISTAG

남성 러닝 신발

신상품

₩249,000

GEL-NIMBUS 20
GEL-NIMBUS 20

GEL-NIMBUS 20

남성 러닝 신발

₩159,000

GT-1000 7 SP
GT-1000 7 SP

GT-1000 7 SP

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩99,000 NEW

JOLT
JOLT

JOLT

남성 러닝 신발

신상품

₩59,000 NEW

GEL-CUMULUS 20 SP
GEL-CUMULUS 20 SP

GEL-CUMULUS 20 SP

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩129,000 NEW

GEL-KAYANO 25 Lite Show
GEL-KAYANO 25 Lite Show

GEL-KAYANO 25 Lite Show

남성 러닝 신발

신상품

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 SP
GEL-KAYANO 25 SP

GEL-KAYANO 25 SP

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 CASE STUDY
GEL-KAYANO 25 CASE STUDY

GEL-KAYANO 25 CASE STUDY

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 OBI KNIT
GEL-KAYANO 25 OBI KNIT

GEL-KAYANO 25 OBI KNIT

남성 러닝 신발

신상품

₩199,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-MOYA
GEL-MOYA

GEL-MOYA

남성 러닝 신발

₩75,000 ₩52,500

GEL-NIMBUS 20 BARCELONA
GEL-NIMBUS 20 BARCELONA

GEL-NIMBUS 20 BARCELONA

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20 TOKYO
GEL-NIMBUS 20 TOKYO

GEL-NIMBUS 20 TOKYO

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GT-1000 7
GT-1000 7

GT-1000 7

남성 러닝 신발

신상품

₩89,000

MetaRun
MetaRun

MetaRun

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩259,000

GEL-NIMBUS 20
GEL-NIMBUS 20

GEL-NIMBUS 20

남성 러닝 신발

₩159,000

GEL-MOYA
GEL-MOYA

GEL-MOYA

남성 러닝 신발

₩75,000 ₩52,500

GEL-NIMBUS 20(4E)
GEL-NIMBUS 20(4E)

GEL-NIMBUS 20(4E)

남성 러닝 신발

₩159,000

아식스의 프리미엄 남성 로드 러닝화는 당신이 더 멀리 달릴 수 있도록 최상의 퍼포먼스를 선사합니다. 아식스 GEL 기술과 혁신적인 경량 소재가 장거리 주행을 위한 안정적인 지지와 탁월한 쿠셔닝을 제공합니다. 단거리 조깅, 중거리 러닝을 넘어 장거리 마라톤까지 아식스의 로드 러닝화 컬렉션과 함께 당신의 루트를 만들어 보세요. 남성 트레일 러닝화, 남성 패스트 러닝화남성 이지 러닝화를 포함한 남성용 러닝화 컬렉션, 지금 바로 확인하세요.