ROAD_Desktop.jpg

로드 러닝화


GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25 Lite Show
GEL-KAYANO 25 Lite Show

GEL-KAYANO 25 Lite Show

남성 러닝 신발

신상품

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 Lite Show-W
GEL-KAYANO 25 Lite Show-W

GEL-KAYANO 25 Lite Show-W

여성 러닝 신발

신상품

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 SP
GEL-KAYANO 25 SP

GEL-KAYANO 25 SP

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩179,000 NEW

GEL-KAYANO 25 CASE STUDY
GEL-KAYANO 25 CASE STUDY

GEL-KAYANO 25 CASE STUDY

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩179,000 NEW

JOLT(4E)
JOLT(4E)

JOLT(4E)

남성 러닝 신발

₩59,000

GEL-KAYANO 25
GEL-KAYANO 25

GEL-KAYANO 25

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W PARIS
GEL-NIMBUS 20-W PARIS

GEL-NIMBUS 20-W PARIS

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

MetaRun
MetaRun

MetaRun

남성 러닝 신발

신상품

₩259,000

MetaRun-W
MetaRun-W

MetaRun-W

여성 러닝 신발

신상품

₩259,000

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GEL-MOYA-W
GEL-MOYA-W

GEL-MOYA-W

여성 러닝 신발

₩75,000 ₩52,500

GEL-NIMBUS 20 TOKYO
GEL-NIMBUS 20 TOKYO

GEL-NIMBUS 20 TOKYO

남성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

JOLT-W(D)
JOLT-W(D)

JOLT-W(D)

여성 러닝 신발

₩59,000

GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA
GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA

GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM
GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM

GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

MetaRun-W
MetaRun-W

MetaRun-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩259,000

GEL-KAYANO 25-W(D)
GEL-KAYANO 25-W(D)

GEL-KAYANO 25-W(D)

여성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25(2E)
GEL-KAYANO 25(2E)

GEL-KAYANO 25(2E)

남성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-KAYANO 25-W
GEL-KAYANO 25-W

GEL-KAYANO 25-W

여성 러닝 신발

신상품

₩169,000

아식스의 로드 러닝화는 당신의 지치지 않는 러닝 페이스를 위해 고안되었습니다. 아식스 로드 러닝화는 당신을 더 멀리 달릴 수 있게 합니다. 아식스 젤 기술로 탄생한 쿠셔닝이 매끄러운 러닝을 가능하게 합니다. 남성 로드 러닝화 혹은 여성 로드 러닝화, 또는 러닝화 전체를 살펴보세요. 트레일 러닝화로 익숙한 길은 벗어나고, 패스트 러닝화이지 러닝화로 당신의 러닝을 디자인하세요. 이제 당신을 멈추게 할 것은 없습니다.