ROAD_Desktop.jpg

여성 로드 러닝화


JOG 100 2
JOG 100 2

JOG 100 2

남녀공용 러닝 신발

₩59,000

JOLT-W(D)
JOLT-W(D)

JOLT-W(D)

여성 러닝 신발

₩59,000

GEL-NIMBUS 20 SP-W
GEL-NIMBUS 20 SP-W

GEL-NIMBUS 20 SP-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GT-2000 6 LITE-SHOW-W
GT-2000 6 LITE-SHOW-W

GT-2000 6 LITE-SHOW-W

여성 러닝 신발

₩129,000 ₩90,300

GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW-W
GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW-W

GEL-CUMULUS 19 LITE-SHOW-W

여성 러닝 신발

₩129,000 ₩90,300

MetaRun-W
MetaRun-W

MetaRun-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩259,000

GEL-NIMBUS 20 PLATINUM-W
GEL-NIMBUS 20 PLATINUM-W

GEL-NIMBUS 20 PLATINUM-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩185,000

GT-2000 6-W
GT-2000 6-W

GT-2000 6-W

여성 러닝 신발

₩129,000 ₩90,300

GEL-MOYA-W
GEL-MOYA-W

GEL-MOYA-W

여성 러닝 신발

₩75,000 ₩52,500

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM
GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM

GEL-NIMBUS 20-W STOCKHOLM

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA
GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA

GEL-NIMBUS 20-W BARCELONA

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W BOSTON
GEL-NIMBUS 20-W BOSTON

GEL-NIMBUS 20-W BOSTON

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GT-1000 SP-W 7
GT-1000 SP-W 7

GT-1000 SP-W 7

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩99,000 NEW

GEL-KAYANO 25 SP-W
GEL-KAYANO 25 SP-W

GEL-KAYANO 25 SP-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩179,000 NEW

GEL-CUMULUS 20 SP-W
GEL-CUMULUS 20 SP-W

GEL-CUMULUS 20 SP-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩129,000 NEW

GEL-KAYANO 25 Lite Show-W
GEL-KAYANO 25 Lite Show-W

GEL-KAYANO 25 Lite Show-W

여성 러닝 신발

신상품

₩179,000 NEW

DynaFlyte 3-W SOUND
DynaFlyte 3-W SOUND

DynaFlyte 3-W SOUND

여성 러닝 신발

신상품

₩149,000 NEW

GEL-KAYANO 25 OBI KNIT-W
GEL-KAYANO 25 OBI KNIT-W

GEL-KAYANO 25 OBI KNIT-W

여성 러닝 신발

신상품

₩199,000

GT-1000 7-W(D)
GT-1000 7-W(D)

GT-1000 7-W(D)

여성 러닝 신발

신상품

₩89,000

GEL-KAYANO 25-W
GEL-KAYANO 25-W

GEL-KAYANO 25-W

여성 러닝 신발

신상품

₩169,000

GEL-NIMBUS 20-W
GEL-NIMBUS 20-W

GEL-NIMBUS 20-W

여성 러닝 신발

₩159,000

GEL-NIMBUS 20 THE INCREDIBLES-W
GEL-NIMBUS 20 THE INCREDIBLES-W

GEL-NIMBUS 20 THE INCREDIBLES-W

여성 러닝 신발

리미티드에디션

₩169,000 ₩84,500

아식스 여성 러닝화는 내구성이 뛰어나고 반응 속도를 한창 향상 시켜줄 러닝을 가능하게 하여 당신의 러닝을 완벽하게 해 줍니다. 여성을 위한 특별한 디자인의 아식스 로드 러닝화는 매 스텝 궁극의 편안함을 제공합니다. 여성 패스트 러닝화여성 이지 러닝화, 혹은 여성 트레일 러닝화로 당신의 러닝을 디자인하세요. 여성 러닝화 컬렉션을 지금 확인하세요.