I 2021 er ASICS på oppdrag for å løfte en million sinn over hele verden. For første gang, gjør ASICS som er en pioner innen sport det mulig for hverdagsutøvere å se virkningen av bevegelse på sitt eget sinn. Med hvert sinn som bidrar til verdens første live studie i forholdet mellom sport og sinn.

Den revolusjonerende nye Mind UplifterTM vil gjøre det mulig for folk å kartlegge den positive effekten av sport på tvers av 10 emosjonelle og kognitive beregninger. Den viser også hvordan forskjellige idretter øker med hvordan de tenker og føler. Klikk her for mer informasjon.

Disse dataene vil også mates inn i en live global studie, fange individuelle Mind Uplifts fra hele verden og visuelt forvandle dem til et dynamisk og interaktivt World Uplift Map. Kartet vil kvantifisere den positive effekten som idretten har på den kollektive stemningen i byer, nasjoner og verden som helhet.

Her finner du verktøyet, Mind Uplifter:

https://minduplifter.asics.com