POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY ASICS

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Cenimy zaufanie, którym użytkownicy darzą naszą firmę, udostępniając jej swoje dane osobowe. Grupa ASICS poważnie traktuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do postępowania z ich danymi osobowymi w sposób uczciwy i zasługujący na zaufanie. Grupa ASICS podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić informacje użytkowników przed niewłaściwym użyciem i zapewnić im ochronę.
Uważamy za ważne, aby poinformować użytkowników o tym, jak będziemy wykorzystywać ich dane osobowe. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

STRESZCZENIE

W niniejszej Polityce prywatności opisano rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposoby ich wykorzystywania i zabezpieczania:

ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez naszą firmę podczas tworzenia przez użytkownika konta ASICS ID lub innego konta ASICS, podczas odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych, a także internetowych, mobilnych, sklepowych lub innych usług grupy ASICS („usług”) oraz podczas zakupów produktów w naszych sklepach, uczestniczenia w wydarzeniach lub konkursach organizowanych przez grupę ASICS albo kontaktowania się z nami przez serwisy społecznościowe lub w inny sposób. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, dzięki którym możemy zidentyfikować użytkownika, jak opisano poniżej w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”.

KIM JESTEŚMY

Grupa ASICS to międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące sprzęt sportowy, mające siedzibę główną w Japonii i oddziały na całym świecie. Nasza nazwa jest skrótem od łacińskiego przysłowia Anima Sana In Corpore Sano  (w zdrowym ciele zdrowy duch). Grupa ASICS została założona w oparciu o przekonanie, że sport to najlepszy sposób na osiągnięcie zdrowia umysłu i ciała. Do naszych marek należą ASICS, Onitsuka Tiger, Haglöfs i Runkeeper.   s

Odpowiedzialność za używanie danych osobowych użytkowników ponosi spółka ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-8555 Japonia, a także inne spółki z grupy ASICS w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika oraz kupowanych przez niego produktów i używanych przez niego usług. Ogólne informacje na temat właściwych odpowiedzialnych spółek z grupy ASICS oraz ich przedstawicieli, a także przypadków wykorzystywania przez nie danych osobowych użytkowników można znaleźć tutaj . W dalszej części dokumentu ASICS Corporation oraz właściwe odpowiedzialne spółki z grupy ASICS będą określane nazwą „ ASICS ” lub zaimkiem „ my ”.

  JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

W trakcie zakupów naszych produktów lub korzystania z naszych usług gromadzimy następujące informacje na temat użytkowników (określane łącznie terminem „dane osobowe”).

INFORMACJE OGÓLNE:

KATEGORIE SPECJALNE DANYCH OSOBOWYCH:

Gromadzimy także dobrowolnie przekazywane nam przez użytkowników informacje dotyczące budowy ciała, kondycji lub żywienia w celu dostosowania i ulepszenia środowiska podczas korzystania z naszych produktów i usług. Tego rodzaju dane osobowe mogą — same z siebie lub w połączeniu z innymi — udostępniać informacje na temat zdrowia  (fizycznego) użytkownika. Kategorie specjalne danych osobowych obejmują:

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych usług możemy także gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące lokalizacji użytkownika , takie jak pozycja GPS, wskazania przyspieszeniomierza czy trasa biegowa (z uwzględnieniem dokładnych danych lokalizacji pokazujących pozycję geograficzną użytkownika).

Będziemy wykorzystywać tylko dane dotyczące zdrowia i lokalizacji, które zostały dobrowolnie przekazane przez użytkowników, tylko po udzieleniu przez nich zgody na ich użycie lub zażądania ich użycia i tylko do celów wyszczególnionych w niniejszej Polityce prywatności. Użytkownik może w dowolnym momencie odmówić udzielenia zgody lub wycofać swoją zgodę, jak to zostało określone poniżej (zob. sekcja „Prawa użytkownika”).

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Grupa ASICS gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celach wyszczególnionych poniżej. Informujemy, że jeśli grupa ASICS już dysponuje informacjami na temat danego użytkownika, może wykorzystywać je w tych samych celach.

W związku z naszą umową z użytkownikiem:

W celu zarządzania zakupami użytkownika i ich obsługi (online i w naszych sklepach) oraz świadczenia użytkownikowi usług, których od nas zażądał, w tym obsługi zleceń, wykorzystujemy dane kontaktowe, dane konta i elektroniczne dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zakupów w naszych sklepach i online, informacje o aktywności w wolnym czasie, zainteresowaniach i wydarzeniach, informacje dotyczące danych treningowych i biegowych (w tym ćwiczeń fizycznych), dane dotyczące zawodów, dane dotyczące komunikacji oraz — po uzyskaniu zgody użytkownika — osobiste dane pomiarowe, charakterystykę biegową, dane z testów, wyniki pomiarów i dane o lokalizacji.

W celu zachowania zgodności ze zobowiązaniami prawnymi, którym podlega grupa ASICS:  

Wszystkie informacje, o których mowa w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”, mogą być użyte do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej, realizowania zgodnych z prawem żądań władz publicznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub innych regulacji.

W związku z naszymi uzasadnionymi interesami handlowymi:  

Będziemy używać danych kontaktowych użytkownika do wysyłania mu biuletynów informacyjnych lub ogólnych materiałów marketingowych, a także ankiet dotyczących zakupionych produktów i usług. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich materiałów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymywanej od nas komunikacji. Preferencje te można też kontrolować w ustawieniach profilu oraz urządzenia. Będziemy wykorzystywać dane osobowe, o których mowa powyżej w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”, w celu udoskonalenia naszych produktów i usług oraz lepszego poznawania naszych klientów zarówno w ujęciu zbiorczym, jak i indywidualnym. Aby to zrobić, możemy łączyć dane użytkownika uzyskane od różnych podmiotów grupy ASICS gromadzących dane osobowe (jeśli ma to zastosowanie). Oznacza to również, że analizujemy korzystanie przez użytkownika z naszych produktów i usług, a także wykorzystujemy te informacje do doskonalenia naszych produktów i usług oraz poprawy obsługi użytkownika (np. analizujemy, jakie witryny użytkownik odwiedza, jakich produktów i usług używa oraz w jaki sposób to robi, dzięki czemu możemy tworzyć osobiste profile i oceniać, co może interesować użytkownika i jakie przedstawiać mu zalecenia podczas zakupu naszych produktów lub korzystania z naszych usług (np. na podstawie wcześniejszych zakupów i usług, z jakich skorzystał)). Tworzenie tego rodzaju osobistych profili naszych klientów pozwala nam także na przesyłanie materiałów marketingowych, które bezpośrednio odnoszą się do korzystania przez użytkownika z naszych produktów i usług, o ile wyrazi on zgodę na otrzymywanie takich materiałów.

Możemy również wzbogacać dane osobowe użytkownika danymi pochodzącymi z innych źródeł zewnętrznych, na przykład prognoz pogody na podstawie lokalizacji użytkownika (przewidywana temperatura, wilgotność, wiatr) i prognoz ruchu drogowego (prawdopodobieństwo zanieczyszczenia powietrza), na przykład w celu dokładniejszego dostosowania planu treningowego, umożliwienia użytkownikowi dostosowania danego biegu do określonych okoliczności lub dostarczenia użytkownikowi bardziej szczegółowych informacji na temat jego treningów biegowych.

Dane osobowe, o których mowa powyżej w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”, mogą być także wykorzystywane przez grupę ASICS:

Wykorzystywanie informacji na podstawie zgody użytkownika:

Dane osobowe, o których mowa powyżej w podsekcji „Specjalne kategorie danych osobowych” (tzn. dane zdrowotne i dane o lokalizacji), możemy wykorzystywać w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności grupy ASICS, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe, o których mowa powyżej w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”, możemy wykorzystywać w celach marketingowych na podstawie profili użytkowników przy użyciu poczty elektronicznej, wiadomości SMS, innych metod elektronicznych lub w inny sposób, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.  

Dane osobowe użytkownika, o których mowa powyżej w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy”, będziemy również wykorzystywać na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika w momencie subskrybowania naszych biuletynów informacyjnych lub brania udziału w naszych ankietach.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, jak określono poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

JAK UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKÓW

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

W toku świadczenia usług podmioty te mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych, a także otrzymywać je, utrzymywać lub w inny sposób przetwarzać w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi usługodawcami nie zezwalają na wykorzystywanie informacji użytkownika do ich własnych celów (marketingowych). Zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi podejmujemy uzasadnione względami handlowymi kroki, aby wymagać od stron trzecich wystarczających zabezpieczeń danych osobowych użytkowników i przetwarzania tych danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki prywatności możemy udostępniać informacje zagregowane lub pozbawione elementów pozwalających na identyfikację stronom trzecim w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych, jeśli informacje te nie pozwalają zidentyfikować konkretnej osoby.

PLIKI COOKIE, ANALIZY I PERSONALIZACJA

Wraz z naszymi dostawcami zewnętrznymi używamy plików cookie, znaczników w formie przezroczystych obrazów GIF/pikseli, języka JavaScript, lokalnej pamięci masowej, plików dzienników i innych mechanizmów, które umożliwiają automatyczne gromadzenie i rejestrowanie informacji o działaniach użytkownika dotyczących przeglądania i korzystania z naszych usług. Takie „informacje na temat aktywności” możemy łączyć z innymi gromadzonymi danymi osobowymi użytkownika.  

Ogólnie rzecz biorąc, używamy tego rodzaju informacji na temat aktywności, aby zrozumieć, jak używane są nasze usługi, śledzić defekty i błędy, usprawniać nasze usługi, weryfikować poświadczenia konta, zezwalać na logowanie, śledzić sesje, zapobiegać oszustwom i chronić nasze usługi, a także na potrzeby ukierunkowanych działań marketingowych i reklamowych, personalizacji zawartości i do celów analitycznych.  Szczegółowe informacje na temat tych mechanizmów oraz sposobów gromadzenia informacji o aktywności można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie .    

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Uczestnicząc w forach dostępnych w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn itp., użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi przez te witryny narzędziami pozwalającymi podjąć decyzję o sposobach udostępniania danych osobowych w profilach serwisów społecznościowych.

Grupa ASICS ma obowiązek przestrzegać praktyk lub zasad prywatności tych stron trzecich, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi informacjami o prywatności, warunkami użytkowania i powiązanymi informacjami na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkownika w środowiskach serwisów społecznościowych.

W zależności od dokonanych wyborów dotyczących ustawień w różnych serwisach społecznościowych (i/lub w połączeniu z ustawieniami na stronach ASICS), niektóre dane osobowe (zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcie, komentarze, publikowane/udostępniane treści itp.) mogą być również udostępniane grupie ASICS w związku z aktywnością użytkownika online i jego profilami w serwisach społecznościowych.

UŻYTKOWNICY, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 16. ROKU ŻYCIA

Nasze usługi online nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia.  Jeśli użytkownik uważa, że zebraliśmy informacje o dziecku poniżej 13. roku życia, powinien skontaktować się z nami (zob. sekcja „Specjalista ds. ochrony danych — dane kontaktowe i zapytania” poniżej), abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki na rzecz usunięcia takich informacji.

Osoby w wieku 13–16 lat powinny przed przekazaniem nam swoich danych osobowych uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun powinien skontaktować się ze spółką z grupy ASICS odpowiedzialną za wykorzystywanie danych osobowych użytkownika — ogólne informacje na temat odpowiednich spółek z grupy ASICS można znaleźć tutaj  — przekazując nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne informacje identyfikacyjne, których możemy zażądać. Informacji tych grupa ASICS potrzebuje w celu weryfikacji, czy udzielono wymaganej zgody. W niektórych przypadkach możemy skontaktować się z tą osobą telefonicznie lub przy użyciu innych metod. Osoby w wieku 13–16 lat nie powinny kontaktować się z nami ani przekazywać nam swoich danych osobowych, dopóki rodzic lub opiekun prawny nie wyśle nam wiadomości e-mail ze zgodą na kontakt i przekazanie nam takich informacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ZA GRANICĘ

Informujemy, że grupa ASICS przekazuje i przetwarza wszelkie dane osobowe przekazane przez użytkownika do krajów innych niż jego kraj zamieszkania. Przepisy tych krajów mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika. Z tego względu grupa ASICS zweryfikuje istnienie odpowiednich zabezpieczeń i przestrzeganie wszystkich właściwych przepisów w związku z takim przekazaniem. W przypadku przekazywania danych z Unii Europejskiej do krajów nienależących do Unii Europejskiej grupa ASICS stosuje Umowy na temat wewnątrzgrupowego przekazywania danych oparte na klauzulach modelowych Unii Europejskiej.

BEZPIECZEŃSTWO

Grupa ASICS podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe użytkowników są właściwie zabezpieczone przy użyciu odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, tak aby chronić je przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem użyciem, zmianami, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz utratą. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do powyższych celów, lub w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia obowiązków ustawowych i rozwiązywania sporów.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Grupa ASICS przechowuje dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania celów, do których zostały zgromadzone i były wykorzystywane ( na przykład przez czas niezbędny do wysłania biuletynów informacyjnych zasubskrybowanych przez użytkownika, zapewnienia mu obsługi, udzielenia odpowiedzi na zapytania, rozwiązania problemów technicznych itp.), z wyjątkiem sytuacji wymagających przechowywania danych przez dłuższy okres, na przykład na mocy przepisów prawa lub do celów obrony roszczeń prawnych.

Jeśli użytkownik utworzył konto ASICS ID lub inne konto ASICS, usuniemy takie konto i dane osobowe tego użytkownika na jego wniosek lub 30 dni po uznaniu konta za nieaktywne. Konto zostanie uznane za nieaktywne, jeśli użytkownik nie używał konta ASICS ID lub innego konta ASICS przez okres 2 lat. Zanim konto stanie się nieaktywne, powiadomimy o tym użytkownika, prosząc o skorzystanie z konta ASICS ID lub innego konta ASICS, aby zapobiec uznaniu go za nieaktywne. Po zlikwidowaniu konta dane osobowe użytkownika zostaną usunięte; nie dotyczy to danych konta oraz danych treningowych i biegowych, jeśli użytkownik korzysta z aplikacji RunKeeper. Dane te będą przechowywane przez kolejne 4 lata od momentu uznania konta za nieaktywne (chyba że użytkownik wcześniej zażąda ich usunięcia). Ponadto w przypadku konieczności przechowywania określonych typów danych osobowych użytkownika przez dłuższy czas w związku z wymogami prawnymi będziemy przechowywać takie dane zgodnie przez obowiązujące okresy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych: prawo dostępu, prawo do poprawiania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec profilowania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skontaktować się z nami w sprawie tych praw, należy kliknąć tutaj

W zakresie, w jakim nasze uzasadnione interesy handlowe stanowią podstawę do wykorzystywania danych osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych (jeśli nie będziemy w stanie przedstawić ważne i uzasadnione podstawy wykorzystywania danych, mające charakter nadrzędny wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika, lub będzie to niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).

Bez zbędnej zwłoki i nie później niż przed upływem miesiąca odpowiemy na wniosek użytkownika o skorzystanie z praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów.  

Użytkownik może bez opłat w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w każdej wiadomości marketingowej. Preferencje te można też kontrolować w ustawieniach profilu. Grupa ASICS zaprzestanie wówczas stosowania wyników badań do użytkownika na poziomie indywidualnym i nie będzie wysyłać mu wiadomości marketingowych.

Aby wycofać zgodę na korzystanie przez grupę ASICS z danych zdrowotnych i danych o lokalizacji, należy wysłać wiadomość e-mail do właściwej spółki z grupy ASICS odpowiedzialnej za wykorzystywanie danych osobowych użytkownika (ogólne informacje można znaleźć tutaj ) . Preferencje te można też kontrolować w ustawieniach profilu oraz urządzenia.  

W przypadku pytań lub skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownik może wysłać wiadomość e-mail do właściwej spółki z grupy ASICS odpowiedzialnej za wykorzystywanie danych osobowych użytkownika (ogólne informacje można znaleźć tutaj . Użytkownik może także rozważyć złożenie skargi do organu nadzoru w zakresie ochrony danych.

ROZBIEŻNOŚCI LOKALNE:

W określonych jurysdykcjach mogą mieć zastosowanie reguły lub prawa dodatkowe lub odmienne od opisanych w sekcji „Prawa użytkownika” powyżej. Dotyczy to następujących jurysdykcji: USA, Japonia, Korea Południowa . Aby zapoznać się z odpowiednimi regułami, można kliknąć nazwę danej jurysdykcji.

INNE WITRYNY

Nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne zawierają łącza do witryn internetowych stron trzecich. Jeśli użytkownik skorzysta z tych łączy, opuści nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne. Mimo że witryny internetowe stron trzecich zostały wybrane z należytą starannością, grupa ASICS nie bierze na siebie odpowiedzialności za sposób korzystania przez te organizacje z danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym w odwiedzanej witrynie (jeśli takie oświadczenie jest dostępne).

ZMIANY POLITYKI

Możemy co pewien czas zmieniać niniejszą Politykę prywatności, publikując w naszych witrynach internetowych i aplikacjach jej zaktualizowaną wersję. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy odpowiednio użytkowników w naszych witrynach internetowych. „Data wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki wskazuje, kiedy takie zmiany zaczną obowiązywać. Zachęcamy do częstych wizyt, aby uzyskać aktualne informacje na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników.

SPECJALISTA DS. OCHRONY DANYCH — DANE KONTAKTOWE I ZAPYTANIA

Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych lub niniejszej Polityki prywatności należy kierować do specjalisty ds. ochrony danych lub do właściwej spółki z grupy ASICS odpowiedzialnej za dane osobowe użytkownika. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj .