ASICS INTEGRITETSPOLICY

Giltig från: 25 maj 2018

Vi värdesätter det förtroende du visar oss genom att låta oss ta del av dina personuppgifter. ASICS tar skyddet av din integritet på allvar och förbinder sig att hantera dina personuppgifter på ett korrekt sätt som visar att vi förtjänar detta förtroende. ASICS kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter mot missbruk och spridning.
Vi anser att det är viktigt att du får information om hur vi kommer att hantera dina personuppgifter. Därför hoppas vi att du kommer att läsa denna integritetspolicy noggrant.

SAMMANFATTNING

I den här integritetspolicyn förklarar vi vilka olika typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och skyddar dem.

OMFATTNING

Denna integritetspolicy är tillämplig på alla personuppgifter som vi samlar in och använder när du skapar ett ASICS ID-konto eller någon annan typ av ASICS-konto, besöker ASICS webbplatser, applikationer eller nätbutiker eller använder våra tjänster på nätet, i mobilen eller i butiker (nedan kallade tjänsterna ), köper våra produkter i våra butiker, deltar i evenemang eller tävlingar som ASICS anordnar eller interagerar med oss via sociala medier eller på annat sätt. I denna integritetspolicy avser ”personuppgifter” alla uppgifter som gör att vi kan identifiera dig. Se avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in” för mer information.

OM OSS

ASICS är ett internationellt företag som tillverkar och säljer träningsutrustning. Företaget har huvudkontor i Japan och anläggningar i hela världen. Vårt namn är en akronym för den latinska frasen Anima Sana In Corpore Sano  (en sund själ i en sund kropp). ASICS grundades i övertygelsen att idrott är det bästa sättet att uppnå en sund själ och kropp. Några av våra varumärken är ASICS, Onitsuka Tiger, Haglöfs och Runkeeper.  

ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe 650-8555 Japan ansvarar för användningen av dina personuppgifter tillsammans med andra ASICS-företag, beroende av var du bor och vilka av våra produkter du köper eller vilka av våra tjänster du använder. En översikt över ansvariga ASICS-företag i tillämpliga fall samt dessas företrädare och i vilka sammanhang de kommer att använda dina personuppgifter finns här . ASICS Corporation och det ansvariga ASICS-företaget kallas nedan ASICS  eller vi .

  DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

De uppgifter vi samlar in om dig när du köper våra produkter eller använder våra tjänster (nedan kallade personuppgifter ) kan vara av följande slag:

ALLMÄNNA UPPGIFTER:

SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER:

Vi samlar även in information som du frivilligt ger oss om din fysik, kondition eller kost, i syfte att anpassa och förbättra din upplevelse av användningen av våra produkter eller tjänster. Dessa personuppgifter kan – enskilt eller i kombination – ge oss information om din (fysiska) hälsa . De särskilda kategorierna innefattar:

När du använder våra tjänster kan vi också samla in och använda precisa uppgifter om din position , med hjälp av till exempel GPS eller accelerometer, och din löprunda (inklusive exakta uppgifter om din geografiska position).

Vi använder bara de uppgifter om din hälsa och position som du ger oss frivilligt, och då endast om du har gett oss tillstånd till eller bett oss göra detta och endast för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Du kan när som helst vägra att lämna ditt samtycke eller dra tillbaka det, enligt nedan (se avsnittet ”Dina rättigheter”).

HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

ASICS samlar in och använder dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. Du bör vara medveten om att ASICS kan använda eventuell information om dig som ASICS redan har för samma ändamål.

För att fullgöra vårt avtal med dig:

För att hantera dina inköp i våra butiker och på nätet och tillhandahålla de tjänster du har beställt av oss, inbegripet att hantera dina förfrågningar, använder vi dina kontaktuppgifter, dina kontouppgifter och uppgifter för elektronisk identifiering, uppgifter om dina inköp i våra butiker och på nätet, uppgifter om dina fritidsaktiviteter, intressen och evenemang, uppgifter om din träning och löpning (inklusive uppgifter om dina träningsaktiviteter), uppgifter om dina tävlingar, uppgifter om din kommunikation och – om du ger ditt samtycke – uppgifter som rör dina kroppsmått, din löpning, dina tester, dina mätresultat och din position.

För att fullgöra ASICS lagliga skyldigheter:  

De uppgifter som avses ovan i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in” kan användas för att upprätthålla lämplig dokumentation, efterkomma lagenliga förfrågningar från offentliga myndigheter och för att följa tillämpliga lagar och bestämmelser eller för andra lagstadgade ändamål.

För våra rättmätiga kommersiella intressen:

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka dig nyhetsbrev eller allmänna marknadsföringsmaterial samt undersökningar om produkter och tjänster du har köpt. Du kan när som helst välja att sluta ta emot sådana marknadsföringsmaterial genom att följa anvisningarna i alla meddelanden du får från oss. Du kan även kontrollera dessa inställningar i dina profilinställningar och enheter.

Vi använder de personuppgifter som avses ovan i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in” för att förbättra våra produkter och tjänster samt för att skaffa oss kunskaper om våra kunder, både som grupp och som individer. I detta syfte kan vi i tillämpliga fall kombinera de uppgifter som vi har inhämtat om dig via olika ASICS-enheter. Det betyder också att vi analyserar din användning av våra produkter och tjänster och använder denna information för att förbättra dem och ge dig en bättre användarupplevelse (vi analyserar till exempel vilka webbsidor du besöker, vilka produkter och tjänster du använder och tycker om och hur du använder dessa produkter och tjänster, och kan därigenom skapa en personlig profil och bedöma vad du kan vara intresserad av och vilka rekommendationer vi kan ge dig när du köper våra produkter eller använder våra tjänster (till exempel på basis av dina tidigare inköp och din tidigare användning av våra tjänster)). Genom att skapa en sådan personlig profil för dig kan vi också skicka ut marknadsföringsmaterial som direkt anknyter till användningen av våra produkter och tjänster om du har valt att ta emot sådant material.

Vi kan också komplettera dina personuppgifter med uppgifter från utomstående källor, såsom väderprognoser för din plats (förväntad temperatur, luftfuktighet, vindhastighet) och förväntade trafikförhållanden (risk för luftföroreningar) för att till exempel förbättra din träningsplanering, göra det möjligt för dig att anpassa en löprunda till de faktiska omständigheterna eller ge dig mer detaljerad information om dina rundor.

ASICS kan även använda de personuppgifter som avses i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in”

Användning av information på basis av ditt medgivande:

Vi kan använda de personuppgifter som avses i underavsnittet ”Särskilda kategorier av personuppgifter” (det vill säga uppgifter om hälsa och position) för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, men endast efter att du har gett oss tillstånd till detta.

Vi kan använda de personuppgifter som avses i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in” för att skicka ut marknadsföringsmaterial baserat på dina profiler via e-post, sms, andra elektroniska medel eller på annat sätt, men endast efter att du har gett oss tillstånd till detta.

Vi använder även dina personuppgifter som nämns ovan i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in” baserat på ditt samtycke, om du prenumererar på att få våra nyhetsbrev eller deltar i våra undersökningar.

Du kan när som helst dra tillbaka till medgivande. Se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

HUR VI SPRIDER DINA UPPGIFTER

Vi kan sprida dina personuppgifter till följande parter:

Dessa kan i samband med att de tillhandahåller sina tjänster få tillgång till, ta emot, bibehålla eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för vår räkning.  Enligt våra avtal med dessa tjänsteleverantörer får de inte använda dina uppgifter för sina egna syften (marknadsföring). I enlighet med tillämpliga lagkrav vidtar vi de åtgärder som är rimliga från kommersiell synpunkt för att kräva att tredje parter ska skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt och endast hantera dem enligt våra anvisningar.

Utan hinder av andra bestämmelser i denna integritetspolicy kan vi lämna ut aggregerad eller avidentifierad information till tredje parter att användas för forskning, marknadsföring, analyser eller andra ändamål, förutsatt att denna information inte gör det möjligt att identifiera någon enskild individ.

KAKOR, ANALYS OCH ANPASSNING

Vi och våra utomstående leverantörer använder kakor, osynliga GIF-bilder/pixeltaggar, JavaScript, lokal lagring, loggfiler och andra mekanismer för att automatiskt samla in och registrera information om din nätsurfning och användning av tjänsterna. Vi kan kombinera denna ”aktivitetsinformation” med andra personuppgifter som vi samlar in.  

Generellt sett använder vi denna aktivitetsinformation för att förstå hur våra tjänster används, spåra buggar och fel, förbättra våra tjänster, verifiera kontouppgifter, möjliggöra inloggning, spåra sessioner, förhindra bedrägerier och skydda våra tjänster samt för riktad marknadsföring och reklam, för att personanpassa innehåll och för analysändamål.  Mer information om dessa mekanismer och hur vi samlar in aktivitetsinformation finns i vår kakpolicy .    

SOCIALA MEDIER

När du medverkar på olika forum i sociala medier som Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn med flera bör du känna till och förstå de verktyg som dessa webbplatser tillhandahåller för att du ska kunna välja hur de personuppgifter som finns i dina personliga profiler ska spridas.

ASICS är bundet av dessa tredje parters sekretessrutiner och policyer, så du bör läsa tillämpliga meddelanden om sekretess, användningsvillkor och annan information om hur dina uppgifter används i dessa sociala medier.

Beroende av de inställningar du har gjort på olika sociala medieplatser (och/eller i kombination med dina inställningar på ASICS sidor) kan vissa personuppgifter som rör din aktivitet på nätet och dina profiler i sociala medier också spridas till ASICS (till exempel intressen, civilstånd, kön, användarnamn, foto, kommentarer och innehåll som du har lagt upp med mera).

OM DU ÄR YNGRE ÄN 16 ÅR

Våra nättjänster riktar sig inte till barn under 13 års ålder.  Om du tror att vi har samlat in information om ett barn som inte har fyllt 13 år ber vi dig att kontakta oss (se ”Uppgiftsskyddsombud: kontakt och frågor” nedan) så att vi kan vidta åtgärder för att radera denna information.

Om du har fyllt 13 men inte 16 år bör du be en förälder eller vårdnadshavare om tillstånd innan du lämnar några personuppgifter till oss. Din förälder eller vårdnadshavare bör kontakta det ASICS-företag som ansvarar för användningen av dina personuppgifter – en översikt över ASICS-företagen finns här    och ge oss uppgifter om namn, e-postadress och andra identitetsuppgifter som vi kan begära. ASICS behöver denna information för att kunna kontrollera att du har fått deras tillstånd. I vissa situationer kan vi följa upp detta med telefonsamtal eller på annat sätt. Kontakta oss inte och ge oss inga personuppgifter om du har fyllt 13 men inte 16 år innan din förälder eller vårdnadshavare har gett dig tillstånd till detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Du bör vara medveten om att ASICS kan överföra och behandla personuppgifter som du ger oss till andra länder än det land du bor i. Det kan hända att lagarna i dessa länder inte ger samma skydd för dina personuppgifter. Därför försöker ASICS se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att alla tillämpliga lagar och bestämmelser följs i samband med sådana överföringar. När det gäller uppgifter som överförs från EU till länder utanför EU använder ASICS överenskommelser om dataöverföring inom koncernen som bygger på EU:s standardklausuler.

SÄKERHET

Vi vidtar rimliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot otillåten och olaglig användning, förvanskning, otillåten tillgång och spridning, avsiktlig och oavsiktlig radering samt förlust. Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för de ovan angivna ändamålen eller är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav eller lösa eventuella tvister.

DATALAGRING

ASICS behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att tillgodose det syfte som de samlades in och användes för (till exempel den tid som krävs för att vi ska skicka dig de nyhetsbrev du prenumererat på, för att ge dig kundtjänst, svara på frågor eller lösa tekniska problem, o.s.v.), såvida inte en längre period är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har skapat ett ASICS ID-konto eller ett annat ASICS-konto hos oss, tar vi bort det kontot och dina personuppgifter på din begäran eller 30 dagar efter det att det har blivit inaktivt. Vi betraktar ditt konto som inaktivt om du inte har använt ditt ASICS ID-konto eller det andra ASICS-konto du har under 2 år. Innan ditt konto inaktiveras meddelar vi dig att använda ditt ASICS ID-konto eller det andra ASICS-konto du har för att förhindra att det inaktiveras. När vi tar bort ditt konto raderas dina personuppgifter, med undantag av dina kontouppgifter och uppgifterna om din träning och löpning om du använder appen RunKeeper, vilka sparas i ytterligare 4 år efter det att kontot har inaktiverats (om du inte ber oss att radera dina uppgifter tidigare). Om vi behöver spara vissa typer av personuppgifter under en längre tid till följd av lagkrav sparas de under den tid som lagen kräver.

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter: rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten att begränsa databehandling, rätten att invända mot profilering och rätten till uppgiftsportabilitet. Om du vill kontakta oss angående någon av dessa rättigheter hklickar du här.

I den utsträckning som vi är beroende av våra legitima intressen för att använda dina personuppgifter, har du också rätt att invända mot sådan användning (såvida vi inte visar avgörande och berättigade skäl för användningen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller där vi måste behandla uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk).

Vi svarar på din förfrågan om att åberopa dina rättigheter i enlighet med gällande lag utan otillbörlig fördröjning och inte senare än inom en månad.

Du kan när som helst utan kostnad dra tillbaka ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att följa anvisningarna i sådana meddelanden. Du kan också ställa in dina preferenser i din profil. ASICS slutar då att tillämpa forskningsresultaten på dig som individ och slutar att skicka dig marknadsföringsmeddelanden.

Om du vill ta tillbaka ditt medgivande till att ASICS använder uppgifter om din hälsa och position kan du skicka ett e-postmeddelande till det ASICS-företag som ansvarar för användningen av dina personuppgifter (en översikt finns här ). Du kan också ställa in dina preferenser i din profil och enhet.  

Om du har en fråga eller ett klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till det ASICS-företag som ansvarar för användningen av dina personuppgifter (en översikt finns här ). Alternativt kan du framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet.

LOKALA AVVIKELSER:

I vissa jurisdiktioner gäller bestämmelser och rättigheter som kompletterar eller avviker från de som anges i avsnittet ”Dina rättigheter” ovan. Detta är fallet i följande jurisdiktioner: USA, Japan, Sydkorea . Klicka på din jurisdiktion för att se vilka regler som gäller.

ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbplatser och mobilappar innehåller länkar till tredje parters webbplatser. Om du följer dessa länkar lämnar du våra webbplatser och appar. ASICS väljer visserligen ut dessa tredje parters webbplatser med omsorg, men vi påtar oss inget ansvar för hur dessa organisationer använder dina personuppgifter. Mer information finns i konfidentialitetsförklaringen på den webbplats du besöker (om sådan förklaring finns).

ÄNDRINGAR AV POLICYN

Vi kan ändra denna integritetspolicy genom att publicera en uppdaterad version av den på våra webbplatser och i våra applikationer. Om väsentliga förändringar görs meddelar vi detta på våra webbplatser med rimligt varsel. Uppgiften om första giltighetsdatum högst upp i denna policy utvisar när ändringarna träder i kraft. Kom tillbaka hit ofta, så att du håller dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter!

UPPGIFTSSKYDDSOMBUD: KONTAKT OCH FRÅGOR

Kontakta ASICS uppgiftsskyddsombud eller det ASICS-företag som ansvarar för användningen av dina personuppgifter om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy. En översikt med alla kontaktuppgifter finns här.