Denna månad presenterade ASICS sin World Uplift Map, vilken synliggör hur idrott påverkar den mentala hälsan bland människor över hela världen.

 World Uplift Map ingår i världens första realtidsstudie som visar på hur olika idrotter påverkar den kognitiva och emotionella statusen hos jordens befolkning. The World Uplift Map presenterar olika individers Mind Uplifts. Med hjälp av den nyligen lanserade ASICS Mind Uplifter™ har individernas känslor sammanställts för att åskådliggöra den kollektiva sinnesstämningen i en stad, region eller i hela världen. The World Uplift Map är interaktiv och lätt att anpassa, vilket gör det möjligt att filtrera data utifrån olika egenskaper, idrotter och evenemang. Användarna kan dessutom se vilket resultat deras egen stad har fått. Resultatet från alla användarnas sessioner ger stadens sammanlagda Mind Uplift. Den insamlade informationen som rapporterats in hittills visar att idrott har den största inverkan på att positivt påverka tankar och känslor. 

Den visar också att deltagarna från hela världen är 16% mer energifyllda, har 11% ökat självförtroende och är 9% lugnare direkt efter träning –vilket pekar på hur viktig idrott är för att stärka vårt mentala välmående. De första resultaten från realtidsstudien1visar att basket är den enskilda sport(+27% emotionellt lyft)som ger bäst resultat när det gäller att lyfta de emotionella känslorna efter träning.Gruppträningspass (+16% emotionellt lyft) och löpning som hittills varit den mest populära sporten (+10% emotionellt lyft) är också bland de ledande sporterna. Mind Uplifter™-verktyget lanserades som ett startskott till ASICS uppdrag att positivt påverka en miljon sinnen över hela världen. Tanken är att den ska göra det möjligt för människor att se vilken påverkan olika sporter kan ha på deras tankar genom 10 emotionella och kognitiva mätvärden. Detta möjliggörs genom att använda en kombination av ansiktsscanning och data som samlats in via självrapportering. Inom kort kommer man även kunna jämföra och följa vilken påverkan olika idrotter som löpning, tennis och basket, har på våra tankar över tid. För att markera detta ytterligare har ASICS gått samman med ett antal atleter, till exempel friidrottaren Napoleon Solomon från Sverige och triatleten Michelle Vesterby från Danmark, för att dela deras Mind Uplifts inom ett antal olika sporter –alltifrån sporten som de har blivit kända för till de idrotter de utövar på sin fritid.

Napoleon Solomon säger: “Jag vet att löpningen ger mig balans och att den hjälper mig med mitt mentala välbefinnande, men vad det här projektet kommer göra är att det låter forskare kvantifiera hur löpningen påverkar människor runt om i världen. Vad vi vill göra är att introducera fler människor till att springa så att de också får möjlighet att känna fördelarna –och jag tror att det här projektet kommer hjälpa oss med det.” 

Michelle Vesterby säger följande: ”Jag vill verkligen hjälpa till att få fler att känna av fördelarna med fysisk aktivitet, såsom jag gör när jag är ute på mina lopp. Precis som många andra atleter lägger jag in min data i Mind Uplifter så att jag kan vara med i det här experimentet. Jag säger alltid att ingen beklagar att de har tränat och förhoppningsvis kommer det här projektet visa varför det är så.” Alla deltagare är välkomna att dela med sig av sina resultat via sociala medier under #UpliftingMinds för att visa hur olika sporter påverkar deras tankar på olika sätt. Nu har du möjligheten att se och följa hur idrotten påverkar ditt eget sinne samtidigt som du dessutom kan se resultatet i realtid när fler och fler personer deltar i studien. 

För att delta: 

1.Gå in på http://minduplifter.asics.comför att ställa in din Mind Uplift.
2.SCANNA ditt ansikte för att läsa av ditt emotionella tillstånd. 3.SVARA på vetenskapligt framtagna frågor för att mäta din hjärnas verksamhet.
4.GENOMFÖR ett träningspass på minst 20 minuter för att lyfta dina sinnen.
5.REPETERA steg två och tre.
6.FÅ ditt Mind Uplift resultat och DELA på sociala media med #UpliftingMinds
7.SE hur dina resultat bidrar till World Uplift Map.

 Om du vill veta mer om ASICS och hur det går i deras strävan att få en miljon sinnen att röra sig, gå in på http://minduplifter.asics.com/.