asics relay faq
relay info


คำถามที่พบบ่อยรายละเอียดงาน!

ประเภทการแข่งขันที่เปิดลงทะเบียนมีอะไรบ้าง?

ฟูลมาราธอนแบบทีม 4 คน ระยะทาง 42 กม. - ชาย / หญิง / ผสม ผู้วิ่งแต่ละคนในทีมจะต้องวิ่งในระยะทางเท่ากันคือ 10.5 กม.
ฮาล์ฟมาราธอนแบบทีม 4 คน ระยะทาง 42 กม. - ชาย / หญิง / ผสม ผู้วิ่งแต่ละคนในทีมจะต้องวิ่งในระยะทางเท่ากันคือ 5.25 กม.
ฮาล์ฟมาราธอนแบบทีม 2 คน ระยะทาง 21 กม. - ประเภทเปิด ผู้วิ่งทั้ง 2 คนจะต้องวิ่งในระยะทางเท่ากันคือ 10.5 กม.

วิธีการวิ่งผลัด ASICS Relay?

ทีมที่มีผู้วิ่งจำนวน 4 คนจะต้องวิ่งให้ได้ระยะทางการแข่งขันรวม 42 กม. สำหรับฟูลมาราธอน หรือให้ได้ระยะทาง 21 กม. สำหรับฮาล์ฟมาราธอนในรูปแบบการแข่งขันวิ่งผลัด ผู้วิ่งคนแรกของทีมจะเริ่มการแข่งขันโดยใส่อุปกรณ์เปลี่ยนผลัด
ณ จุดเปลี่ยนผลัด ผู้วิ่งคนแรกจะส่งอุปกรณ์เปลี่ยนผลัดนี้ให้กับผู้วิ่งคนที่สอง และผู้วิ่งคนที่สองก็จะส่งต่อไปให้ผู้วิ่งคนต่อไป จนถึงผู้วิ่งคนสุดท้ายของทีมจนกว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขัน

หากทีมของคุณลงทะเบียนประเภททีม 4 คน ลงวิ่งที่ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ฮาล์ฟมาราธอน) ผู้วิ่งแต่ละคนต้องวิ่งที่ระยะทาง 5.25 กม.
หากทีมของคุณลงทะเบียนประเภททีม 4 คน ลงวิ่งที่ระยะทาง 42 กิโลเมตร (มาราธอน) ผู้วิ่งแต่ละคนต้องวิ่งที่ระยะทาง 10.5 กม.

ประเภทคู่ 2 คนจะวิ่งให้ได้ระยะทางรวม 21 กม. สำหรับฮาล์ฟมาราธอน ผู้วิ่งแต่ละคนจะวิ่งที่ระยะทาง 10.5 กม. ผู้วิ่งคนแรกจะเริ่มวิ่งโดยสวมอุปกรณ์เปลี่ยนผลัดและสายคาด ณ จุดเปลี่ยนผลัด ผู้วิ่งคนแรกจะส่งอุปกรณ์เปลี่ยนผลัดและสายคาดนี้ให้กับผู้วิ่งคนที่สอง

ผู้วิ่งผลัดทุกคนต้องไปรวมตัวกันที่จุดเดียวหรือไม่?

ผู้วิ่งทุกคนในทีมที่มี 4 คนต้องรวมตัวกันที่จุดรายงานตัวที่กำหนดก่อนเวลาที่กำหนด ผู้วิ่งคนแรกรายงานที่จุดสตาร์ท ขณะที่ผู้วิ่งลำดับที่ 2, 3 และ 4 จะรายงานตัวที่จุดเปลี่ยนผลัด

ผู้วิ่งทุกคนในทีมที่มี 2 คนต้องรวมตัวกันที่จุดรายงานตัวที่กำหนดก่อนเวลาที่กำหนด ผู้วิ่งคนแรกรายงานที่จุดสตาร์ท ขณะที่ผู้วิ่งคนที่ 2 จะรายงานตัวที่จุดเปลี่ยนผลัด

โปรดทราบว่า ผู้วิ่งทีมใดก็ตามที่มาช้ากว่ากำหนดจะถูกตัดสิทธิ์

ผู้วิ่งทุกคนในทีม จะได้รับเหรียญรางวัลหรือไม่?

ได้รับ, ผู้วิ่งทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัล ในกรณีที่ทีมวิ่งจบการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด

หากมีผู้วิ่งคนใดคนหนึ่งในทีมไม่สามารถเข้าร่วมวิ่งผลัดได้ในวันดังกล่าว ผู้วิ่งที่เหลือในทีมสามารถวิ่งในระยะทางของผู้วิ่งที่ขาดหายไปแทนได้หรือไม่ หรือสามารถหาผู้วิ่งคนอื่นมาแทนได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องด้วยเหตุผลความปลอดภัยและเหุตผลทางการแพทย์ ผู้วิ่งแต่ละทีมต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นทีม 2 คน หรือ 4 คน

ทีมวิ่งผลัดไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสมาชิกในทีมได้ และไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งเกินระยะทางที่กำหนดสำหรับผู้วิ่งแต่ละคนได้ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยของผู้วิ่งเอง ผู้จัดงานมีความเข้มงวดในการสั่งห้ามและไม่แนะนำให้มีการขาย แลกเปลี่ยน และ/หรือถ่ายโอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งผลัดนี้ เนื่องจากที่เลขเบอร์วิ่งของผู้วิ่งแต่ละคนมีข้อมูลการแพทย์และรายชื่อติดต่อของผู้วิ่งที่ลงทะเบียนอยู่ ข้อมูลนี้มีความสำคัญเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือสามารถปฐมพยาบาลได้ทันทีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังที่กล่าวมาข้างต้น ทีมดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีตามดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขัน

การร้องขอให้เปลี่ยนหมายเลขวิ่งสำหรับการแข่งขันให้กับผู้วิ่งที่ไม่ใช่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้จะยอมรับได้เป็นรายกรณีไป และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการแข่งขันนี้


การลงทะเบียน

อายุขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมในการแข่งขันวิ่งผลัด
ASICS Relay 2019 ได้คือกี่ปี?

ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปในวันแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กม. และฟูลมาราธอนระยะทาง 42 กม.

ทีมวิ่งผลัดชาย หญิง และทีมผสมแตกต่างกันอย่างไร?

แต่ละทีมต้องมีผู้วิ่ง 2 หรือ 4 คนในทีมที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเพศของประเภทย่อยที่ผู้วิ่งลงสมัคร

ฟูลมาราธอน:
ทีมหญิง - ผู้เข้าร่วมหญิง 4 คน
ทีมชาย - ผู้เข้าร่วมชาย 4 คน
ทีมผสม - ต้องประกอบด้วยผู้วิ่งอย่างน้อย 1 คนที่เป็นเพศตรงข้าม เช่น: ชญญญ, ชชญญ, ชชชญ

ฮาล์ฟมาราธอน:
ทีมหญิง - ผู้เข้าร่วมหญิง 4 คน
ทีมชาย - ผู้เข้าร่วมชาย 4 คน
ทีมผสม - ต้องประกอบด้วยผู้วิ่งอย่างน้อย 1 คนที่เป็นเพศตรงข้าม เช่น: ชญญญ, ชชญญ, ชชชญ

ทีมคู่ ผู้วิ่ง 2 คน (ฮาล์ฟมาราธอน):
ในทีมผู้วิ่ง 2 คน ซึ่งเป็นประเภทเปิด แต่ละทีมสามารถมีผู้วิ่งที่เป็นหญิง 2 คน หรือชาย 2 คน หรือชายหนึ่งหญิงหนึ่งได้

คำแนะนำในการลงทะเบียนการแข่งขันวิ่งผลัด ASICS Relay

ต่อไปนี้คือคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้สำหรับการลงทะเบียนเป็นหัวหน้าทีม:
 1. ไปยังหน้าลงทะเบียนได้ที่นี่
 2. ลงชื่อเข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
  (สมัครใช้งานบัญชี LIV3LY / ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี LIV3LY ของคุณ / ดำเนินการต่อโดยไม่มีบัญชี)
 3. เลือก "สร้างทีม" สำหรับหัวหน้าทีม
 4. เลือก 'ประเภทส่วนลด' และกรอกรหัสจาก LIV3LY ของคุณหากคุณได้รับรหัสโปรโมชั่น หากไม่มี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
 5. เลือกประเภทที่คุณต้องการลงทะเบียน (ทีม 4 คนที่วิ่งระยะทาง 42.195 กม. / ทีม 4 คนที่วิ่งระยะทาง 21.1 กม. / ทีม 2 คนที่วิ่งระยะทาง 21.1 กม.)
 6. ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์โดยการชำระเงินออนไลน์
 8. รับใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันทางอีเมล คุณจะได้รับรหัส "Team LIV3LY Code” ในใบเสร็จยืนยันการชำระเงินของคุณ และต้องส่งรหัสนี้ไปยังสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้สมาชิกในทีมลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
 9. หากต้องการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในการลงทะเบียนของคุณ กรุณาไปยังหน้าลงชื่อเข้าระบบของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่นี่

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้สำหรับการลงทะเบียนสมาชิกในทีม:

 1. ไปต่อยังหน้าลงทะเบียนได้ที่นี่
 2. ลงชื่อเข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
  (สมัครใช้งานบัญชี LIV3LY / ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี LIV3LY ของคุณ / ดำเนินการต่อโดยไม่มีบัญชี)
 3. สำหรับสมาชิกทีม ให้เลือก 'Join Team' (เข้าร่วมทีม)
 4. ใส่รหัส "Team Member LIV3LY Code” ที่หัวหน้าทีมให้มาสำหรับรหัส 'LIV3LY Code’
 5. เลือก “Register" (ลงทะเบียน)
 6. ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ไม่ต้องมีการชำระเงิน
 8. หากต้องการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในการลงทะเบียนของคุณ กรุณาไปยังหน้าลงชื่อเข้าระบบของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่นี่


ฉันจะชำระเงินได้อย่างไร?

คุณสามารถชำระเงินได้ผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนผ่านธนาคารโดยการใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยังการชำระเงินหลังจากที่คุณลงทะเบียนเรียบร้อยและถูกต้องแล้ว

ฉันต้องกรอกแบบฟอร์มการชดใช้สินไหมหรือขอความยินยอมจากบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองหรือไม่ ในกรณีที่ฉันอายุต่ำกว่า 18 ปีในวันแข่งขัน?

ใช่ ผู้เข้าร่วมที่อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องขอความยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมในการแข่งขัน บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองต้องยื่นแบบฟอร์มการชดใช้สินไหมที่ลงนามแล้วในระหว่างการรับอุปกรณ์การแข่งขัน ไม่เช่นนั้นทางผู้จัดการแข่งขันจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้สมัคร คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชดใช้สินไหมได้ ที่นี่

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าการลงทะเบียนของฉันเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

ผู้เข้าร่วมจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รหัสการลงทะเบียนเฉพาะสำหรับคุณจะแสดงบนใบเสร็จยืนยันการลงทะเบียน

ทำไมฉันถึงไม่ได้รับใบเสร็จยืนยันการลงทะเบียน ทั้ง ๆ ที่ลงทะเบียนและชำระเงินแล้ว?

อาจมีหลายเหตุผลด้วยกัน:

 1. เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจมีการบล็อคอีเมลยืนยันการลงทะเบียน หรือแสดงเป็นอีเมลขยะ กรุณาตรวจสอบกล่องอีเมลขยะของคุณ
 2. การลงทะเบียนของคุณไม่เสร็จสมบูรณ์
 3. ที่อยู่อีเมลที่กรอก ณ เวลาที่ลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง
 4. คุณสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านหน้าลงชื่อเข้าระบบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ ที่นี่

ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่หากฉันเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมหลังลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว?

ไม่ได้ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ฉันสามารถส่งผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ การเข้าร่วมการแข่งขันเป็นการเข้าร่วมที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อาการทางการแพทย์ จะติดอยู่กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน การเข้าร่วมแข่งขันแทนผู้ที่ลงทะเบียนไว้นั้น ไม่ได้รับอนุญาต ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน และ/หรือปฏิเสธการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมในจุดสตาร์ทการแข่งขันหากมีการถ่ายโอนสิทธิ์การเข้าร่วมให้บุคคลอื่น

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของฉันได้หรือไม่หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว?

มี คุณสามารถทำได้โดยการไปที่หน้าการลงชื่อเข้าระบบของผู้เข้าร่วม ที่นี่ โปรดทราบ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับการวิ่งในทีมของคุณและรายละเอียดการติดต่อได้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องดำเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนปิดการลงทะเบียน

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันของฉันหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนได้หรือไม่?

ไม่ได้

วันปิดรับลงทะเบียนคือเมื่อไหร่?

เราจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2019 หรือเมื่อสล็อตเต็มแล้ว กรณีใดกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อน

เสื้อที่ระลึกงาน ASICS Relay

ขนาดและการวัดของเสื้อที่ระลึก คือเท่าไหร่?

ขนาดเสื้อกิจกรรมจาก ASICS สำหรับทุกเพศ
ขนาด : เซนติเมตร (CM)

คำอธิบาย

XS

S

M

L

XL

XXL

ความยาวกลางหลัง

64.2

66.3

69.4

70.5

72.6

74.7

ความกว้างของไหล่

40.5

42

43.5

45

46.5

48

ความกว้างหน้าอก

42

45

48

51

54.5

58

tshirt


ฉันสามารถเปลี่ยนขนาดของเสื้อที่ระลึก หลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนได้หรือไม่?

ไม่ได้

ฉันจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนขนาดของเสื้อที่ระลึก ในระหว่างการรับอุปกรณ์การแข่งขันได้หรือไม่?


ไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนใด ๆ


การรับอุปกรณ์การแข่งขัน  

ฉันต้องทำอย่างไรเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขันของฉัน?


 1. สำเนาบัตรประชาชน (ยอมรับทั้งแบบไฟล์และแบบเอกสาร)
 2. สำหรับใบเสร็จยืนยันการลงทะเบียนของคุณ (ยอมรับทั้งแบบไฟล์และแบบเอกสาร)
 3. แบบฟอร์มการชดใช้สินไหมที่ลงนามแล้ว (สำหรับผู้เข้าร่วมที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

  * ผู้วิ่งเพียง 1 คนจากแต่ละทีมเท่านั้นที่ต้องรับอุปกรณ์การแข่งขันแทนสมาชิกในทีมที่มีจำนวน 2 หรือ 4 คน
  * ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับ Race Pack ของผู้เข้าร่วมที่ไม่มีเอกสารข้างต้น

จะทำอย่างไรหากฉันไม่สามารถมารับอุปกรณ์การแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้?


คุณสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมารับแทนคุณได้ กรุณาดาวน์โหลดและกรอกหนังสืออนุญาต โดยตัวแทนของคุณต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้เมื่อมารับ:

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ยอมรับทั้งแบบไฟล์และแบบเอกสาร)
 2. สำหรับใบเสร็จยืนยันการลงทะเบียนของคุณ (ยอมรับทั้งแบบไฟล์และแบบเอกสาร) หนังสืออนุญาต
ฉันสามารถรับอุปกรณ์การแข่งขันได้เมื่อไหร่ และที่ใด?

สถานที่ : Lifestyle Hall, Siam Paragonม 991/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330วันที่ : 27 - 29 กรกฎาคม 2019
เวลา: 11.00 น. - 19.00 น.


ฉันได้ลงทะเบียนกับบริษัทของฉัน ฉันสามารถนัดหมายเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขันจำนวนมากได้หรือไม่?
การรับอุปกรณ์การแข่งขันจำนวนมากสามารถทำได้สำหรับทีมต่าง ๆ ที่มีสมาชิกรวมกัน 20 คนขึ้นไป กรุณาแจ้งเราล่วงหน้าก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อนัดหมาย


วันแข่งขัน

การจัดการแข่งขันวิ่งผลัด ASICS Relay 2019 ในประเทศไทยจะมีขึ้นเมื่อไหร่?

การวิ่งแข่งขันจะมีขึ้นในคืนของวันที่ 3 สิงหาคม 2562 (วันเสาร์)

จะมีบริการฝากกระเป๋าหรือไม่?

ผู้วิ่งทุกคนสามารถใช้บริการฝากกระเป๋าได้ ผู้วิ่งควรมาให้ถึงก่อนเวลานัดหมายเพื่อทำการฝากกระเป๋าและหลีกเลี่ยงความล่าช้าเนื่องจากต้องเข้าคิว

หมายเหตุ: แม้ว่าจะมีการดูแลความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินใด ๆ ของผู้เข้าร่วมที่เลือกที่จะใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง


การใส่หมายเลขวิ่งเป็นข้อบังคับหรือไม่?

เป็นข้อบังคับ ผู้เข้าร่วมที่ไม่มีหมายเลขวิ่งที่กำหนดให้จะถูกปฏิเสธการเข้าร่วมที่จุดสตาร์ท

เวลาปล่อยตัวของแต่ละประเภทคือเวลาใด?

จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้

ระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันคือเวลาใด?

ฟูลมาราธอน 42 กม. - 6 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. - 3 ชั่วโมง

สำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถแข่งขันได้แล้วเสร็จตามเวลาระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม ผู้จัดการแข่งขันจะพาผู้เข้าร่วมไปยังบริเวณเส้นชัยโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด ผู้เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัล

จะมีการถ่ายภาพอย่างเป็นทางการหรือไม่?

มี หลังจากเสร็จสิ้นงานอีเวนท์ จะมีการอัปโหลดภาพบนเว็บไซต์ของเราและบนเฟซบุ๊ก

ฉันสามารถขี่สเก็ตหรือปั่นจักรยานในระหว่างการวิ่งได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้วิ่งทั้งหมด ไม่อนุญาตให้มีการขี่สเก็ตหรือปั่นจักรยาน

ฉันนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้หรือไม่?

ไม่ได้ ผู้วิ่งไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงไปในการแข่งขันได้

จะมีเครื่องหมายบอกระยะทางตามเส้นทางการวิ่งหรือไม่?

มี โดยจะมีเครื่องหมายบอกระยะทางตามเส้นทางการวิ่ง

หากฉันเกิดการบาดเจ็บในระหว่างการวิ่งหรือไม่สามารถวิ่งได้สำเร็จ จะทำอย่างไร?

ผู้วิ่งสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลการวิ่งหรือบุคลากรปฐมพยายาลตามเส้นทางของเราทราบเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำถาม


มีคำถามหรือไม่? ดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือส่งอีเมลมาที่ info.th@asicsrelay.com