Skip to content

ROTE JAPAN LIGHT

ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
ROTE JAPAN LIGHT CLASSIC RED,PEA COAT
點擊放大縮小
放大縮小
NT$3,280
型號: TVR490-2358
顏色: CLASSIC RED,PEA COAT

ROTE JAPAN LIGHT

ROTE JAPAN LIGHT

NT$3,280

商品詳細

大底採用高純度橡膠,增進彈性及抓地力,能針對迅速移動作出反應,人造纖維強化鞋面構造,全鞋身採輕量化設計,柔軟度大量提升,符合多方向移動及高強度競賽需求。