Size Guide
Kids' Shoes
US K4 K4.5 K5 K5.5 K6 K6.5 K7 K7.5 K8 K8.5 K9 K9.5 K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU 19.5 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
CM 12.5 12.75 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.25 15.5 15.75 16.0 16.5 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
scroll to view »
Shoe Width
Code 2A B D 2E 4E
Women's Narrow Standard Wide Extra Wide --
Men's/Kids __ Narrow Standard Wide Extra Wide
scroll to view »