Skip to content

Bảo Hành


Bảo hành-Khiếu nại sản phẩm bị lỗi

Tại ASICS, chúng tôi đứng đằng sau các sản phẩm của mình và sẵn lòng hỗ trợ bạn nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với chất lượng hoặc hiệu suất của sản phẩm chúng tôi.

Bảo hành có giới hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn ASICS Việt Nam (“ASICS”) bảo đảm với người tiêu dùng mua ban đầu (“Người tiêu dùng”) tại Việt Nam rằng: (i) các sản phẩm giày dép, quần áo và phụ kiện của ASICS sẽ không có lỗi sản xuất trong ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua ban đầu trừ khi thời hạn bảo hành khác được chỉ định cho sản phẩm.

Bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng cho các sản phẩm ASICS được Người tiêu dùng mua trực tiếp từ ASICS hoặc nhà bán lẻ được ASICS ủy quyền tuân theo các yêu cầu kiểm soát chất lượng của ASICS, trừ khi luật pháp nghiêm cấm. Bảo hành có giới hạn này không mở rộng cho bất kỳ chủ sở hữu hoặc người tiêu dùng tiếp theo hoặc bất kỳ người nhận chuyển nhượng nào khác của sản phẩm. ASICS có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu bảo hành nào từ Người tiêu dùng liên quan đến các sản phẩm được mua từ người bán trái phép, bao gồm các trang web trái phép trên internet. Bảo hành này không bao gồm bất kỳ lỗi nào do lắp không đúng cách, hao mòn thông thường, hư hỏng do sử dụng không đúng cách, lạm dụng, vận chuyển hoặc bảo quản không đúng cách, không tuân theo hướng dẫn sản phẩm, sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm, sửa chữa trái phép hoặc sơ suất. ASICS có thể tùy ý thay đổi tính khả dụng hoặc các điều khoản của bảo hành này, nhưng bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không có hiệu lực trở về trước.

Người tiêu dùng muốn gửi yêu cầu bảo hành dựa trên lỗi sản xuất sản phẩm có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. ASICS có thể liên hệ với bạn để biết thêm thông tin. Nếu ASICS xác định rằng một sản phẩm bị lỗi và được bảo hành theo chế độ bảo hành có giới hạn này, ASICS sẽ, theo quyết định riêng của mình, hoàn lại tiền, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi bằng chi phí của ASICS hoặc cung cấp tín dụng theo giá mua ban đầu cho Người tiêu dùng để mua một sản phẩm ASICS khác. Thời hạn bảo hành không được gia hạn nếu ASICS sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm.

Không có chế độ bảo hành nào vượt ra ngoài những điều được đề cập trên đây, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác. Bất kỳ bảo hành ngụ ý nào có thể áp dụng cho các sản phẩm, bao gồm bảo hành ngụ ý về khả năng bán hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, được giới hạn về thời gian trong khoảng thời gian bảo hành áp dụng ở trên. Trong mọi trường hợp, ASICS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý vượt quá số tiền thực trả cho sản phẩm và/hoặc đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào do vi phạm bảo hành có giới hạn này, vi phạm hợp đồng hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác.