OneASICS

Algemene voorwaarden


1. Inleiding

Welkom bij het OneASICS™ ledenprogramma ("OneASICS" of "programma"). OneASICS wordt u aangeboden door ASICS Europe B.V. ("ASICS", "we/wij" of "ons/onze") en deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") regelen uw inschrijving bij en deelname aan het programma ("lidmaatschap").

Het programma wordt verstrekt via de speciale ASICS website ("website"), waarvoor afzonderlijke voorwaarden kunnen gelden, zoals de algemene voorwaarden. Bovendien kunnen afzonderlijke richtlijnen, regels en/of servicevoorwaarden met aanvullende of andere voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van specifieke functies of elementen van het programma (in elk van deze gevallen en gezamenlijk "aanvullende voorwaarden"). Deze aanvullende voorwaarden worden u in het programma verstrekt. Voor zover er een conflict is tussen deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang, tenzij in de aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Wanneer komt u in aanmerking voor het lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor registratie bij OneASICS, moet u:

 • een persoon zijn;
 • minstens 16 jaar oud zijn;
 • een geldig e-mailaccount hebben; en
 • legaal in de Europese Unie verblijven en u daar fysiek bevinden.

Als u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking om lid te worden van OneASICS ("lid"). Eenmaal geregistreerd als lid, krijgt u een online account om uw programma-activiteiten te volgen. ("ledenaccount"). Lidmaatschap is beperkt tot 1 account per persoon. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van ASICS of aan ASICS gelieerde ondernemingen komen in aanmerking voor lidmaatschap van het programma, maar kunnen worden uitgesloten van bepaalde promoties.

3. Hoe u zich kunt registreren

Om u te registeren als lid van OneASICS kunt u naar de registratiepagina gaan en het registratieformulier invullen. Het lidmaatschap is gratis en vereist geen aankoop.

Uw lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en mag niet worden gebruikt voor wederverkoop of winst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres en andere contactgegevens, up-to-date te houden in uw ledenaccount. Voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens wordt verwezen naar artikel 18 van deze voorwaarden.

Voordelen (zoals hieronder gedefinieerd) zullen niet worden toegekend totdat een lid is bevestigd en het verificatieproces is voltooid, naar het absolute oordeel van ASICS. Voor sommige voordelen kunnen leeftijdseisen gelden.

4. Voordelen

A. Algemene voordelen. ASICS of aan ASICS gelieerde bedrijven en/of andere derden waarmee ASICS een partnerschap heeft (gezamenlijk de "ASICS partners"), kunnen leden van tijd tot tijd speciale aanbiedingen, diensten, evenementen, beloningen en nog veel meer (gezamenlijk de "voordelen") aanbieden tijdens de duur van hun deelname aan het programma. Deze voordelen kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten:

 • Gratis verzending van alle bestellingen via de website;
 • 90 dagen uitproberen van schoenen en kleding gekocht in een fysieke winkel of via de website;
 • 90 dagen gratis uitproberen van Runkeeper Go™;
 • Exclusieve kortingen voor leden;
 • Als eerste toegang tot aanbiedingen;
 • Als eerste toegang tot producten;
 • Verjaardagsaanbiedingen;
 • Uitnodigingen voor evenementen;
 • Cadeaus;
 • Exclusieve cadeaus bij aankopen;
 • Donatie aan een goed doel.

De voordelen worden aangeboden op individuele basis en uitsluitend voor het eigen ledenaccount van elk lid.

B. Speciale voordelen. Van tijd tot tijd, als onderdeel van de programma-activiteiten, kunnen ASICS en ASICS partners ervoor kiezen om sweepstakes te organiseren, waarvan sommige alleen openstaan voor leden en andere openstaan voor het grote publiek ("sweepstakes"). Alle sweepstakes zijn onderworpen aan alle regels, voorwaarden en bepalingen van de sweepstakes, en worden beschreven in de specifieke aanvullende voorwaarden die bij de sweepstakes horen.

5. Hoe u voordelen kunt verdienen

A. Kwalificerende activiteiten. Van tijd tot tijd kunnen ASICS en ASICS partners naar eigen goeddunken activiteiten organiseren op grond waarvan leden voordelen kunnen "verdienen" ("kwalificerende activiteiten"). Deze activiteiten kunnen (zonder beperking) bestaan uit ASICS online of in-store aankopen, het invullen van speciaal gemarkeerde enquêtes, deelname aan bepaalde on-site ASICS evenementen in het kader van fanactivatie, het registreren voor een ledenaccount, of het lezen van specifieke ASICS inhoud.

Zodra een kwalificerende activiteit met succes is voltooid en geverifieerd, verschijnt het overeenkomstige aantal voordelen in uw ledenaccount.

B. Waarde. Voordelen hebben geen "echte" of contante waarde en zijn om geen enkele reden of anderszins van rechtswege inwisselbaar voor contanten, overdraagbaar of toewijsbaar. Voordelen hebben geen doel of toepassing behalve zoals aangeboden via het programma. Dienovereenkomstig mag u geen voordelen of andere virtuele items kopen, verkopen, ruilen, te koop aanbieden, ten verkoop aanbieden of verhandelen. Leden mogen niet proberen voordelen te verdienen die zijn verkregen door enige vorm van kwaadwillige actie (inclusief, zonder beperking, door het gebruik van een script, bot of andere geautomatiseerde middelen).

C. Wijzigingen. ASICS kan, naar eigen goeddunken, op elk ogenblik tijdens de duur van dit programma beslissen om het aantal toegekende voordelen voor een bepaalde kwalificerende activiteit te wijzigen, om enige of alle middelen om voordelen te verdienen te schrappen, om beperkingen in te stellen voor het aantal keren dat een lid voordelen kan verdienen voor het deelnemen aan een in aanmerking komende activiteit of het deelnemen aan de activiteit tijdens een specifieke tijdsperiode, en om voordelen aan te bieden aan geselecteerde groepen leden.

6. Geldigheid van voordelen

Voordelen zullen niet geldig zijn tenzij ze verdiend zijn in strikte overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld en bedoeld door ASICS. Eenmaal verdiend, blijven de voordelen voor u persoonlijk beschikbaar in uw ledenaccount tot de vervaldatum die wordt vermeld in de informatie over de betreffende voordelen, of 12 maanden na de laatste kwalificerende activiteit die in uw ledenaccount is geregistreerd.

Elk lid is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn/haar verdiende voordelen. Indien een lid van mening is dat zijn/haar voordelen niet correct zijn, of dat verdiende voordelen niet zijn gecrediteerd, dan kunt u contact met ons opnemen: https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

7. Duur en beëindiging

A. Programmaperiode. De "programmaperiode" begint op [1 juli 2019] en eindigt op een datum te bepalen naar het eigen en absolute oordeel van ASICS. Deze datum zal in het programma worden vermeld of zal naar u worden verzonden via e-mail ("Einddatum van het programma"). ASICS garandeert niet hoelang het programma zal worden aangeboden, en het programma kan op elk ogenblik eindigen. Na de einddatum van het programma kunnen de leden geen voordelen meer verdienen.

U hebt 30 kalenderdagen na de einddatum van het programma (of het specifieke aantal dagen vermeld in de aankondiging van het einde van het programma) waarbinnen u eventuele resterende voordelen in uw ledenaccount kunt inwisselen. Na deze periode van 30 kalenderdagen vervallen alle voordelen en is het programma niet langer beschikbaar. Alle voordelen die 30 dagen na de einddatum van het programma nog in een ledenaccount staan, vervallen zonder compensatie. Deze voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u het programma gebruikt en/of lid bent.

B. Inactiviteit. Leden moeten hun ledenaccount actief houden om voordelen te verdienen. Er is interactie nodig om het ledenaccount actief te houden. Interactie voor deze doeleinden betekent elke activiteit of interactie gekoppeld aan uw ledenaccount. Dit kan het volgende omvatten (voor zover dit kan worden gekoppeld aan uw ledenaccount): online of offline aankopen), het openen van een ASICS applicatie, het inloggen op uw ASICS ID-account of een ander ASICS account, het openen van e-mails, elk contact met het ASICS klantencallcenter, het gebruik van andere apparaten zoals MotionID, FootID, PYR, of Community Space-lessen. Als gedurende een opeenvolgende periode van 2 jaar geen nieuwe interactie met ASICS wordt geregistreerd, wordt uw ledenaccount gedeactiveerd en zal ASICS automatisch al uw opgebouwde en ongebruikte inwisselbare voordelen laten vervallen, tenzij een voordeel voldoet aan specifieke voorwaarden die voorzien in een specifieke geldigheidsduur. Houd er rekening mee dat wanneer uw ledenaccount wordt gedeactiveerd en tenzij ASICS onder een wettelijke verplichting valt om bepaalde soorten gegevens te bewaren, uw gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) in verband met uw ledenaccount worden gewist uit de systemen van ASICS in overeenstemming met onsprivacybeleid. ASICS kan u, naar eigen goeddunken, periodieke berichten sturen om u eraan te herinneren dat uw voordelen vervallen na 2 jaar inactiviteit. Het is echter uw verantwoordelijkheid om de status van uw ledenaccount en voordelen te controleren.

C. Beëindiging door leden. U kunt uw lidmaatschap te allen tijde opzeggen via de privacyportal of door in te loggen op uw ledenaccount, "Persoonlijke gegevens" te selecteren en de registratie ongedaan te maken. Houd er rekening mee dat het annuleren van uw lidmaatschap betekent dat (i) al uw lidmaatschapsvoordelen automatisch komen te vervallen, en (ii) u alleen nog kunt winkelen op http://asics.com waarbij u afrekent als gast.

D. Beëindiging door ASICS. ASICS behoudt zich het recht voor om het programma of elk aspect of elke functie van het programma, inclusief voordelen, te annuleren, te wijzigen of te beëindigen en/of de huidige programmaperiode op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verlengen of te verkorten. ASICS kan, bijvoorbeeld, uw lidmaatschap beëindigen en/of enige of alle voordelen intrekken indien u, naar mening van ASICS:

 • misbruik maakt van de OneASICS privileges;
 • OneASICS op frauduleuze wijze gebruikt;
 • eze voorwaarden niet naleeft;
 • voordelen of uw ledenaccount toewijst, overdraagt, samenvoegt, aankoopt, verkoopt, veilt of verhandelt; of
 • voordelen verwerft door bedrog, vervalsing en/of fraude.

8. Eigendom van het programma

A Eigendom. Alle in het programma geïntegreerde materialen (de "inhoud") en het programma zelf (met inbegrip van vroegere, huidige en toekomstige versies) zijn eigendom van of in licentie bij ASICS en kunnen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS. U mag de inhoud of het programma niet verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS.

B. Gebruikslicentie. Onder voorbehoud van uw strikte naleving van deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, verleent ASICS u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-toewijsbare, persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om bepaalde inhoud te gebruiken die ASICS van tijd tot tijd in het programma beschikbaar kan stellen, en die u uitdrukkelijk kunt gebruiken als onderdeel van of om te worden opgenomen in uw gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) ("gelicentieerde elementen van ASICS"), maar alleen voor die doeleinden die uitdrukkelijk worden vermeld op het moment dat de gelicentieerde elementen van ASICS ter beschikking worden gesteld in het programma.

De voorgaande beperkte licentie kan onmiddellijk door ASICS om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van ASICS, en zonder enige voorafgaande kennisgeving en/of aansprakelijkheid voor ASICS worden opgeschort of beëindigd.

9. Gebruikersinhoud

ASICS kan nu of in de toekomst leden de mogelijkheid bieden om berichten, tekst, illustraties, bestanden, beelden, grafieken, foto's, opmerkingen, reacties, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, beoordelingen, recensies, gegevens, vragen, suggesties, feedback, persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie of materialen en de daarin vervatte ideeën ter beschikking te stellen op of te verzenden via het programma (gezamenlijk, maar exclusief gelicentieerde elementen van ASICS die daarin zijn opgenomen, "gebruikersinhoud"). Elke keer dat u gebruikersinhoud verzendt, doet u dit voor uw eigen risico en rekening. Het verzenden van gebruikersinhoud is onderworpen aan aanvullende voorwaarden die u worden verstrekt wanneer u uw gebruikersinhoud verzendt.

U zult ASICS vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met rechten van derden op de gebruikersinhoud die u via het programma verstrekt.

10. Geschillen met leden

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden, zowel online als offline. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gedrag of de inhoud van een lid. Gebruik uw gezond verstand en uw beste oordeelsvermogen bij uw interacties met anderen (bijvoorbeeld wanneer u persoonlijke of andere informatie verstrekt) en bij al uw andere online activiteiten.

11. Gedragscode

A. Schending van de gedragscode. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ASICS elke gebruikersinhoud kan bekijken en verwijderen die naar het eigen oordeel van ASICS deze voorwaarden schendt of die beledigend is, niet strookt met wat passend is in ons programma, illegaal is, of die de rechten van leden schendt, schadelijk is of de veiligheid van leden bedreigt. Hieronder volgt een lijst van het soort gebruikersinhoud dat verboden is in het programma. ASICS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt, waaronder, zonder beperking, het verwijderen van de beledigende gebruikersinhoud uit het programma en het beëindigen van het lidmaatschap van dergelijke schenders. Inhoud die de "gedragscode" van ASICS schendt, omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikersinhoud:

 • die duidelijk beledigend is, zoals gebruikersinhoud die aanzet tot racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu;
 • die intimiderend is voor een andere persoon of aanspoort tot intimidatie of schelden, stalken, beledigende opmerkingen, persoonlijke aanvallen of roddel;
 • die gepaard gaat met de verzending van "junkmail", "kettingbrieven", of ongevraagde massamails of "spamming", of flooding;
 • die pagina's bevat die alleen toegankelijk zijn met een wachtwoord, of verborgen pagina's of afbeeldingen (die niet gekoppeld zijn aan of vanuit een andere toegankelijke pagina);
 • die obsceen, pornografisch of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft of lasterlijk is;
 • die aanzet tot inbreukmakende, illegale of andere soortgelijke ongepaste activiteiten;
 • waarin iemand zich voordoet als een andere persoon, gebruiker of ander bedrijf, of die vals, frauduleus, bedrieglijk, onnauwkeurig of misleidend is, of die een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of band met een persoon of bedrijf;
 • waarin persoonlijke gegevens van iemand worden gevraagd; en
 • die betrekking heeft op commerciële activiteiten en/of verkoop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame en piramideconstructies.

Hoewel dit alles strikt verboden is, bestaat er een kleine kans dat leden aan dergelijke zaken worden blootgesteld en elk lid doet verder afstand van het recht van het lid op schadevergoeding (van welke partij dan ook) in verband met een dergelijke blootstelling.

Uw deelname aan het programma is onderworpen aan deze aanvullende regels die deel uitmaken van onze gedragscode:

B. Uw gebruikersinhoud. Al uw gebruikersinhoud moet ofwel uw inhoud zijn of u moet er alle nodige rechten van derden op hebben om u toe te staan deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden na te leven. Uw gebruikersinhoud mag geen zichtbare logo's, zinnen of handelsmerken van derden bevatten. Gebruik geen gebruikersinhoud die aan anderen toebehoort en doe niet alsof het uw eigen inhoud is; dit geldt ook voor inhoud die u elders op internet hebt gevonden. Als iemand bijdraagt aan uw gebruikersinhoud of enige rechten heeft op uw gebruikersinhoud, of als iemand voorkomt in de gebruikersinhoud, dan moet u ook hun toestemming hebben om dergelijke gebruikersinhoud aan ASICS te verzenden (bijvoorbeeld, als iemand een foto van u en uw vriend heeft genomen, en u stuurt die foto naar ASICS als uw gebruikersinhoud, dan moet u daarvoor de toestemming van uw vriend en de fotograaf hebben).

C. Geen foto's, video's of afbeeldingen van anderen dan uzelf en uw vrienden en familie. Als u ervoor kiest om foto's naar het programma te verzenden, links naar ingesloten video's of andere afbeeldingen van personen op te nemen, zorg er dan voor dat ze van uzelf zijn of van u en iemand die u kent. Doe dit alleen als u hun uitdrukkelijke toestemming hebt om dergelijke inhoud te verzenden.

D. Breng geen schade toe aan de website of iemands computers of andere apparaten. Uw gebruikersinhoud mag geen virussen, trojaanse paarden, spyware of andere technologieën of kwaadaardige code bevatten die de werking van het programma of een computer of ander apparaat kunnen beïnvloeden.

E. Anderen kunnen het zien. Wij hopen dat u het programma zult gebruiken om informatie en inhoud uit te wisselen en met andere leden gepaste discussies te voeren. Vergeet echter niet dat de pagina's van de website van het programma openbaar of semiopenbaar kunnen zijn en dat de gebruikersinhoud die u in verband met het programma verzendt, toegankelijk en zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers. Geef geen persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld voor- en achternaam samen, wachtwoord, telefoonnummer, adres, e-mailadres, burgerservicenummer, creditcardnummer, medische informatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie of contactinformatie) op openbare of semiopenbare plaatsen en wees voorzichtig wanneer u dit soort informatie aan anderen verstrekt.

F. Deel geen persoonlijke gegevens van anderen.. Uw gebruikersinhoud mag geen persoonlijke gegevens van een andere persoon onthullen (bijvoorbeeld voor- en achternaam samen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer, creditcardnummer, medische informatie, financiële informatie, of enige andere informatie die kan worden gebruikt om die persoon op te sporen, te contacteren of zich voor te doen als die persoon), tenzij, en in de vorm en volgens de methode zoals specifiek gevraagd door ASICS.

Indien u gebruikersinhoud verzendt waarvan wij redelijkerwijs menen dat deze de gedragscode schendt, kunnen wij naar eigen goeddunken alle wettelijk beschikbare maatregelen nemen die wij passend achten. Wij zijn echter niet verplicht om actie te ondernemen die niet door de wet wordt vereist. Wij kunnen te allen tijde een bewijs van de bovengenoemde toestemmingen vragen in een voor ons aanvaardbare vorm. Het niet leveren van dit bewijs kan er onder meer toe leiden dat de betreffende gebruikersinhoud uit het programma wordt verwijderd.

12. Gelinkte sites en advertenties; Omgang met derden

A. Gelinkte sites. Naast voordelen kan het programma ook links bevatten naar sites die door derden worden beheerd ("Gelinkte sites"). ASICS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites of links in dergelijke gelinkte sites. Alle activiteiten die u ontplooit in verband met een van deze sites, zijn onderworpen aan het privacybeleid en ander beleid, de gebruiks- en/of verkoopvoorwaarden en de regels van de beheerder van de gelinkte sites.

B. Omgang met derden. Alle interacties, correspondentie, transacties en andere zaken die u hebt met derden die u in of via het programma aantreft (inclusief op of via gelinkte sites en/of advertenties), zijn uitsluitend tussen u en de derde.

13. Garanties

Het programma wordt geleverd op basis van "as is", "as available", en "with all faults". Met uitzondering van eventuele specifieke garanties die in deze voorwaarden worden gegeven, wijst ASICS hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op of misbruik van intellectuele-eigendomsrechten van derden. Evenmin wordt gegarandeerd dat het programma en/of de website vrij is van fouten of dat er geen verdenking is van inbraak, aanvallen of computervirussen. ASICS garandeert evenmin dat de leden het programma en/of de website zonder problemen of onderbrekingen kunnen openen of gebruiken.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn ASICS en/of aan haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van uw gebruik van of uw activiteiten in verband met het programma, de inhoud, de gebruikersinhoud en/of de website, behalve wanneer dergelijke schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het uitvoerend management van ASICS.

15. Schadeloosstelling

U zult ons vrijwaren van, verdedigen tegen (naar onze keuze) en schadeloosstellen voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of activiteiten in verband met het programma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw inbreuk op deze voorwaarden en uw gebruikersinhoud die inbreuk maakt op enig recht van een derde partij, dit schendt of hiervan misbruik maakt.

16. Updates van de voorwaarden

ASICS kan deze voorwaarden (of indien van toepassing de aanvullende voorwaarden) te allen tijde wijzigen door een redelijke kennisgeving, inclusief door het plaatsen van de herziene voorwaarden op haar website op: https://www.asics.com/be/nl-be/mk/oneasics-terms-and-conditions of door ze weer te geven wanneer u zich aanmeldt bij uw ledenaccount of op iedere andere redelijke manier van kennisgeving. ASICS kan dit bijvoorbeeld doen om de voorwaarden in overeenstemming te brengen met toepasselijke wet- en regelgeving, om ze beter af te stemmen op andere diensten of producten van ASICS of om het programma te verbeteren. U kunt natuurlijk op elk moment nieuwe, herziene voorwaarden (of aanvullende voorwaarden) afwijzen door het gebruik van het programma en de bijbehorende diensten te staken.

17. Communicatie, kennisgevingen en klantenservice

Als u vragen hebt over het programma, kunt u contact opnemen met de klantenservice van ASICS via https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

ASICS kan via post, e-mail en andere kanalen contact met u opnemen over marketing, speciale OneASICS promoties, aanbiedingen, enquêtes en meer. Onthoud dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketing- of promotionele communicatie, uw lidmaatschap geldig blijft en ASICS u niet-marketing- of niet-promotionele e-mails kan blijven sturen, zoals e-mails over uw ledenaccount, lidmaatschap of onze lopende zakenrelaties.

18. Gegevensbescherming

Uw gebruik van het programma en/of een wedstrijd, sweepstake, aanbieding of andere promotie in verband met dit programma is onderworpen aan het privacybeleid van ASICS.

19. Algemene bepalingen

A. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht door een rechtbank of arbiter van het bevoegde rechtsgebied, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze voorwaarden, en zal de ongeldigheid van de bepaling geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze voorwaarden (die volledig van kracht blijven).

B. Overdracht. Deze voorwaarden mogen niet door u worden overgedragen, en u mag uw verplichtingen krachtens deze voorwaarden niet delegeren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ASICS.

C. Geen verklaring van afstand. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, (i) zal geen verzuim of vertraging door u of ons in de uitoefening van een van de rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen gelden als een verklaring van afstand van dat recht, die bevoegdheid of dat rechtsmiddel of andere rechten, bevoegdhedden of rechtsmiddelen, en (ii) zal geen verklaring van afstand of wijziging van een voorwaarde van deze voorwaarden effectief zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de verklaring van afstand of wijziging wordt getracht ten uitvoer te leggen.

D. Connectiviteit. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle apparaten, software, internet, andere apparatuur en alle andere diensten die nodig zijn voor uw toegang tot en gebruik van het programma en u bent verantwoordelijk voor alle kosten die daarmee verband houden.

20. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.