Skip to content
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTC21
สำหรับผู้ถือบัตร Debit กรุงไทย รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTBDB22
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Krungsri รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KCC15
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด SCB15
สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทางได้แล้ววันนี้

ข้อมูลการคืนสินค้า


ข้อมูลการคืนสินค้า

หากต้องการค้นหาวิธีส่งคืนสินค้าที่คุณซื้อบนเว็บไซต์ asics.com/th เพียงใช้เมนูด้านล่างเพื่อไปยังข้อมูลที่คุณต้องการ

- เมื่อใดที่คุณสามารถคืนสินค้าได้

- วิธีการส่งคืนสินค้า

- หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

- การเปลี่ยนสินค้า

- หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดหรือไม่ถูกต้อง

เมื่อใดที่คุณสามารถคืนสินค้าได้

• หากมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้คุณไม่พอใจ คุณสามารถคืนสินค้าที่ยังมีป้ายราคาติดอยู่และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ยกเว้นสินค้าลดราคาทั้งหมด ถุงเท้าและชุดชั้นใน

• ในการซื้อสินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ asics.com/th มีนโยบายการคืนสินค้าฟรี 14 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. ป้ายราคาทั้งหมดยังคงติดอยู่

2. ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการสวมใส่ ไม่ได้ถูกซัก และไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน

3. ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

สำหรับการส่งคืนทั้งหมด:

การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

• ต้องเป็นคำสั่งซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ asics.com/th ที่เลือกการจัดส่งที่บ้านเท่านั้น

• โปรดทราบว่าคุณต้องใช้แบบฟอร์มคำขอคืนสินค้าที่มีอยู่ทางออนไลน์เพื่อดำเนินกระบวนการส่งคืนสินค้าของคุณ

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แนบแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับพัสดุที่ส่งคืนด้วย

• หากแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าสูญหาย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอสำเนา

• สินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นจะไม่ได้รับการคืนเงิน

วิธีการส่งคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

1. ส่งคำขอคืนสินค้าทางออนไลน์ผ่าน "บัญชีของฉัน"

2. ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ ASICS จะติดต่อคุณเพื่อนัดหมายรับสินค้าที่ต้องการส่งคืน

3. ก่อนการรับสินค้า ให้กรอกรายการสินค้าที่จะส่งคืน จำนวน และเหตุผลในการส่งคืนตามรหัสลงในแบบฟอร์มการส่งคืนสินค้า ใส่แบบฟอร์มการส่งคืนสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้าและปิดผนึกให้เรียบร้อย รอการรับสินค้าตามที่นัดหมายไว้

4. เมื่อเราได้รับสินค้าแล้ว (ซึ่งอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ) และได้ตรวจสอบแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 วันทำการ เราจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ในการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าในครั้งแรก ซึ่งจำนวนเงินจะรวมถึงราคาของสินค้าจริงที่ชำระบนใบเสร็จรับเงินและภาษีใดๆ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันระยะเวลาในการคืนเงินได้ เนื่องจากการจัดส่งถูกดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจต้องการเวลาในการดำเนินการคืนเงิน และเวลาที่เงินจะปรากฏให้เห็นในบัญชีของคุณ ดังนั้น เราจึงขอเวลาทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันทำการในการรับสินค้าและดำเนินการคืนสินค้าของคุณ


หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์นอกประเทศไทย

เราสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น หากคุณทำการซื้อในประเทศอื่น คุณจำเป็นต้องส่งคืนไปยังประเทศที่คุณซื้อ

การเปลี่ยนสินค้า

ขณะนี้เรายังไม่มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ asics.com/th เราจะคืนเงินเฉพาะการสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติตรงตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราเท่านั้น (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น)

จะไม่มีการเปลี่ยนหรือการคืนเงินสำหรับสินค้าลดราคา

Please note that sales items cannot be exchanged or refunded.

การเปลี่ยน/การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก ASICS

ในการเปลี่ยน/ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจากร้านของ ASICS โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ที่ซื้อ

การซื้อสินค้าออนไลน์

สำหรับการซื้อทางออนไลน์จะสามารถทำได้เฉพาะการคืนสินค้าเท่านั้น คุณสามารถเลือกส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดหรือไม่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องชำรุดถูกระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่:

(i) ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดไว้ เนื่องมาจากความบกพร่องทางการผลิตหรือการออกแบบ

(ii) ได้รับความเสียหายจากภายในร้านก่อนที่จะซื้อ

(iii) ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือข้อความบนฉลากที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณส่งคืนสินค้าไปให้กับ ASICS โดยอ้างว่าสินค้าบกพร่องชำรุด ผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนการทดสอบคุณภาพ ข้อบกพร่องที่เป็นผลมาจาก
การสึกหรอตามปกติ การใช้งานที่ไม่ชำนาญ การใช้งานในทางที่ผิด การใช้งานขัดแย้งกับคำแนะนำของ ASICS ความไม่ระมัดระวัง อุบัติเหตุ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลรักษาและ/หรือการดูแลรักษาตามปกติ การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานปกติ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันใน
การรับประกันของ ASICS และไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน เปลี่ยนทดแทน หรือซ่อมแซม

 หากเราได้กระทำการผิดพลาดในการสั่งซื้อของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราที่ customers-th@asics.com และเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เวลาทำการปกติคือ 09:00 ถึง 17:00 GMT +7 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

การซื้อสินค้าแบบไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

หากคุณทำการสั่งซื้อแบบไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราที่ customers-th@asics.com

บริษัท เอสิกส์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายการเปลี่ยน/การคืนเงินเป็นครั้งคราว