OneASICS

Vilkår og betingelser


1. Introduktion

Velkommen til OneASICS™ medlemsprogrammet ("OneASICS" eller "Programmet"). OneASICS leveres til dig af ASICS Europe B.V. ("ASICS", "vi" eller "os") og disse vilkår og betingelser ("Vilkår") bestemmer din indmeldelse og deltagelse i programmet ("Medlemskab").

Programmet leveres via det anviste ASICS-website ("Website"), som kan være reguleret af andre vilkår såsom dem i Vilkår og betingelser. Separate retningslinjer, regler og/eller servicevilkår indeholdende yderligere eller andre vilkår og/eller betingelser kan være gældende for din brug af specifikke funktioner eller elementer i programmet (i hvert sådant tilfælde og samlet "Yderligere Vilkår"). Sådanne Yderligere Vilkår vil blive angivet til dig i programmet. I tilfælde, hvor der er en konflikt mellem disse Vilkår og eventuelle Yderligere Vilkår, vil de Yderligere Vilkår have forrang, medmindre de Yderligere Vilkår udtrykkeligt angiver andet.

2. Berettigelse til medlemskab

For at være berettiget til tilmelding til OneASICS skal du:

 • være en fysisk person;
 • være mindst 16 år gammel;
 • have en gyldig e-mailkonto og
 • være lovlig borger i EU og befinde dig fysisk i EU.

Hvis du opfylder alle ovenstående betingelser, er du berettiget til at blive medlem af OneASICS ("Medlem"). Når du er registreret som Medlem, vil du få en onlinekonto, du kan bruge til at spore din programaktivitet ("Medlemskonto"). Medlemskab er begrænset til 1 konto pr. person. Medarbejdere, ledere, direktører, agenter og repræsentanter for ASICS og ASICS' datterselskaber er berettiget til medlemskab af programmet, men kan være udelukket fra at deltage i visse kampagner.

3. Sådan tilmelder du dig

Hvis du vil tilmelde dig som Medlem af OneASICS, kan du besøge registreringssiden og udfylde registreringsformularen. Medlemskabet er gratis og kræver ikke køb.

Dit medlemskab er personligt, ikke-overdrageligt og må ikke benyttes til videresalg eller fortjeneste. Det er dit ansvar at holde dine personlige oplysninger, såsom din e-mailadresse og andre kontaktoplysninger, opdateret på din medlemskonto. Se artikel 18 i disse vilkår vedrørende indsamling og brug af personlige data.

Fordele (som angivet nedenfor) vil ikke blive tildelt, før et Medlem er blevet bekræftet, og verificeringsprocessen er fuldført (efter ASICS' eget skøn). Nogle fordele kan omfatte krav vedrørende alder.

4. Fordele

A. Generelle fordele. ASICS eller datterselskaber af ASICS og/eller tredjeparter, som ASICS indgår i et partnerskab med (samlet "ASICS-Partnere"), kan give Medlemmer adgang til særtilbud, tjenester, arrangementer, bonusser og meget mere fra tid til anden (samlet "Fordele") under deres deltagelse i programmet. Disse Fordele kan f.eks. omfatte:

 • Gratis levering for alle ordrer, der afgives via Websitet;
 • 90-dages prøveperiode på fodtøj og tøj, der købes i en fysisk butik eller via Websitet;
 • gratis 90-dages prøveperiode på Runkeeper Go™;
 • eksklusive udsalg for Medlemmer;
 • tidligere adgang til udsalg;
 • tidlig adgang til produkter;
 • fødselsdagstilbud;
 • invitationer til arrangementer;
 • gratis produkter;
 • eksklusive gaver med køb;
 • donationer til velgørenhed.

Fordelene tilbydes individuelt og gælder kun for det enkelte Medlems egen Medlemskonto.

B. Særlige fordele. Fra tid til anden og som en del af programaktiviteterne kan ASICS og ASICS' partnere vælge at afholde lodtrækninger, hvoraf nogle kun er åbne for Medlemmer og andre for offentligheden ("Lodtrækninger"). Alle Lodtrækninger er underlagt alle regler, vilkår og betingelser for lodtrækninger og beskrevet i de specifikke yderligere vilkår, der ledsager lodtrækningerne.

5. Sådan optjener du fordele

A. Kvalificerende aktiviteter. ASICS og ASICS' partnere kan fra tid til anden (og efter eget skøn) oprette aktiviteter, som medlemmer kan udføre for at "optjene" fordele ("Kvalificerende Aktiviteter"). Disse aktiviteter kan omfatte (uden begrænsning) ASICS-køb online eller i butikker, udfyldelse af særligt markerede spørgeundersøgelser, deltagelse i visse fysiske ASICS-fanarrangementer , tilmelding til en Medlemskonto eller læsning af specifikt ASICS-indhold.

Når en Kvalificerende Aktivitet er blevet fuldført og verificeret, vil det tilsvarende antal fordele blive vist på din medlemskonto.

B. Værdi. Fordele har ingen "reel værdi" eller pengeværdi, og de kan ikke indløses mod kontantbetalinger, overføres eller tildeles af nogen årsag eller på anden vis, som angivet ved lov. Fordele har ingen andre formål eller anvendelsesmuligheder end dem, der tilbydes via Programmet. I overensstemmelse hermed kan du ikke købe; sælge; bytte; tilbyde at købe, sælge eller handle med nogen fordele eller andre virtuelle varer. Medlemmer må ikke forsøge at optjene Fordele, der tilegnes via nogen former for ondsindede handlinger (herunder, men ikke begrænset til brug af scripts, bots og andre automatiserede mekanismer).

C. Ændringer. ASICS kan efter eget skøn når som helst under Programmets varighed beslutte at ændre antallet af Fordele, der tildeles for en Kvalificerende Aktivitet, slette enhver eller alle måder at optjene Fordele på, begrænse antallet af gange, et Medlem kan optjene Fordele ved at deltage i en Kvalificerende Aktivitet eller deltage i aktiviteten i et specifikt tidsinterval og tilbyde muligheder for optjening af Fordele til udvalgte grupper af Medlemmer.

6. Gyldigheden af fordele

Fordele er ikke gyldige, medmindre de optjenes i fuld overensstemmelse med kravene, som de er angivet og tilsigtet af ASICS. Når de er optjent, er Fordele tilgængelige for dig personligt på din Medlemskonto, indtil udløbsdatoen, som angivet i oplysningerne for den respektive Fordel, eller 12 måneder efter den seneste Kvalificerende Aktivitet er registreret på din Medlemskonto.

Hvert enkelt Medlem er ansvarlig for at sikre nøjagtigheden af sine optjente Fordele. Hvis et Medlem mener, at dennes Fordele ikke er nøjagtige, eller at optjente Fordele ikke er blevet krediteret, kan vi kontaktes via: https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

7. Periode og udløb

A. Programperiode. "Programperioden" begynder den [1. juli 2019] og slutter på en dato, som ASICS fastlægger efter eget skøn. Denne dato vil blive offentliggjort i Programmet eller blive sendt til dig via e-mail ("Programmets Slutdato"). ASICS fremsætter ingen garantier for perioden, som Programmet vil blive tilbudt i, og Programmet kan afsluttes når som helst. Efter Programmets Slutdato vil Medlemmer ikke længere kunne optjene Fordele.

Du har 30 kalenderdage efter Programmets Slutdato (eller det specifikke antal dage, der er angivet i meddelelsen om programmets afslutning) til at indløse eventuelle resterende Fordele på din Medlemskonto. Efter denne periode på 30 kalenderdage vil alle Fordele udløbe, og Programmet vil ikke længere være tilgængeligt. Alle Fordele, der resterer på en Medlemskonto 30 dage efter Programmets Slutdato, vil gå tabt uden kompensation. Disse vilkår har fuld retskraft og -virkning, mens du bruger Programmet og/eller er Medlem.

B. Inaktivitet. Medlemmer skal holde deres Medlemskonti aktive for at optjene Fordele. Interaktion er påkrævet for at holde Medlemskontoen aktiv. I denne sammenhæng betyder interaktion enhver aktivitet eller interaktion, der er knyttet til din Medlemskonto. Dette kan omfatte (i det omfang, som dette kan knyttes til din Medlemskonto): Køb online og offline, åbning af enhver ASICS-app, login på din ASICS ID-konto eller anden ASICS-konto, åbning af e-mails, enhver telefonisk kontakt til ASICS-kundeservice, brug af andre enheder såsom MotionID, FootID, PYR eller deltagelse i kurser via fællesskabet. Hvis der ikke registreres nye interaktioner med ASICS i to fortløbende år, vil din Medlemskonto blive deaktiveret, og ASICS vil automatisk gøre alle dine indsamlede og ubrugte indløselige Fordele ugyldige, medmindre en Fordel følger specifikke vilkår og betingelser, der angiver en specifik gyldighedsperiode. Vær opmærksom på, at dine data (herunder personlige data), som er knyttet til din Medlemskonto, vil blive slettet fra ASICS' systemer i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, når din Medlemskonto bliver deaktiveret, medmindre ASICS er lovmæssigt forpligtet til at gemme specifikke datatyper. ASICS kan efter eget skøn sende dig periodiske notifikationer for at minde dig om, at dine Fordele udløber efter to års inaktivitet. Det er dog dit ansvar at overvåge din Medlemskonto og din fordelsstatus.

C. Opsigelse af medlemmer. Du kan opsige dit Medlemskab når som helst via privatlivsportalen eller ved at logge ind på din Medlemskonto, vælge "Personlige oplysninger" og afmelde dig. Bemærk: Hvis du opsiger dit Medlemskab, betyder det, at (i) alle Fordelene på din Medlemskonto automatisk går tabt, og (ii) du vil kun kunne handle på http://asics.com ved hjælp af gæstebetaling.

D. Opsigelse af ASICS. ASICS forbeholder sig retten til at annullere, redigere eller bringe Programmet eller dele/funktioner af Programmet til ophør, herunder Fordele og/eller til at forlænge eller forkorte Programmets varighed når som helst uden varsel. ASICS kan f.eks. bringe dit Medlemskab til ophør og/eller tilbagekalde enhver eller alle Fordele, hvis du efter ASICS' eget skøn:

 • misbruger et OneASICS-privilegie;
 • bruger OneASICS på en svigagtig måde;
 • ikke overholder disse vilkår;
 • tildeler, overfører, fletter, køber, sælger, bytter eller sælger Fordele eller din Medlemskonto på auktion eller
 • optjener Fordele via bedrag, falskneri og/eller svindel.

8. Ejerskab af Programmet

A. Ejerskab Alle materialer, der indgår i Programmet ("Indholdet"), og selve Programmet (herunder tidligere, aktuelle og fremtidige versioner) er ejet af eller bevilliget til ASICS og må kun anvendes med forudgående skriftlig godkendelse fra ASICS. Du må ikke distribuere, redigere, overføre, genbruge, genudgive eller bruge Indholdet eller Programmet til offentlige eller kommercielle formål uden ASICS' forudgående skriftlige godkendelse.

B. Brugslicens. Under forudsætning af din overholdelse af disse Vilkår og Yderligere Vilkår giver ASICS dig en begrænset, ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-tildelelig, personlig og ikke-overdragelig licens til brug af specifikt Indhold, som ASICS, fra tid til anden, kan gøre tilgængeligt i Programmet med det formål, at du kan bruge det som en del af eller indarbejde det i dit brugerindhold (som angivet nedenfor) ("ASICS-Licenselementer"). Du kan dog kun benytte det til de formål, som er udtrykkeligt angivet på det tidspunkt, hvor ASICS-Licenselementerne gøres tilgængelige i Programmet.

Den ovennævnte begrænsede licens kan suspenderes eller bringes til ophør af ASICS med øjeblikkelig virkning af enhver årsag efter ASICS' eget skøn uden foregående varsel og/eller ansvarspligt for ASICS.

9. Brugerindhold

ASICS kan nu eller i fremtiden give Medlemmer mulighed for at gøre meddelelser, tekster, illustrationer, filer, billeder, grafiske elementer, fotos, kommentarer, svar, lyde, musik, videoer, informationer, indhold, bedømmelser, anmeldelser, data, spørgsmål, forslag, feedback, personligt identificerbare oplysninger eller andre oplysninger eller materialer og de idéer, der findes heri (samlet, men eksklusiv ASICS-licenselementerne heri, "Brugerindhold") tilgængelige via Programmet eller at indsende sådanne oplysninger eller materialer hertil. Enhver indsendelse af Brugerindhold fra dig sker på eget ansvar. Indsendelse af Brugerindhold er underlagt de Yderligere Vilkår, der leveres til dig ved indsendelse af Brugerindholdet.

Du vil friholde, forsvare og holde ASICS skadesløse fra og mod ethvert krav, der opstår fra eller i forbindelse med enhver tredjepartsrettighed i det Brugerindhold, der leveres af dig gennem Programmet.

10. Medlemstvister

Du er eneansvarlig for dine interaktioner med andre Medlemmer, uanset om det sker online eller offline. Vi er ikke ansvarlige og/eller erstatningspligtige for Medlemmers opførsel eller indhold. Udvis sund fornuft i dine interaktioner med andre (f.eks. når du indsender personlige oplysninger eller andre oplysninger) og i alle dine andre onlineaktiviteter.

11. Adfærdskodeks

A.  Overtrædelse af adfærdskodekset. Du forstår og accepterer, at ASICS kan gennemgå og slette alt Brugerindhold, der efter ASICS' eget skøn overtræder disse Vilkår, eller som kan være stødende, i strid med hvad der anses som passende i vores Program, lovstridigt, eller som overtræder Medlemmers rettigheder, skader Medlemmer eller truer Medlemmers sikkerhed. Følgende er en liste over den type Brugerindhold, der er forbudt i henhold til Programmet. ASICS forbeholder sig retten til at undersøge og træffe de nødvendige retslige foranstaltninger efter eget skøn mod alle, der overtræder denne bestemmelse, herunder, men ikke begrænset til: fjernelse af det krænkende Brugerindhold fra Programmet og at bringe disse overtræderes Medlemskab til ophør. Indhold, der overtræder ASICS' "Adfærdskodeks" omfatter, men er ikke begrænset til, Brugerindhold, der:

 • er åbenlyst stødende, såsom Brugerindhold, der promoverer racisme, diskrimination, intolerance, had eller fysisk skade mod enhver gruppe eller ethvert individ;
 • chikanerer eller fremmer chikane mod andre personer eller udstødelse, stalking, fornærmende kommentarer, personangreb eller sladder;
 • involverer overføring af "spammail", "kædebreve" eller uønskede massemails eller "spamming" eller flooding;
 • indeholder begrænsede sider eller sider med adgangskodebeskyttelse eller skjulte sider eller billeder (som der ikke linkes til eller fra andre tilgængelige sider);
 • afbilder utugtige, pornografiske eller seksuelt eksplicitte materialer af nogen art, eller som er injurierende eller æreskrænkende;
 • promoverer krænkende, ulovlige eller andre lignende upassende aktiviteter;
 • udgiver sig for at være andre personer, brugere eller virksomheder eller kan være falske, svigagtige, vildledende, unøjagtige eller misvisende, eller som giver urigtige oplysninger om din identitet eller din tilknytning til en person eller virksomhed;
 • anmoder om personlige oplysninger fra andre; og der
 • beskæftiger sig med kommercielle aktiviteter og/eller salg uden ASICS' forudgående skriftlige samtykke, herunder, men ikke begrænset til, konkurrencer, lodtrækninger, byttehandler, annoncering og pyramidespil.

Selvom alt dette er strengt forbudt, er der en lille risiko for, at Medlemmer kan blive udsat for sådanne elementer. Hvert Medlem frasiger sig retten til skadeserstatning fra alle parter, der er relateret til en sådan udsættelse.

Din deltagelse i Programmet er underlagt disse yderligere regler, som er en del af vores Adfærdskodeks:

B. Dit Brugerindhold. Alt dit Brugerindhold skal enten være dit indhold, eller du skal have de nødvendige rettigheder til indholdet fra tredjeparter for at kunne indsende det i overensstemmelse med disse Vilkår og eventuelle Yderligere Vilkår. Dit Brugerindhold må ikke indeholde synlige logoer, sætninger eller varemærker, der tilhører tredjeparter. Du må ikke bruge Brugerindhold, der tilhører andre personer, og udgive det for at være dit eget: Dette omfatter også indhold, som du kan have fundet andre steder på internettet. Hvis andre bidrager til dit Brugerindhold eller har rettigheder til dit Brugerindhold, eller hvis andre vises i Brugerindholdet, skal du også have deres tilladelse til at indsende sådant Brugerindhold til ASICS (f.eks. hvis en anden har taget et billede af dig og din ven, og du indsender dette foto til ASICS som dit Brugerindhold, skal du indhente din vens og fotografens tilladelse til at gøre dette).

C. Du må ikke indsende fotos, videoer eller billeder af andre end dig og dine venner og familiemedlemmer. Hvis du vælger at indsende fotos til Programmet, linke til indlejrede videoer eller inkluderer andre billeder af enkeltpersoner, skal du sørge for, at disse afbilder dig og nogen du kender – og kun hvis du har vedkommendes udtrykkelige tilladelse til at indsende sådant indhold.

D. Du må ikke beskadige Websitet eller andres computere eller andre enheder. Dit Brugerindhold må ikke indeholde virusser, trojanske heste, spyware eller andre teknologier eller skadelig kode, som kan påvirke driften af Programmet eller computere og andre enheder.

E. Andre kan se. Vi håber, at du vil bruge Programmet til at udveksle oplysninger og indhold og have passende diskussioner med andre Medlemmer. Du skal dog huske, at Programmets websider kan være offentlige eller delvist offentlige, og at det Brugerindhold, som du indsender i forbindelse med Programmet, kan være synligt og tilgængeligt for andre brugere. Undlad at indsende personligt identificerbare oplysninger (f.eks. for- og efternavn sammen, adgangskode, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, kreditkortnummer, medicinske oplysninger og andre personligt identificerbare oplysninger eller kontaktoplysninger) i offentlige eller delvist offentlige rum, og udvis forsigtighed, når du videregiver denne type oplysninger til andre.

F. Du må ikke dele andres personlige oplysninger. Dit Brugerindhold må ikke afsløre andre personers personlige oplysninger (f.eks. for- og efternavn sammen, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, kreditkortnummer, medicinske oplysninger, finansielle oplysninger eller andre oplysninger, der kan bruges til at spore, kontakte eller udgive sig for at være denne person), medmindre ASICS specifikt anmoder om dette (og i det format og på den måde, der anmodes om).

Hvis du indsender Brugerindhold, som, vi med rimelighed mener, overtræder Adfærdskodekset, kan vi træffe nødvendige retslige foranstaltninger, som vi finder passende, efter eget skøn. Vi er dog ikke forpligtede til at træffe foranstaltninger, som ikke er påkrævede af lovgivning. Vi kan når som helst kræve bevis på de tilladelser, der omtales ovenfor, i et format, som vi finder acceptabelt. Hvis du ikke indsender sådanne beviser, kan det bl.a. medføre, at det omdiskuterede Brugerindhold fjernes fra programmet.

12. Tilknyttede websites og annoncer; forbindelser med tredjeparter

A. Tilknyttede websites. I tillæg til Fordelene kan Programmet også indeholde links til websites, der styres af tredjeparter ("Tilknyttede Websites"). ASICS er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne Tilknyttede Websites eller i links på sådanne Tilknyttede Websites. Alle aktiviteter, som du deltager i med disse, er underlagt privatlivspolitikker og andre politikker, vilkår og betingelser for brug og/eller salg samt regler, der er udstedt af ejeren af de Tilknyttede Websites.

B. Forbindelser til tredjeparter. Alle interaktioner, al kommunikation, alle transaktioner og andre forbindelser, som du har med tredjeparter, du har fundet i eller via Programmet (herunder på eller via Tilknyttede Websites og/eller annoncer), foregår udelukkende mellem dig og tredjeparten.

13. Garantier

Programmet leveres "som tilgængeligt", og "som det er og forefindes". Med undtagelse af specifikke garantier, der er angivet i disse Vilkår, frasiger ASICS sig hermed alle garantier, både udtrykkelige og underforståede. Dette gælder også kommercielle garantier, egnethed til et bestemt formål, forebyggelse af krænkelse af eller manglende anerkendelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder, og at programmet og/eller websitet er fri for fejl eller ikke er modtageligt for indtrængen, angreb eller computervirusser. ASICS garanterer heller ikke, at Medlemmer vil kunne tilgå eller bruge Programmet og/eller Websitet uden problemer eller afbrydelser.

14. Ansvarsbegrænsning

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, kan ASICS og/eller dennes datterselskaber ikke holdes ansvarlige for skader, der opstår som følge af din brug af eller aktiviteter i forbindelse med Programmet, Indholdet, Brugerindholdet og/eller Websitet, medmindre sådanne skader opstår som følge af grov uagtsomhed eller grov forsømmelse af ASICS' direktion.

15. Skadeserstatning

Du skal holde os skadesløse og forsvare os (efter vores ønske) mod enhver erstatningspligt, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af eller aktiviteter i forbindelse med Programmet, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse af disseVvilkår og dit Brugerindhold, som krænker, overtræder eller misbruger enhver tredjeparts rettigheder.

16. Opdatering af Vilkårene

ASICS kan ændre disse Vilkår (eller de Yderligere Vilkår, såfremt dette er relevant) når som helst med rimeligt varsel, herunder ved at offentliggøre de ændrede vilkår på deres eget website på: https://www.asics.com/at/en-at/mk/oneasics-terms-and-conditions, så de vises for dig, når du logger ind på din Medlemskonto, eller ved hjælp af andre rimelige varselsmåder. ASICS kan f.eks. gøre dette, så Vilkårene er i overensstemmelse med relevante love og direktiver, for større ensretning med andre tjenester eller produkter tilhørende ASICS eller for at forbedre Programmet. Du kan naturligvis afvise alle nye, ændrede Vilkår (eller Yderligere Vilkår) når som helst ved at ophøre med at bruge Programmets og dets relaterede tjenester.

17. Kommunikation, notifikationer og kundeservice

Hvis du har spørgsmål vedrørende Programmet, kan du kontakte ASICS' kundeservice på https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

ASICS kan kontakte dig via post, e-mail og andre kanaler vedrørende markedsføring, særlige OneASICS-kampagner, tilbud, spørgeundersøgelser m.m. Bemærk: Selvom du framelder markedsførings- eller kampagnerelateret kommunikation, vil dit Medlemskab fortsat være gyldigt, og ASICS kan forsat sende e-mails til dig (dog ikke markedsførings- eller kampagnerelateret), som f.eks. e-mails om din Medlemskonto, dit Medlemskab eller vores igangværende virksomhedsrelationer.

18. Databeskyttelse

Din brug af programmet og/eller konkurrencer, lodtrækninger, tilbud eller andre kampagner, der gennemføres i forbindelse med dette Program, er underlagt ASICS' privatlivspolitik.

19. Almindelige bestemmelser

A. Forbeholdsklausul. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår af nogen årsag anses som værende ugyldig, lovstridig, uden retsvirkning eller uden retskraft af retten eller en voldgiftsdommer i det kompetente jurisdiktion, vil denne bestemmelse blive anset som udskilt fra disse Vilkår. Ugyldigheden af denne bestemmelse vil ikke påvirke gyldigheden eller den retlige eksigibilitet de øvrige af disse Vilkår (som fortsat vil have fuld retskraft og -virkning).

B. Tildeling. Disse Vilkår må ikke tildeles af dig, og du må ikke uddelegere de forpligtelser, de indebærer for dig, uden forudgående skriftligt samtykke fra ASICS.

C. Intet afkald. Medmindre andet er udtrykkeligt angivet i disse Vilkår, (i) vil ingen forsømmelser eller forsinkelser fra din eller vores side vedrørende udøvelsen af rettigheder, beføjelser eller retsmidler udgøre et afkald på disse eller andre rettigheder, beføjelser eller retsmidler, og (ii) vil intet afkald og ingen ændringer af ethvert vilkår i disse Vilkår træde i kraft, medmindre dette sker skriftligt og med underskrift fra den part, som afkaldet eller ændringen skal gøres gældende over for.

D. Forbindelse til Programmet. Du er ansvarlig for at fremskaffe og vedligeholde alt, hvad der vedrører enheder, software, internet, andet udstyr og alle andre tjenester, du skal bruge til at kunne tilgå og bruge Programmet. Du er også ansvarlig for alle gebyrer, disse måtte indebære.

20. Almindelig ret

Disse Vilkår reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.