Vilkår og betingelser

 • GENERELT

  1. ASICS IDENTITET

  I disse generelle vilkår og betingelser og på websitet henviser "ASICS" til ASICS Europe B.V., der er juridisk hjemmehørende og registreret i Holland og har sit hovedkontor i Amsterdam (Holland). ASICS' registrerede kontor findes på Taurusavenue 165, (2132 LS) Hoofddorp (Holland), e-mailadresse: consument-nl@asics.com (NL), consumer-se@asics.com (SE) eller consumer-dk@asics.com (DK). ASICS er registreret i Handelsregisteret under nummer 34092761 og med momsnummer NL-8033.24.273.B.01.

  2. ANVENDELSE

  Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra ASICS for produkter, der skal sælges via websitet, og for alle kontrakter mellem ASICS og kunden, hvor ASICS accepterer at sælge og levere varer eller tjenesteydelser til kunden.

  3. PRODUKTER

  Kunden kan afgive ordrer via websitet på de produkter, der vises på websitet og til de angivne priser.

  Produkterne har de specifikationer, som er angivet i produktbeskrivelsen på websitet. Omfanget af den gældende kundeservice efter salg og kommercielle garantier beskrives på websitet og i ordrebekræftelsen.

  Kunden har en juridisk garanti for, at produkterne er i overensstemmelse med beskrivelserne. Hvis produkterne ikke er i overensstemmelse med disse, har kunden juridisk krav på godtgørelse for sådanne afvigelser.

  4. BESTILLINGSPROCEDURE

  4.1. En kunde kan afgive en ordre under forudsætning af, at kunden:

  a) angiver sit korrekte navn og adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger;

  b) angiver en leveringsadresse eller vælger en tilgængelig butik at hente ordren, der er placeret i området[RH1], som definerede herunder; og

  c) er ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt debet-/kreditkort til at købe produkterne, hvis der betales med et debet-/kreditkort.

  4.2. En online ordre afgives ved at klikke på knappen "BETAL NU" og fortsætte til betalingssiden.

  4.3. Kunden vil få mulighed for at gennemgå sin(e) ordre(r), læse og acceptere de generelle vilkår og betingelser, kontrollere den samlede pris for sin(e) ordre(r) og de oplysninger, vedkommende har angivet, og rette eventuelle indtastningsfejl, inden vedkommende bekræfter sin(e) ordre(r).

  4.4. En ordre fra en kunde, der er afgivet og bekræftet, binder ikke ASICS, men udgør et tilbud fra kunden om at købe de relevante produkter mod betaling af de gældende priser. Alle ordrer skal derefter formelt accepteres af ASICS, der kan vælge ikke at acceptere unormale ordrer og ordrer, som de mistænker ikke er afgivet i god tro.

  4.5. Når ASICS modtager kundens bekræftede ordre, sender ASICS en e-mail til kunden via den oplyste e-mailadresse, der bekræfter modtagelsen af ordren(e) og angiver detaljer om de bestilte produkter. E-mailen bliver sendt af ASICS så hurtigt, som det er rimeligt muligt. Denne e-mail er ikke en accept af kundens ordre(r) – blot en bekræftelse på, at ASICS har modtaget den.

  5. KONTRAKTINDGÅELSE

  5.1. Efter at have modtaget kundens ordre(r) vil ASICS kontrollere, om de relevante produkt(er) er på lager. Kontrakten mellem kunden og ASICS indgås kun, når ASICS sender kunden en e-mail, der bekræfter kontrakten og bekræfter enten forsendelse (e-mail med forsendelsesbekræftelse), om at alle eller en del af produkterne stadig er tilgængelige og er blevet afsendt, eller at ordren(e) er klar til afhentning på den valgte butikslokation.

  5.2. ASICS gemmer ikke en tilgængelig kopi af denne kontrakt, så kunden opfordres til at downloade, gemme og/eller udskrive en kopi af ordrebekræftelsen og disse generelle vilkår til eget brug.

  6. PRISER

  6.1. Prisen, der skal betales for et produkt, vil være prisen på tidspunktet, hvor ordren blev afgivet, og vil blive angivet i bekræftelsesmailen og ordrebekræftelsesmailen. 

  6.2. Alle priser er inklusive moms.

  6.3. Alle priser, der er angivet på websitet, er eksklusive leveringsomkostninger, der vil blive oplyst separat under afslutningen af ordreproceduren og kan variere fra dag til dag og for hver ordre.

  7. URIGTIGHEDER

  7.1. Hvis ASICS har begået en fejl i præsentationen af produktet, beskrivelsen af dets specifikationer eller angivelsen af prisen, og i) det skulle have været klart for kunden, at det udgjorde en stave- eller skrivefejl, eller ii) hvis kunden under de givne omstændigheder inden for rimelighedens grænser ikke kunne forvente, at ASICS ville levere, eller være i stand til at levere, det pågældende produkt med de specifikationer til den pris, vil der ikke blive indgået en gyldig kontrakt.

  7.2. I tilfælde af en sådan fejl som angivet i punkt 7.1 er ASICS' tilbud ikke gyldigt, og der vil ikke blive indgået nogen kontrakt mellem kunden og ASICS. I et sådant tilfælde vil ASICS ikke være forpligtet til at levere noget produkt, der er bestilt af kunden, eller til at refundere kunden for påførte skader.

  8. MULIGHED VED LEVERINGSPROBLEMER

  8.1. Hvis ASICS efter indgåelse af kontrakten opdager, at ASICS ikke længere kan levere de bestilte produkter (hvis pakken f.eks. forsvinder under forsendelse), og ikke er ansvarlig for denne situation, vil ASICS være berettiget til at opsige kontrakten. ASICS vil selvfølgelig informere kunden øjeblikkeligt og refundere eventuelle betalinger.

  9. OMRÅDE

  9.1. Produkter vil kun blive leveret af ASICS til kunder i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Irland, Holland, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien.

  10. BETALING

  10.1 Betaling for produkterne kan ske på følgende måder:

  a) Kreditkort (MasterCard eller Visa): Under bestillingen skal kunden udfylde sit kreditkortnummer og kortets udløbsdato. Kunden skal sikre sig, at navnet er angivet præcist, som det står på kreditkortet. Betalingen vil blive autoriseret online, så kunden vil straks vide, om betalingen er gennemført eller ej; eller

  b) PayPal: Med PayPal kan kunden overføre købsprisen direkte til ASICS fra bankkontoen, kreditkortet eller PayPal-kontoen.

  c) iDEAL: Med iDEAL kan kunden overføre købsprisen direkte til ASICS fra bankkontoen fra det betroede internetbetalingsmiljø, der tilbydes af kundens bank.

  11. EJENDOMSFORBEHOLD

  11.1. De leverede produkter forbliver ASICS' ejendom, indtil kunden har betalt alle beløb, der skyldes som en del af en aftale til ASICS i fuldt omfang, herunder betaling af omkostninger, selv for tidligere eller senere forsendelser eller delvise forsendelser. Kunden må ikke sælge, bortskaffe eller belaste produkterne, før ejendomsretten er overgået til kunden.

  12. LEVERINGSFRIST

  12.1. ASICS skal levere ethvert bestilt produkt inden for 30 (tredive) dage efter afsendelsen af ordrebekræftelsen fra ASICS til kunden.

  12.2. Leveringsfristen udgør en vejledning og er ikke en bindende frist.

  12.3. ASICS skal sørge for transport af produktet til den adresse, der er angivet i ordrebekræftelsen.

  12.4. For muligheden "Afhentningsordre" gælder følgende:

  Kunden vil modtage en e-mailmeddelelse, når ordren er klar til afhentning i den valgte butik;

  Ordren vil blive opbevaret i den valgte butik i 14 dage.

  Kunden skal medbringe foto-id og ordrebekræftelsesnummer/e-mail for at afhente ordren.

  Hvis ordren ikke afhentes inden for 14 kalenderdage, vil ASICS annullere ordren og udstede en tilbagebetaling med kundens oprindelige betalingsmetode.

  13. RETURPOLITIK OG FORTRYDELSESRET

  13.1. Kunden har ret til at annullere eller opsige kontrakten inden for 30 hverdage efter modtagelsen af det relevante produkt på leveringsadressen/afhentning i den valgte butik.

  13.2. Kunden har ret til at trække sig ud af eller annullere kontrakten inden for 30 dage uden at angive nogen årsag.

  13.3. Fortrydelsesretten og annulleringsretten gælder kun for produkter, der er købt via websitet.

  13.4. Fortrydelses- og annulleringsperioden udløber efter 30 dage fra den dag, der er tidligst af følgende fire datoer:

  a) hvor kunden får fysisk besiddelse af varen eller en tredjepart, der ikke er transportøren og angivet af kunden, får fysisk besiddelse af varen;

  b) i tilfælde af en kontrakt vedrørende flere varer, der er bestilt af forbrugeren i én ordre og leveres separat: hvor kunden får fysisk besiddelse af den sidste vare eller en tredjepart, der ikke er transportøren og angivet af kunden, får fysisk besiddelse af den sidste vare;

  c) i tilfælde af en kontrakt vedrørende levering af en vare bestående af flere partier eller dele: hvor kunden får fysisk besiddelse af det sidste parti eller del eller en tredjepart, der ikke er transportøren og angivet af kunden, får fysisk besiddelse af det sidste parti eller del; eller

  d) i tilfælde af en kontrakt om regelmæssig levering af varer i en defineret tidsperiode: hvor kunden får fysisk besiddelse af den første vare eller en tredjepart, der ikke er transportøren og angivet af kunden, får fysisk besiddelse af den første vare.

  13.5. For at udøve fortrydelses- eller annulleringsretten skal kunden informere ASICS Europe B.V. ved en utvetydig tilbagekaldelseserklæring. Dette kan gøres ved at kontakte vores kundeservice gratis ved at ringe til +31-237440069 (NL), +46-846501769 (SE) eller +45-89870765 (DK) eller ved at sende en e-mail til consument-nl@asics.com (NL), consumer-se@asics.com (SE) eller consumer-dk@asics.com (DK). Et eksempel på en fortrydelsesformular kan ses her (indsæt hyperlink til eksempel på fortrydelsesformular [bilag A]). Eksemplet på fortrydelsesformularen er en skabelon og er ikke obligatorisk.

  13.6. For at opfylde fortrydelses- eller annulleringsfristen er det tilstrækkeligt for kunden at sende sin meddelelse om, at vedkommende ønsker at benytte sig af fortrydelses- eller annulleringsretten eller kontakte vores kundeservice, inden fortrydelsesperioden er udløbet.

  13.7. Hvis kunden fortryder eller annullerer kontrakten, vil ASICS tilbagebetale alle betalinger, der er modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af kundens valg af en anden type levering end den billigste type standardlevering, som tilbydes af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at ASICS er blevet informeret om kundens beslutning om at fortryde eller annullere kontrakten, eller efter at ASICS har modtaget det returnerede produkt fra kunden, hvis dette er på et senere tidspunkt. ASICS vil udføre en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil kunden ikke pådrage sig nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

  13.8. ASICS kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil ASICS har modtaget varerne igen, eller kunden har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, afhængigt af hvad der sker først. Kunden vil modtage en e-mail med en notifikation, når ASICS har færdiggjort behandlingen af kundens returnering.

  13.9. Kunden skal sende varerne tilbage i overensstemmelse med returproceduren, som er angivet i returformularen, der fulgte med ordren, uden unødig forsinkelse fra den dag, hvor kunden meddeler sin fortrydelse eller annullering af denne kontrakt til ASICS. Fristen er overholdt, hvis kunden sender varerne tilbage, inden perioden på 14 dage er udløbet. ASICS påtager sig intet ansvar for forsvundne forsendelser.

  13.10. ASICS dækker omkostningerne ved at returnere varerne, hvis kunden bruger returtjenesten og -proceduren, som er angivet i returformularen. Ellers skal kunden selv dække de direkte omkostninger ved at returnere varerne.

  13.11. Kunden er kun ansvarlig for enhver værdiforringelse af varerne som følge af håndtering udover, hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

  13.12. For at sikre, at værdien af produkterne ikke forringes, opfordrer ASICS kunden til:

  a) ikke at beskadige produktet;

  b) ikke at fjerne mærkater, der er fastgjort til produktet;

  c) ikke at bære, vaske og/eller ændre produktet.

  13.13. Der er ingen fortrydelsesret med hensyn til: a) levering af produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller er tydeligt tilpassede, og/eller (b) levering af forseglede produkter, som ikke er egnet til returnering af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, og som er blevet åbnet efter leveringen.

  OVERENSSTEMMELSE

  14.1. ASICS skal levere produkterne til kunden, som skal være i overensstemmelse med salgskontrakten for de relevante produkter ("Aftalen")

  14.2. Hvis der er manglende overensstemmelse, som eksisterer på produkternes leveringstidspunkt, vil ASICS være ansvarlig over for kunden og underlagt kravene herfor i henhold til gældende lov.

  14.3. I tilfælde af manglende overensstemmelse har kunden ret til at kræve en passende prisnedsættelse eller få Aftalen ophævet.

  14.4. I tilfælde af ophævelse af Aftalen kan ASICS bede kunden om at returnere produkterne, før ASICS kan behandle tilbagebetalingen. For information om, hvordan man returnerer produktet til ASICS, henvises der til returformularen, der blev medsendt ved levering af produktet. Når ASICS modtager produktet og bekræfter, at der er manglende overensstemmelse, vil ASICS behandle tilbagebetalingen. Kunden vil modtage en e-mail med en notifikation, når ASICS har færdiggjort behandlingen af returneringen.

  14.5. ASICS vil refundere kunden alle betalinger, der er modtaget fra kunden, herunder omkostningerne for produktet og leveringsomkostningerne samt forsendelsesomkostningerne for returnering af produktet, uden unødig forsinkelse. ASICS vil udføre en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som kunden brugte til den oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet; under alle omstændigheder vil kunden ikke pådrage sig nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

  14.6. ASICS er kun ansvarlig, hvis manglende overensstemmelse bliver opdaget inden for to (2) år fra levering af produkterne.

  14.7. Kunden skal informere ASICS om manglende overensstemmelse inden for en periode på to (2) måneder fra den dato, hvor kunden opdagede sådan manglende overensstemmelse.

  14.8 ASICS kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at produktet ikke vedligeholdes i overensstemmelse med vedligeholdelsesinstruktionerne eller ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningerne, eller hvis produktet bruges til et andet formål end det, det blev solgt til.

  14.9. ASICS er ikke ansvarlig for skader, der skyldes mangel på overensstemmelse, i det omfang sådanne skader udgør indirekte skader, følgeskader, tab af fortjeneste eller indtægt, tab eller forretningsmuligheder.

  14.10. Dog udelukker eller begrænser ASICS ikke sit retlige ansvar i henhold til det ovenstående i tilfælde af dødsfald eller personskade, der skyldes en handling eller forsømmelse fra ASICS' side.

  14.11. ASICS vil gerne minde dig om, at du har juridiske rettigheder i henhold til gældende national lovgivning om salg af forbrugerprodukter, og disse rettigheder påvirkes ikke af vilkårene og betingelserne i denne overensstemmelseserklæring.

  15. PERSONLIGE DATA

  15.1. ASICS’ privatlivspolitik er gældende. Privatlivspolitikken kan findes på websitet under linket.

  16. GÆLDENDE LOV

  16.1. Alle juridiske forhold mellem ASICS og kunden er underlagt lovene i Holland.

  16.2. Kontrakten (som disse generelle vilkår er gældende for) kan indgås på følgende sprog: engelsk eller hollandsk.

  17. KLAGER

  17.1. Hvis ASICS har begået fejl i forbindelse med ordren, hvis kunden har klager, eller hvis kunden ønsker at kontakte ASICS af andre årsager, bedes du straks kontakte ASICS på +31-237440069 (NL), +46-846501769 (SE) eller +45-89870765 (DK) eller consument-nl@asics.com (NL), consumer-se@asics.com (SE) eller consumer-dk@asics.com (DK), så hjælper vi dig med glæde. Vores normale åbningstider er 09:00 til 18:00 mandag til fredag. Forbrugeren forbeholder sig ret til at klage til: Mæglingsteamet for Forbrugerklager ved Nævnenes Hus; Toldboden 2, 8800 Viborg; Klagen kan indgives her: Klageportalen - Nævnenes Hus (naevneneshus.dk).

  18. FORUDBESTILLINGSPROCES

  Hvis denne tjeneste er tilgængelig, gælder følgende vilkår og betingelser.

  18.1. Forudbestilling er den proces, du kan bruge til at bestille et produkt forud for den planlagte detaillancering. På grund af forudbestillingens karakter gælder følgende specifikke betingelser for forudbestilte produkter:

  a) Dato for produktlancering. Den planlagte dato for detaillancering (produktlancering) for dit forudbestilte produkt findes på siden Produktbeskrivelse på websitet.

  b) Ved at afgive en forudbestilling tilbyder du at købe produktet. Godkendelsen af dit tilbud afhænger af produkttilgængeligheden.

  c) Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere alle forudbestillinger af en hvilken som helst grund efter vores skøn. I sådanne tilfælde refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget for forudbestillingen.

  18.2. Pris og betaling

  Prisen for det forudbestilte produkt er som angivet på websitet på det tidspunkt, hvor forudbestillingen afgives. Betaling for forudbestillinger behandles på det tidspunkt, hvor din ordre afsendes.

  Du accepterer prisen for produktet på det tidspunkt, hvor du afgiver forudbestillingen. Det betyder, at du skal se bort fra eventuelle ændringer af prisen for produktet, efter du har afgivet din forudbestilling.

  18.3. Levering

  Forudbestilte produkter leveres så vidt muligt før datoen for detaillancering. Standardtidsangivelserne for levering gælder fra det øjeblik, det forudbestilte produkt er tilgængeligt på vores lager. Oplysningerne er kun estimerede, og tidsangivelserne er ikke bindende.

  Dato for produktlancering. Den planlagte dato for detaillancering (produktlancering) for dit forudbestilte produkt findes på siden Produktbeskrivelse på websitet. De estimerede leveringstider for forudbestilte produkter er angivet på websitet. Tiderne er dog anslåede og kan ændres.

  Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller manglende levering inden for den anslåede tidsramme. Du får besked, når produktet er klar til afsendelse, og det vil blive leveret til den adresse, du har angivet ved forudbestillingen.

  18.4. Ændringer og annulleringer

  Du kan annullere din forudbestilling til enhver tid før de sidste tre (3) dage før den anslåede leveringsdato. Hvis prisen er blevet opkrævet på det tidspunkt, hvor du annullerer ordren, modtager du fuld refusion. Den fulde refusion vil blive behandlet inden for 14 dage, efter at ASICS er blevet informeret om din beslutning om at annullere kontrakten.

  Når dit produkt er modtaget, gælder vores generelle returneringspolitik og fortrydelsesret.

  18.5. Overensstemmelse

  Vores standardpolitik for overensstemmelse, som er angivet under Generelle vilkår og betingelser, gælder for forudbestillinger.

  Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår til enhver tid. Alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt, når de slås op på websitet. Det er dit ansvar at tjekke disse vilkår for ændringer med jævne mellemrum.

  Ved at afgive en forudbestilling anerkender du, at du har læst og forstået og accepterer disse vilkår og betingelser.

  19. RESTORDREPROCES

  Hvis denne tjeneste er tilgængelig, gælder følgende vilkår og betingelser.

  19.1. Ved at afgive en restordre udtrykker du din hensigt om at købe et produkt, der ikke er på lager i øjeblikket. Godkendelsen af din restordre afhænger af produkttilgængeligheden.

  Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere alle restordrer af en hvilken som helst grund efter vores skøn. I sådanne tilfælde refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget for restordren.

  19.2. Pris og betaling

  Prisen for restordreproduktet er som angivet på websitet på det tidspunkt, hvor restordren afgives. Betaling for restordren behandles på det tidspunkt, hvor din ordre afsendes.

  Du accepterer prisen for produktet på det tidspunkt, hvor du afgiver restordren. Det betyder, at du skal se bort fra eventuelle ændringer af prisen for produktet, efter du har afgivet din restordre.

  19.3. Tilgængelighed og levering

  Den anslåede tidsramme for tilgængelighed for produkter i restordre er angivet på websitet. Tiderne er dog anslåede og kan ændres. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller manglende levering inden for den anslåede tidsramme.

  Du får besked, når restordreproduktet er klar til afsendelse, og det vil blive leveret til den adresse, du har angivet i forbindelse med restordreprocessen.

  19.4. Ændringer og annulleringer

  Du kan annullere din restordre til enhver tid før de sidste tre (3) dage før den anslåede leveringsdato. Hvis prisen er blevet opkrævet på det tidspunkt, hvor du annullerer ordren, modtager du fuld refusion. Den fulde refusion vil blive behandlet inden for 14 dage, efter at ASICS er blevet informeret om din beslutning om at annullere kontrakten.

  Vi kan foretage ændringer af produktet, herunder specifikationer og funktioner, før det afsendes. Hvis sådanne ændringer er afgørende, giver vi dig besked om det og giver dig mulighed for at annullere din restordre og modtage fuld refusion.

  Når dit produkt er modtaget, gælder vores generelle returneringspolitik og fortrydelsesret.

  19.5. Overensstemmelse

  Vores standardpolitik for overensstemmelse, som er angivet under Generelle vilkår og betingelser, gælder for restordrer.

  Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår til enhver tid. Alle ændringer vil træde i kraft øjeblikkeligt, når de slås op på websitet. Det er dit ansvar at tjekke disse vilkår for ændringer med jævne mellemrum.

  Ved at afgive en restordre anerkender du, at du har læst og forstået og accepterer disse vilkår og betingelser.

 • Kampagner