Disclaimer

Adgang og brug af website

Følgende generelle vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") gælder for din adgang til og brug af websitet ("Website”) tilhørende ASICS Europe B.V. (“ASICS”).

Intellektuel Ejendomsret

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder (registrerede og ikke-registrerede) på Websitet og alt indhold (herunder alle applikationer), som findes på Websitet, forbliver ejet af ASICS eller dets rettighedshavere. Du må ikke kopiere, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, reverse engineer, downloade, poste, udsende, transmittere, gøre indholdet på websitet tilgængeligt for offentligheden eller på nogen anden måde bruge Websitets indhold, undtagen til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Du accepterer også ikke at tilpasse, ændre eller skabe et afledt arbejde fra indhold på Websitet, undtagen til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Alt anden brug af indhold fra Websitet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ASICS.

Navne, billeder og logoer, som identificerer ASICS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester, er underlagt ophavsret, designrettigheder og varemærkerettigheder tilhørende ASICS og/eller tredjeparter. Intet i disse vilkår skal fortolkes som at give nogen licens eller ret til at anvende noget varemærke, designrettighed eller ophavsret til ASICS eller nogen anden tredjepart.

Ingen garanti

Dette Website og al dets indhold leveres med alle fejl og "som beset" og "som tilgængelig". ASICS, virksomhedens licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alle garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier om, at Websitet og alt indhold er fejlfrit, fri for virus og kan fungerer uafbrudt, at de opfylder dine krav, eller at fejl vil blive rettet, samt underforståede garantier om, at Websitet og alt indhold er salgbart, af tilfredsstillende kvalitet, præcist, egnet til et bestemt formål eller behov, eller ikke-krænkende, medmindre sådanne underforståede garantier er juridisk umulige at udelukke. Ingen oplysninger, der er givet af ASICS, dets tilknyttede selskaber eller deres respektive medarbejdere eller autoriserede repræsentanter udgør en garanti eller udvider omfanget af enhver garanti, der ikke kan frasiges i henhold til gældende lov. Din brug af dette Website er udelukkende på eget ansvar, og ASICS er ikke forpligtet til at yde dig nogen support, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og/eller forbedringer af websitet og alt indhold. Nogle retskredse tillader ikke udelukkelsen af underforståede garantier, så de ovenstående udelukkelser gælder måske ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning

ASICS er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Websitet, uanset handlingstypen. Den ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis skaden skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse fra ASICS' ledelse.

Ændringer af Websitet

ASICS kan til enhver tid ændre eller stoppe enhver del, tjeneste, funktion eller indhold på Websitet, herunder, men ikke begrænset til, indhold, tilgængelige tidspunkter og udstyr, der er nødvendigt for adgang eller brug.

Gældende lov

Disse Vilkår og betingelser vil udelukkende være underlagt lovene i Holland.

Kampagner

Kampagner kan ikke kombineres på dette Website.