OneASICS

Vilkår og betingelser


1. Innledning

Velkommen til OneASICS™-medlemskapsprogrammet («OneASICS» eller «Program»). OneASICS leveres til deg av ASICS Europe B.V. («ASICS», «vi» eller «oss»), og disse vilkårene og betingelsene («Vilkår») styrer din registrering og deltagelse i programmet («Medlemskap»).

Programmet vil bli levert via det utpekte ASICS-nettstedet («Nettstedet»), som kan være underlagt separate vilkår, deriblant vilkårene og betingelsene. Videre kan separate retningslinjer, regler og/eller bruksvilkår som angir ytterligere eller andre vilkår, og/eller betingelser, gjelde for din bruk av spesifikke funksjoner eller elementer som er inkludert i programmet (i hvert slikt tilfelle, og samlet, «Tilleggsvilkår»). Slike tilleggsvilkår leveres til deg i programmet. I den grad det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, skal tilleggsvilkårene ha forrang med mindre tilleggsvilkårene uttrykkelig angir noe annet.

2. Kvalifisering for medlemskap

For å kvalifisere deg, slik at du kan registrere deg for OneASICS, må du

 • være en person
 • være minst 16 år gammel
 • ha en gyldig e-postkonto
 • være lovlig innbygger av og fysisk befinne deg innenfor EU

Hvis du oppfyller alle kriteriene ovenfor, er du kvalifisert til å bli medlem av OneASICS («Medlem»). Når du har blitt registrert som medlem, vil du få en nettkonto for å spore programaktiviteten din («Medlemskonto»). Medlemskap er begrenset til én konto per person. Ansatte, ledere, direktører, agenter og representanter for enten ASICS eller ASICS sine tilknyttede selskaper er kvalifisert for medlemskap i programmet, men kan være ekskludert fra visse kampanjer.

3. Slik registrerer du deg

For å registrere deg som medlem av OneASICS kan du besøke registreringssiden og fylle ut registreringsskjemaet. Medlemskapet er gratis og krever ikke at du kjøper noe.

Medlemskapet ditt er personlig, kan ikke overføres og kan ikke brukes til videresalg eller fortjeneste. Det er ditt ansvar å holde personopplysningene dine, som e-postadresse og annen kontaktinformasjon, oppdatert på medlemskontoen din. For mer informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger kan du se paragraf 18 i disse vilkårene.

Fordeler (som definert nedenfor) vil ikke bli tildelt før et medlem er bekreftet og bekreftelsesprosessen er fullført, etter ASICS' eget skjønn. Noen fordeler kan ha et alderskrav.

4. Fordeler

A. Generelle fordeler. ASICS eller selskaper tilknyttet ASICS og/eller andre tredjeparter som ASICS har et partnerskap med (samlet kalt «ASICS-partnerne»), kan fra tid til annen gi/tilby medlemmer spesialtilbud, tjenester, arrangementer, belønninger og mye mer (samlet «Fordeler») i løpet av perioden for deltakelsen i programmet. Disse fordelene kan for eksempel inkludere

 • gratis frakt på alle bestillinger gjort via nettstedet
 • 90-dagers prøveperiode på fottøy og klær kjøpt i en fysisk butikk eller via nettstedet
 • gratis 90-dagers prøveperiode på Runkeeper Go™
 • private salg for medlemmer
 • tidligere tilgang til salg
 • tidlig tilgang til produkter
 • bursdagstilbud
 • invitasjoner til arrangementer
 • gratisprodukter
 • eksklusive gaver ved kjøp
 • bidrag til veldedighet

Fordelene tilbys på individuell basis og kun for hvert medlems egen medlemskonto.

B. Spesielle fordeler. Fra tid til annen og som en del av programaktivitetene kan ASICS og ASICS-partnere velge å gjennomføre konkurranser, hvorav noen kan være åpne bare for medlemmer, mens andre kan være åpne for allmennheten («Konkurranser»). Alle konkurranser er underlagt alle regler, vilkår og betingelser for konkurransene og blir beskrevet i de spesifikke tilleggsvilkårene som gjelder konkurransene.

5. Slik tjener du fordeler

A. Kvalifiserende aktiviteter. Fra tid til annen kan ASICS og ASICS-partnere etablere, etter eget skjønn, aktiviteter der medlemmer kan «tjene» fordeler («Kvalifiserende aktiviteter»). Disse aktivitetene kan inkludere (uten begrensning) ASICS-kjøp på nett eller i butikk, fullføring av spesielt merkede spørreundersøkelser, deltakelse i visse fysiske tilhengeraktiveringer på ASICS-arrangementer, registrering for en medlemskonto eller å lese spesifikt ASICS-innhold.

Når en kvalifiserende aktivitet er fullført og bekreftet, vil det tilsvarende antallet fordeler vises på medlemskontoen din.

B. Verdi. Fordeler har ingen verdi i «den virkelige verden» eller pengeverdi, og de kan ikke løses inn mot kontanter, overføres eller tildeles av noen grunn eller på annen måte ved legalpant. Fordeler har verken et formål eller et bruksområde utenom det som tilbys via programmet. Følgelig kan du ikke kjøpe, selge, bytte, tilby å kjøpe, selge eller bytte fordeler eller andre virtuelle gjenstander. Medlemmer skal ikke forsøke å tjene fordeler som oppnås ved noen form for uærlig handling (inkludert, uten begrensning, ved å bruke skript, en bot eller andre automatiserte midler).

C. Endringer. ASICS kan, etter eget skjønn, når som helst i løpet av programmets varighet bestemme seg for å endre antall fordeler som tildeles for en bestemt kvalifiserende aktivitet, slette noen eller alle måter å tjene fordeler på, begrense antall ganger eller hvor ofte et medlem kan tjene fordeler for å delta i en kvalifiserende aktivitet eller engasjere seg i aktiviteten i løpet av en bestemt tidsperiode, og tilby muligheter til å tjene fordeler til utvalgte grupper av medlemmer.

6. Gyldighet for fordeler

Fordeler vil ikke være gyldige med mindre de er opptjent i streng overensstemmelse med kravene slik de er etablert og tiltenkt av ASICS. Når de er opptjent, vil fordelene bli tilgjengelige for deg personlig på medlemskontoen din frem til utløpsdatoen, som blir kommunisert i informasjonen knyttet til den respektive fordelen, eller 12 måneder etter den siste kvalifiserte aktiviteten som er registrert på medlemskontoen din.

Hvert medlem vil være ansvarlig for at hans/hennes opptjente fordeler er riktige. Hvis et medlem mener at fordelene hans/hennes ikke er riktige, eller at de opptjente fordelene ikke har blitt kreditert, ta kontakt med oss her: https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

7. Varighet og oppsigelse

A. Programperiode. «Programperioden» begynner [1. juli 2019] og avsluttes på en dato som bestemmes av ASICS, etter eget og absolutt skjønn. Denne datoen skal publiseres på programmet eller sendes til deg via e-post («Programmets sluttdato»). ASICS gir ingen garanti for hvor lenge programmet vil bli tilbudt, og programmet kan avsluttes når som helst. Etter programmets sluttdato vil ikke medlemmene lenger kunne tjene fordeler.

Du har 30 kalenderdager på deg etter programmets sluttdato (eller det spesifikke antallet dager som er angitt i kunngjøringen om programslutt) hvor du kan løse inn eventuelle gjenværende fordeler på medlemskontoen din. Etter en slik periode på 30 kalenderdager vil alle fordeler utløpe, og programmet vil ikke lenger være tilgjengelig. Eventuelle fordeler som er igjen på en medlemskonto 30 dager etter programsluttdatoen, går tapt uten kompensasjon. Disse vilkårene vil ha full gyldighet og virkning mens du bruker programmet og/eller er medlem.

B. Inaktivitet. Medlemmer må holde medlemskontoen sin aktiv for å tjene fordeler. Det er nødvendig med samhandlinger for å holde medlemskontoen aktiv. Samhandlinger for disse formålene betyr enhver aktivitet eller samhandling knyttet til medlemskontoen din. Dette kan inkludere (i den grad dette kan kobles til medlemskontoen din): kjøp på nett eller i butikk), åpning av ASICS-apper, innlogging på ASICS ID-kontoen din eller en annen ASICS-konto, åpning av e-poster, enhver kontakt med ASICS' kundesenter og bruk av andre enheter, som MotionID, FootID, PYR eller fellesskapsromklasser. Hvis ingen ny samhandling med ASICS er registrert i løpet av to sammenhengende år, blir medlemskontoen din deaktivert, og ASICS vil automatisk gjøre alle ubrukte fordeler som kan løses inn, ugyldige med mindre en fordel følger spesifikke vilkår og betingelser som gir en spesifikk gyldighetsperiode. Vær oppmerksom på at når medlemskontoen din blir deaktivert, og med mindre ASICS er under en lovfestet forpliktelse til å beholde visse typer data, vil dataene dine (inkludert personopplysninger) som er knyttet til medlemskontoen din, bli slettet fra ASICS sine systemer i samsvar med våre retningslinjer for personvern. ASICS kan, etter eget skjønn, sende deg periodiske varsler for å minne deg på at fordelene dine utløper etter 2 år med inaktivitet. Det er imidlertid ditt ansvar å overvåke statusen for medlemskontoen og fordelene dine.

C. Oppsigelse fra medlemmer. Du kan kansellere medlemskapet ditt når som helst gjennom personvernportalen eller ved å logge på medlemskontoen din, velge «Personlige detaljer» og avregistrere deg. Vær oppmerksom på at en kansellering av medlemskapet betyr at (i) alle medlemskontofordelene dine automatisk går tapt, og at (ii) du bare vil kunne handle på http://asics.com ved å bruke gjestekassen.

D. Oppsigelse fra ASICS. ASICS forbeholder seg retten til å kansellere, modifisere eller avslutte programmet eller ethvert aspekt eller enhver funksjon ved programmet, inkludert fordeler, og/eller forlenge eller forkorte gjeldende programperiode når som helst uten varsel. ASICS kan for eksempel si opp medlemskapet ditt og/eller tilbakekalle noen eller alle fordeler hvis du etter ASICS' mening

 • misbruker et hvilket som helst av OneASICS-privilegiene
 • bruker OneASICS til svindel
 • ikke følger disse vilkårene
 • tildeler, overfører, slår sammen, kjøper, selger, auksjonerer bort eller bytter fordeler eller medlemskonto
 • tjener fordeler gjennom bedrag, forfalskning og/eller svindel

8. Eierskap til programmet

A. Eierskap. Alt materiell som er integrert i programmet («Innholdet»), og selve programmet (inkludert tidligere, nåværende og fremtidige versjoner), eies av eller lisensieres til ASICS og kan kun brukes med skriftlig forhåndsgodkjenning fra ASICS. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, legge ut på nytt eller bruke innholdet eller programmet til offentlige eller kommersielle formål uten ASICS' skriftlige forhåndsgodkjenning.

B. Lisens for bruk. Med forbehold om at du er nøye med å overholde disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, gir ASICS deg en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke bestemt innhold som ASICS fra tid til annen kan gjøre tilgjengelig for programmet. Dette Innholdet er eksplisitt ment for at du skal bruke det som en del av eller til innlemming i brukerinnholdet ditt (som definert nedenfor) («ASICS-lisensierte elementer»), men bare til slike formål som kan være eksplisitt angitt på det tidspunktet ASICS-lisensierte elementer gjøres tilgjengelig for programmet.

Den foregående begrensede lisensen kan umiddelbart suspenderes eller termineres av ASICS uansett årsak etter ASICS’ eget skjønn og uten forhåndsvarsel og/eller ansvar for ASICS.

9. Brukerinnhold

ASICS kan nå eller i fremtiden tilby medlemmer muligheten til å gjøre tilgjengelig på, eller sende gjennom programmet, det følgende: meldinger, tekst, illustrasjoner, filer, bilder, grafikk, fotografier, kommentarer, svar, lyder, musikk, videoer, informasjon, innhold, vurderinger, anmeldelser, data, spørsmål, forslag, tilbakemeldinger, personlig identifiserbar informasjon eller annen informasjon eller materiell og ideer som finnes deri (samlet omtalt som, men unntatt ASICS-lisensierte elementer inkludert deri, «Brukerinnhold»). Enhver innsending av brukerinnhold fra deg gjøres på egen risiko. Innsending av brukerinnhold vil være underlagt tilleggsvilkår, som vil bli gitt til deg når du sender inn brukerinnhold.

Du vil beskytte, forsvare og holde ASICS skadesløs fra og mot alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med tredjepartsrettigheter i brukerinnholdet som du har sendt inn gjennom programmet.

10. Tvister mellom medlemmer

Du er alene ansvarlig for samhandlingen med andre medlemmer, enten det er på eller utenfor internett. Vi er ikke ansvarlige og/eller har ikke noe ansvar for oppførselen eller innholdet til et medlem. Bruk sunn fornuft og god dømmekraft ved samhandlinger med andre (f.eks. når du sender inn personopplysninger eller annen informasjon) og ved all annen nettaktivitet.

11. Atferdsregler

A. Brudd på atferdsreglene. Du forstår og godtar at ASICS kan gjennomgå og slette brukerinnhold som etter ASICS vurdering bryter disse vilkårene, eller som kan være støtende, inkonsekvent med det som er passende i programmet vårt, ulovlig eller som kan krenke rettighetene, skade eller true medlemmenes sikkerhet. Følgende er en liste over hva slags brukerinnhold som er forbudt i programmet. ASICS forbeholder seg retten til å undersøke og iverksette passende rettslige skritt etter eget skjønn mot alle som bryter denne bestemmelsen, inkludert, uten begrensning, fjerning av det støtende brukerinnholdet fra programmet og oppsigelse av medlemskapet til slike overtredere. Innhold som bryter ASICS’ «atferdsregler» inkluderer, men er ikke begrenset til, brukerinnhold som

 • er åpenbart støtende, slik som brukerinnhold som fremmer rasisme, diskriminering, trangsynthet, hat eller fysisk skade av noe slag mot en gruppe eller enkeltperson
 • trakasserer eller tar til orde for trakassering av en annen person, eller enhver for form forbannelse, forfølgelse, personlig angrep eller sladder
 • involverer sending av «søppelpost», «kjedebrev», uønsket massepost, «spamming» eller «flooding»
 • inneholder begrensede sider eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder (de som ikke er lenket til eller fra en annen tilgjengelig side)
 • viser uanstendig, pornografisk eller seksuelt eksplisitt materiale av noe slag eller er ærekrenkende
 • fremmer krenkende, ulovlig eller annen lignende upassende aktivitet
 • utgir seg for å være en annen person, en annen bruker eller et annet selskap, eller som kan være falsk, uredelig, bedragersk, unøyaktig eller villedende, eller som gir en feilaktig fremstilling av identiteten din eller tilknytningen til en person eller et selskap
 • ber om personopplysninger fra noen
 • engasjerer seg i kommersielle aktiviteter og/eller salg uten ASICS' forutgående skriftlige samtykke, inkludert, men ikke begrenset til, konkurranser, byttehandel, reklame og pyramidespill.

Selv om alt dette er strengt forbudt, er det en liten sjanse for at medlemmer blir eksponert for slike ting, og hvert medlem fraskriver seg medlemmets rett til eventuell erstatning (fra enhver part) relatert til slik eksponering.

Deltakelsen din i programmet er underlagt disse tilleggsreglene, som er en del av atferdsreglene:

B. Ditt brukerinnhold. Alt brukerinnholdet ditt må enten være innhold du eier, eller så må du ha alle nødvendige rettigheter til det fra tredjeparter, slik at du overholder disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår. Brukerinnholdet ditt skal ikke inneholde noen synlige logoer, fraser eller varemerker som tilhører tredjeparter. Ikke bruk noe brukerinnhold som tilhører andre personer, på en slik måte at det ser ut som det er ditt eget. Dette inkluderer alt innhold du kan ha funnet andre steder på internett. Hvis noen bidrar til brukerinnholdet ditt eller har rettigheter til brukerinnholdet ditt, eller hvis noen vises i brukerinnholdet, må du også ha tillatelse fra dem til å sende slikt brukerinnhold til ASICS (hvis noen for eksempel har tatt et bilde av deg og vennen din, og du sender inn bildet til ASICS som brukerinnhold, må du få tillatelse fra både vennen din og fotografen til å gjøre det).

C. Ingen bilder, videoer eller bilder av andre enn deg og vennene dine og familien din. Hvis du velger å sende inn bilder til programmet, lenke til innebygde videoer eller inkludere andre bilder av personer, må du sørge for at de er av deg eller av deg og noen du kjenner – og bare hvis du har uttrykkelig tillatelse fra dem til å sende inn slikt innhold.

D. Du skal ikke skade nettstedet eller noens datamaskiner eller andre enheter. Brukerinnholdet ditt må ikke sende inn virus, trojanske hester, spionprogrammer eller annen teknologi eller ondsinnet kode som kan påvirke driften av programmet eller en datamaskin eller annen enhet.

E. Andre kan se. Vi håper at du vil bruke programmet til å utveksle informasjon og innhold og ha passende diskusjoner med andre medlemmer. Husk imidlertid at sidene til programmet kan være offentlige eller halvveis offentlige, og at brukerinnhold som du sender inn i forbindelse med programmet, kan være tilgjengelig og synlig for andre brukere. Ikke send inn personlig identifiserbar informasjon (for eksempel for- og etternavn sammen, passord, telefonnummer, adresse, e-postadresse, personnummer, kredittkortnummer, medisinsk informasjon eller annen personlig identifiserbar informasjon eller kontaktinformasjon) i offentlig eller halvveis offentlige rom, og vær forsiktig når du oppgir slik informasjon til andre.

F. Ikke del andres personopplysninger. Brukerinnholdet ditt skal ikke oppgi en annen persons personopplysninger (for eksempel for- og etternavn sammen, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kredittkortnummer, medisinsk informasjon, finansiell informasjon eller annen informasjon som kan brukes til å spore, kontakte eller etterligne den personen) med mindre det er spesifikt forespurt av ASICS – i riktig form og med riktig metode.

Hvis du sender inn brukerinnhold som vi med rimelighet mener bryter atferdsreglene våre, kan vi iverksette alle lovlig tilgjengelige tiltak som vi finner passende, etter eget skjønn. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å iverksette tiltak som ikke er påkrevd av loven. Vi kan når som helst kreve bevis for tillatelsene nevnt ovenfor i en form som er akseptabel for oss. Unnlatelse av å fremlegge slike bevis kan blant annet føre til at det aktuelle brukerinnholdet fjernes fra programmet.

12. Lenkede nettsteder og reklame og samhandling med tredjeparter

A. Lenkede nettsteder. I tillegg til fordeler kan programmet også inneholde lenker til nettsteder som kontrolleres av tredjeparter («Lenkede nettsteder»). ASICS er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder eller for lenkene på slike lenkede nettsteder. Alle aktiviteter du engasjerer deg i hva angår disse nettstedene, er underlagt personvernregler og andre retningslinjer, vilkår og betingelser for bruk og/eller salg og regler utstedt av operatøren av de lenkede nettstedene.

D. Samhandling med tredjeparter. Alt av samhandlinger, korrespondanse, transaksjoner og annen kontakt som du har med tredjeparter som du har funnet på eller gjennom programmet (inkludert på eller via lenkede nettsteder og/eller annonser), er utelukkende mellom deg og tredjeparten.

13. Garantier

Programmet leveres «som det er». Bortsett fra eventuelle spesifikke garantier som er gitt i disse vilkårene, fraskriver ASICS seg herved alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller misbruk av immaterielle rettigheter til tredjeparter, og at programmet og/eller nettstedet er feilfritt eller ikke er utsatt for innblanding, angrep eller datavirus. ASICS garanterer heller ikke at medlemmer vil kunne få tilgang til eller bruke programmet og/eller nettstedet uten problemer eller avbrudd.

14. Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt av loven, vil ASICS og/eller dets tilknyttede selskaper ikke være ansvarlige for skader som er et resultat av din bruk av, eller dine aktiviteter i forbindelse med, programmet, innholdet, brukerinnholdet og/eller nettstedet unntatt der slik skade er et resultat av grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet fra ASICS' ledelse.

15. Skadeserstatning

Du vil beskytte, forsvare (etter vårt valg) og holde oss skadesløse fra og mot ethvert ansvar som følge av, eller i forbindelse med, din bruk av eller aktiviteter i relasjon til programmet, inkludert, men ikke begrenset til, at du bryter disse vilkårene, og at brukerinnholdet ditt krenker eller misbruker rettighetene til en tredjepart.

16. Oppdateringer av vilkårene

ASICS kan endre disse vilkårene (eller hvis aktuelt tilleggsvilkårene) når som helst med rimelig varsel, inkludert ved å legge ut de reviderte vilkårene på nettstedet sitt på: https://www.asics.com/no/no-no/mk/oneasics-terms-and-conditions ved å vise dem når du logger på medlemskontoen din, eller på en hvilken som helst annen rimelig måte. ASICS kan for eksempel gjøre dette for å sørge for at vilkårene er i tråd med gjeldende lover og forskrifter, for å tilpasse dem bedre til andre tjenester eller produkter fra ASICS eller for å forbedre programmet. Du kan selvfølgelig velge å ikke godta eventuelle nye, reviderte vilkår (eller tilleggsvilkår) når som helst ved å slutte å bruke programmet og relaterte tjenester.

17. Kommunikasjon, varsler og kundestøtte

Hvis du har spørsmål angående programmet, kan du kontakte ASICS’ kundestøtte på https://www.asics.com/geo/contact-us/contact-us.html

ASICS kan kontakte deg via post, e-post og andre kanaler med markedsføring, spesielle OneASICS-kampanjer, tilbud, undersøkelser med mer. Vær oppmerksom på at selv om du velger å ikke motta markedsføringsbasert eller salgsfremmende kommunikasjon, fortsetter medlemskapet ditt å være gyldig, og ASICS kan fortsette å sende deg e-poster om andre ting enn markedsføring og kampanjer, for eksempel e-poster om medlemskontoen, medlemskapet eller den aktive forretningsforbindelsen.

18. Databeskyttelse

Din bruk av programmet og/eller enhver konkurranse, ethvert tilbud eller enhver annen kampanje som drives i forbindelse med dette programmet, er underlagt ASICS’ retningslinjer for personvern.

19. Generelle bestemmelser

A. Enkeltbestemmelsers ugyldighet. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene av en eller annen grunn anses å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol eller voldgiftsdommer i den kompetente jurisdiksjonen, skal denne bestemmelsen skilles ut fra disse vilkårene, og bestemmelsens ugyldighet vil ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av resten av disse vilkårene (som vil ha full gyldighet og virkning).

B. Tildeling. Disse vilkårene kan ikke tildeles av deg, og du kan ikke delegere pliktene dine under dem uten skriftlig forhåndssamtykke fra ASICS.

C. Ingen fraskrivelse. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, (i) vil ingen svikt eller forsinkelse fra deg eller oss i å utøve noen rettigheter, myndigheter eller rettsmidler være en fraskrivelse av den eller andre rettigheter, myndigheter eller rettsmidler, og (ii) ingen fraskrivelse eller endring av noen av vilkårene i disse vilkårene vil være gyldige med mindre de er skriftlige og signert av parten som fraskrivelsen eller endringen søkes håndhevet mot.

D. Tilkobling. Du er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde alt av enheter, programvare, internett, annet utstyr og andre tjenester som er nødvendige for tilgang til og bruk av programmet, og du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til dem.

20. Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Nederland.