Skip to content
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTC21
สำหรับผู้ถือบัตร Debit กรุงไทย รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KTBDB22
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Krungsri รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด KCC15
พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,500 บาท ใส่โค้ด SCB15
สั่งซื้อสินค้า เก็บเงินปลายทางได้แล้ววันนี้

ตารางเทียบความกว้างรองเท้า


เมื่อใดที่ต้องเพิ่มความกว้าง

ความกว้างมาตรฐาน (ขนาดกลาง) สำหรับผู้หญิงคือ B ในขณะที่ความกว้างมาตรฐานสำหรับผู้ชายคือ D โดยที่กล่องรองเท้าและป้ายกำกับจะระบุความกว้างที่นอกเหนือไปจากขนาดมาตรฐานเท่านั้น ภายในรองเท้า ความกว้างและความแคบจะถูกระบุไว้บนฉลากใต้ลิ้นรองเท้า เช่น T005N(2E)

การยืดหรือโป่งออกมาที่สามารถมองเห็นได้บนวัสดุด้านนอกในส่วนของเท้าส่วนหน้าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าอาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มความกว้าง รองเท้าวิ่งและรองเท้าสำหรับออกกำลังกายของเรามีขนาดต่างๆ เหล่านี้ ในบางกรณีผู้ชายสามารถใส่รองเท้าสไตล์ผู้หญิงได้หากต้องการหน้ารองเท้าที่แคบ และผู้หญิงก็สามารถใส่รองเท้าแบบของผู้ชายได้หากต้องการหน้ารองเท้าที่กว้าง หากต้องการ กรุณาใช้ข้อมูลอ้างอิงข้างต้นเพื่อกำหนดเปรียบเทียบขนาดและความยาว

โปรดทราบว่าขนาดความกว้างระหว่างแคบ มาตรฐาน กว้าง และกว้างพิเศษ ปกติจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น และเป็นไปตามสัดส่วนของขนาดรองเท้า ความกว้างที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะพบในบริเวณเท้าส่วนหน้า

 
 
 
MEN/KIDS WOMEN
 2Aแคบ
แคบ Bมาตรฐาน
มาตรฐาน Dกว้าง
กว้าง2Eกว้างพิเศษ
กว้างพิเศษ 4E