ASICS Group Modern Slavery and Transparency Statement

ASICS er et globalt sportsmerke som jobber hardt for å promotere sunne og aktive livsstiler for alle verden over. Ansvaret med å ivareta etiske forretningspraksiser, forbedre arbeidsforhold og jobbe for å forhindre brudd på menneskerettighetene i hele vår organisasjon og forsyningskjede er noe vi tar svært alvorlig. Gruppens kunngjøring i 2022 redegjør for vårt kontinuerlige mål om å sørge for anstendige arbeidsforhold, ivareta grunnleggende menneskerettigheter og forhindre straffarbeid, moderne slaveri og menneskehandel og inneholder spesifikke tiltak for å nå målene i finansåret 2022 (1. januar til 31. desember 2022). Dette norskspråklige dokumentet er en oversettelse og er kun gitt for informasjonsformål. Den opprinnelige teksten til dette dokumentet er på engelsk. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske oversettelsen og den engelske originalen, skal den engelske originalen gjelde.

Download