People on bridge.

Mniejszy ślad węglowy. Większa różnica.

Ikona słonecznika


Mamy tylko jedną Ziemię, po której możemy biec.

Od momentu założenia w 1949 roku naszym celem jest pomaganie ludziom w osiągnięciu stanu Sound Mind in a Sound Body™ („w zdrowym ciele zdrowy duch”). Jednak aby osiągnąć ten stan, potrzebujemy zdrowej Ziemi, by po niej biegać. Dlatego zabieramy się do dzieła — ograniczamy emisje CO2, wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu i zmniejszamy zużycie zasobów, aby móc nadal tworzyć produkty pozwalające osiągnąć korzyści płynące z uprawiania sportu na Ziemi, którą kochamy.

Sunflower animation

Siejemy ziarna dla lepszej przyszłości.

Ikona słonecznika symbolizuje zaangażowanie marki ASICS w ochronę Ziemi dla przyszłych pokoleń, by mogły prowadzić zdrowszy styl życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Szukaj jej, aby znaleźć informacje związane z naszymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także produktami, które są częścią naszego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju.


Nasz cyrkularny model biznesowy w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

1. Tworzenie przedmiotów, które zużywają mniej zasobów i są łatwiejsze do recyklingu.

2. Wykorzystanie opcji pochodzących z recyklingu, pochodzenia biologicznego i bardziej oszczędnych pod względem zużycia wody.

3. Pozyskiwanie energii odnawialnej oraz produkowanie w sposób wydajny i czysty.

4. Stała poprawa jakości, aby produkty były jeszcze trwalsze.

5. Odbieranie przedmiotów do ponownego użycia.

ASICS Circular Approach diagram.

Cele w zakresie poprawy.

2030: zmniejszenie emisji CO2 z działalności bezpośredniej oraz łańcucha dostaw o 63% w porównaniu z rokiem 2015
2030: korzystanie w 100% z energii odnawialnej w naszych zakładach
2030:
zobowiązanie do oparcia produkcji wyłącznie na poliestrach pochodzących z recyklingu
2050: osiągnięcie emisji gazów cieplarnianych na poziomie zerowym netto