""

Nasze zobowiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.​

Osiągnięcie stanu zdrowego ducha w zdrowym ciele wymaga czystego środowiska.​
""
Yellow Sunflower Icon

Ta ikona oznacza ziarno nadziei zasiane dla przyszłych pokoleń, którym życzymy, aby prowadziły zdrowszy styl życia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.​

""

Nasza firma powstała w 1949 roku. Od tamtej pory pomagamy ludziom osiągnąć stan zdrowego ducha w zdrowym ciele. Jednak aby to umożliwić, potrzebne jest również czyste środowisko, w którym można biegać.​

Z tego względu podejmujemy odpowiednie działania: ograniczamy emisję CO2, tworzymy zrównoważone produkty, w części oparte na materiałach pochodzących z recyklingu, oraz umożliwiamy czerpanie korzyści z ruchu osobom, które potrzebują go najbardziej.​

Działając razem, przyczyniamy się do zachowania czystości środowiska dla następnych pokoleń.​ ​

Nasze zobowiązania​

Yellow Sunflower Icon
Cel w zakresie emisji CO2 

Naszym celem jest osiągnięcie emisji gazów cieplarnianych na poziomie zerowym netto do 2050 r. i ograniczenie emisji CO2 na poziomie 63% do 2030 r. (baseline 2015 r.).​ 

""
Zrównoważone materiały​

Do 2030 r. planujemy oprzeć produkcję butów i odzieży sportowej wyłącznie na poliestrach pochodzących z recyklingu.​

""
Czysta energia​

W 2030 r. zamierzamy korzystać wyłącznie z energii odnawialnej w naszych zakładach.​

Aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju zaplanowane na lata 2030 i 2050, do Dnia Ziemi w 2021 r. podczas produkcji butów przetworzyliśmy taką ilość tekstyliów, z której da się wytworzyć 25 000 koszulek.

Image for banner

Kup Ekologiczne

GEL-NIMBUS™ 23

GEL-NIMBUS™ 23

GLIDERIDE™ 2

GLIDERIDE™ 2

GEL-LYTE™ III

GEL-LYTE™ III

TARTHER™ BLAST

TARTHER™ BLAST

SKYCOURT™

SKYCOURT™


Odsetek tekstyliów pochodzących z recyklingu używanych w każdym produkcie jest różny. Więcej informacji można znaleźć w opisach produktów.

Sunrise Mind desktop

W zdrowym ciele zdrowy duch.​

Od zawsze wierzymy, że ruch ma korzystny wpływ na umysł. Dlatego nasza firma nazywa się ASICS, czyli „Anima Sana In Corpore Sano” (w zdrowym ciele zdrowy duch). W tym roku, gdy świat potrzebuje tego najbardziej, zachęcamy do ruchu dla zdrowia psychicznego.