Vastuuvapauslauseke

Verkkosivuille pääsy ja niiden käyttäminen

Seuraavia yleisiä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan ASICS Europe B.V. ("ASICS") -verkkosivuille pääsyyn ja niiden käyttämiseen.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut immateriaalioikeudet verkkosivuilla tai niiden sisällössä, sekä kaikki sisältö (kaikki sovellukset mukaan lukien) verkkosivuilla on ASICS-yhtiön tai sen lisenssinantajien omistamia. Sinulla ei ole lupaa kopioida, toisintaa, purkaa, hajottaa, takaisinmallintaa, ladata, julkaista, levittää, välittää, tuoda julkisuuteen tai muuten käyttää verkkosivujen sisältöä muulla tavoin kuin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Suostut myös olemaan soveltamatta, muokkaamatta tai luomatta johdannaisteoksia mistään verkkosivun sisällöstä muuten kuin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Mikä tahansa muu verkkosivujen sisällön käyttö edellyttää ASICS-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

ASICS-yhtiöön tai kolmansiin osapuoliin ja niiden tuotteisiin ja palveluihin liittyvät nimet, kuvat ja logot on suojattu ASICS-yhtiön ja/tai kolmansien osapuolien tekijänoikeudella, mallioikeudella ja tavaramerkillä. Minkään näiden ehtojen sisällön ei voida tulkita myöntävän lupaa tai oikeutta käyttää mitään tavaramerkkiä, mallioikeutta tai ASICS-yhtiön tai kolmannen osapuolen tekijänoikeutta.

Ei takuuta

Tämä verkkosivu ja kaikki sen sisällöt puutteineen tarjotaan sellaisina kuin ne ovat kulloinkin saatavilla. ASICS, sen lisenssinantajat sekä muut toimittajat sanoutuvat irti kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, mukaan lukien takuut, että verkkosivustoissa tai sisällössä ei ole vikoja, että sivustossa ei ole viruksia ja että sivusto toimii katkoksitta, että ne täyttävät kaikki vaatimuksesi tai että niiden virheet korjataan sekä implisiitiiset takuut, että verkkosivut ja sisältö ovat myyntikelpoiset, laadultaan tyydyttävät, täsmälliset, sopivat tiettyyn tarkoitukseen tai tarpeeseen tai ei-loukkaavat, ellei sellaisilta implisiittisiltä takuilta voida laillisesti välttyä. Mikään ASICS-yhtiön, sen sidosyrityksen tai niiden työntekijöiden tai valtuutettujen edustajien antama tieto ei voi muodostaa takuuta tai laajentaa minkään sellaisen takuun kattavuutta, josta ei voida sanoutua irti sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Verkkosivujen käyttäminen on täysin omalla vastuullasi, eikä ASICS ole velvollinen antamaan sinulle tukea, korjaamaan virheitä, tekemään päivityksiä, parannuksia, viankorjauksia ja/tai kehittämään sivustoa ja sen kaikkea sisältöä. Jotkin lainsäädännöt eivät salli implisiittisten takuiden poissulkemista, joten edellä mainitut rajaukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoittaminen

ASICS ei ole vastuussa vahingoista, jotka toimintatavasta riippumatta ovat seurausta verkkosivun käytöstä tai liittyvät siihen. Edellä mainittua vastuun rajoittamista ei sovelleta siinä tapauksessa, jos vahinko on seurausta ASICS-yhtiön johtoryhmän vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.

Verkkosivujen muutokset

ASICS voi muuttaa tai poistaa käytöstä minkä tahansa verkkosivujen kohdan, palvelun, ominaisuuden tai sisällön milloin tahansa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sisältöön, aukioloaikoihin ja käyttöön tai pääsyyn vaadittaviin työkaluihin.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lainsäädäntöä.

Kampanjat

Kampanjoita ei voi yhdistää tällä sivustolla.