Ansvarsfriskrivning

Tillgång till och användning av webbplatsen

Följande allmänna villkor ("Villkor”) gäller för din åtkomst till och användning av webbplatsen ("Webbplats”) för ASICS Europe B.V. (”ASICS”).

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt, varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i och på webbplatsen och allt innehåll (inklusive alla applikationer) som finns på webbplatsen ska förbli tillhörande ASICS eller dess licensgivare. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, demontera, dekompilera, rekonstruera, ladda ner, posta, sända, överföra, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda webbplatsens innehåll på något sätt förutom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Du samtycker också till att inte anpassa, ändra eller skapa härledda verk från något webbplatsinnehåll förutom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. All annan användning av webbplatsens innehåll kräver skriftligt tillstånd från ASICS.

Namnen, bilderna och logotyperna som identifierar ASICS eller tredje part och deras produkter och tjänster är föremål för upphovsrätt, designrättigheter och varumärken som tillhör ASICS och/eller tredje parter. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt att använda något varumärke, designrätt eller upphovsrätt som tillhör ASICS eller någon annan tredje part.

Ingen garanti

Denna webbplats och allt innehåll tillhandahålls med alla fel "i befintligt skick" och "som tillgängligt". ASICS, dess licensgivare och andra leverantörer frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantierna att webbplatsen och allt innehåll är fritt från defekter, virusfritt och kan fungera på en oavbruten basis, att de kommer att uppfylla dina krav, eller att fel kommer att korrigeras, och de underförstådda garantierna att webbplatsen och allt innehåll är säljbart, av tillfredsställande kvalitet, korrekt, lämpligt för ett visst syfte eller behov, eller inte gör intrång, såvida inte sådana underförstådda garantier är juridiskt oförmögna att utesluta. Ingen information som ges av ASICS, dess dotterbolag eller deras respektive anställda eller auktoriserade agenter ska skapa en garanti eller utöka omfattningen av någon garanti som inte kan frånsägas enligt tillämplig lag. Din användning av denna webbplats sker helt på egen risk och ASICS är inte skyldigt att ge dig någon support, felkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar, buggfixar och/eller förbättringar av webbplatsen och allt innehåll. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

ASICS ska inte hållas ansvarigt för några skador, som härrör från eller i samband med användningen av webbplatsen, oavsett åtgärdens form. Ovanstående ansvarsbegränsning ska inte gälla i händelse av att skadan är ett resultat av grov vårdslöshet av uppsåtligt försummelse av ASICS verkställande ledning.

Ändringar av webbplatsen

ASICS kan ändra eller avbryta alla aspekter, tjänster, funktioner eller innehåll på webbplatsen när som helst, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, öppettider och utrustning som behövs för åtkomst eller användning.

Tillämplig lag

Dessa villkor kommer exklusivt att styras av lagarna i Nederländerna.

Kampanjer

Kampanjer kan inte kombineras på denna webbplats.