Regler och villkor

 • ALLMÄNT

  1. ASICS IDENTITET

  Med "ASICS" menas i dessa allmänna villkor och på webbplatsen ASICS Europe B.V., som är registrerat i Nederländerna och har sitt säte i Amsterdam (Nederländerna). ASICS har sitt säte på Taurusavenue 165, (2132 LS) Hoofddorp (Nederländerna), e-postadress: consumer-se@asics.com. ASICS är registrerat i det nederländska handelsregistret under nummer 34092761 och momsregistreringsnummer NL-8033.24.273.B.01.

  2. TILLÄMPLIGHET

  Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från ASICS gällande produkter som säljas via webbplatsen, samt för alla avtal mellan ASICS och kunden där ASICS samtycker till att sälja och leverera varor eller tjänster till kunden.

  3. PRODUKTER

  Kunden kan via hemsidan beställa de produkter som visas på hemsidan till angivna priser.

  Produkterna har de specifikationer som anges i produktbeskrivningen på webbplatsen. Omfattningen av tillämplig kundsupport och kommersiella garantier beskrivs på webbplatsen och i orderbekräftelsen.

  Kunden har en laglig garanti gällande överensstämmelse för produkterna. Om produkterna inte överensstämmer, har kunden enligt lag rätt till åtgärder för sådan bristande överensstämmelse.

  4. BESTÄLLNINGSPROCEDUR

  4.1. En kund kan lägga en beställning under förutsättning att kunden:

  a) uppger korrekt namn och adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation och annan nödvändig information;

  b) tillhandahåller en leveransadress eller väljer en tillgänglig butiksplats för beställningsupphämtning som finns i Regionen[RH1] enligt definitionen nedan; och

  c) är ägare eller är auktoriserad innehavare av ett giltigt betal-/kreditkort för köp av produkterna vid betalning med betal-/kreditkort.

  4.2 En onlinebeställning görs genom att kunden klickar på knappen "BETALA NU" och går vidare till betalningssidan.

  4.3 Kunden ges möjlighet att granska sina beställningar, läsa och acceptera de allmänna villkoren, kontrollera det totala priset på beställningen och samt de uppgifter hen har lämnat och korrigera eventuella inmatningsfel innan hen bekräftar beställningen/beställningarna.

  4.4 En beställning från kunden som görs och bekräftas är inte bindande för ASICS, utan utgör ett erbjudande från kunden att köpa de relevanta produkterna mot betalning av tillämpliga priser. Alla beställningar måste sedan formellt godkännas av ASICS som kan välja att inte godkänna onormala beställningar och beställningar som ASICS misstänker inte har lagts i god tro.

  4.5 När ASICS har tagit emot kundens bekräftade beställning skickar ASICS ett e-postmeddelande till kunden på den e-postadress som kunden har uppgett. E-postmeddelandet bekräftar mottagandet av beställningen/beställningarna och innehåller uppgifter om beställd(a) produkt(er). E-postmeddelandet skickas av ASICS så snart det är praktiskt möjligt. Det här e-postmeddelandet utgör inte ett godkännande av kundens beställning(ar) utan enbart en bekräftelse på att ASICS har tagit emot den.

  5. INGÅENDE AV AVTAL

  5.1. Efter att ha mottagit kundens beställning(ar) kontrollerar ASICS om relevant(a) produkt(er) finns i lager. Avtalet mellan kunden och ASICS ingås först efter att ASICS har skickat ett e-postmeddelande till kunden som bekräftar avtalet och bekräftar antingen leverans (e-postbekräftelse av leverans), att alla eller vissa av produkter fortfarande är tillgängliga och har skickats eller att beställningen/beställningarna är redo för upphämtning i vald butik. 

  5.2 ASICS sparar inte en tillgänglig kopia av detta avtal. Därför uppmanas kunden att ladda ned, spara och/eller skriva ut en kopia av beställningsbekräftelsen och dessa allmänna villkor.

  6. PRISER

  6.1. Priset som ska betalas för en produkt är det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och anges i e-postbekräftelsen och i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen.

  6.2 Alla priser är inklusive mervärdesskatt.

  6.3 Alla priser som anges på webbplatsen är exklusive kostnader för leverans. Leveranskostnader anges separat under beställningsproceduren och kan variera per dag och per beställning.

  7. FELAKTIGHETER

  7.1. Om ASICS har gjort ett misstag i presentationen av produkten, beskrivningen av specifikationerna eller prislistan, och i) det borde ha varit uppenbart för kunden att detta utgjorde ett stavnings- eller sättningsfel, eller ii) om kunden under de givna omständigheterna inom rimliga gränser inte kunde förvänta sig att ASICS skulle leverera, eller skulle kunna leverera produkten med dessa specifikationer till det angivna priset, ingås inte ett giltigt avtal.

  7.2. I händelse av ett sådant misstag som refereras i klausul 7.1 är ASICS erbjudande inte giltigt och ett avtal ingås inte mellan kunden och ASICS. I sådana fall är ASICS inte ansvarigt för att leverera någon produkt som är beställd av kunden och inte heller att ersätta kunden på något sätt.

  8. ALTERNATIV VID LEVERANSPROBLEM

  8.1. Om ASICS efter avtalets ingående upptäcker att ASICS inte längre kan leverera de beställda produkterna (dvs. om paketet försvinner under leverans) och inte är ansvarigt för denna situation, har ASICS rätt att säga upp avtalet. ASICS informerar naturligtvis kunden omedelbart och ersätter eventuella betalningar.

  9. REGION

  9.1. Produkter levereras av ASICS enbart till kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

  10. BETALNING

  10.1 Betalning för produkterna kan ske på något av följande sätt:

  a) Kreditkort (MasterCard eller Visa): Under beställningsprocessen ska kunden fylla i kreditkortsnummer och kortets utgångsdatum. Kunden ska se till att det exakta namnet som anges på kreditkortet fylls i. Betalningen auktoriseras online, så att kunden vet direkt om betalningen har lyckats eller inte; eller,

  b) PayPal: Med PayPal kan kunden direkt överföra köpeskillingen till ASICS från bankkontot, kreditkortet eller PayPal-kontot.

  c) iDEAL: Med iDEAL kan kunden direkt överföra köpeskillingen till ASICS från bankkontot, inom den pålitliga internetbetalningsmiljö som erbjuds av kundens bank.

  11. ÄGARRÄTTSFÖRBEHÅLL

  11.1. De levererade produkterna förblir ASICS egendom tills kunden har betalat alla utestående belopp enligt avtal till ASICS i sin helhet, inklusive betalning av kostnader, även för tidigare eller senare leveranser eller delleveranser. Kunden får inte sälja, göra sig av med eller skuldsätta produkter innan äganderätten till dessa har övergått till kunden.

  12. LEVERANSVILLKOR

  12.1. ASICS ska leverera alla beställda produkter inom 30 (trettio) dagar efter att beställningsbekräftelsen skickades av ASICS till kunden.

  12.2. Leveransvillkoren är en indikation och är inte bindande.

  12.3. ASICS ska säkerställa transport av produkten till den adress som ingår i beställningsbekräftelsen.

  12.4. För alternativet Upphämtning av beställning gäller följande:

  Kunden får ett e-postmeddelande när beställningen är tillgänglig för upphämtning i den valda butiken;

  Beställningen finns i vald butik i 14 dagar.

  Om beställningen inte hämtas inom 14 kalenderdagar annullerar ASICS ordern och utfärdar en återbetalning till kundens ursprungliga betalningsmetod.

  Kunden måste ta med en myndighetsutfärdad id-handling med foto och beställningsbekräftelsenummer/e-post för att hämta beställningen.

  13. RETURPOLICY OCH ÅNGERRÄTT

  13.1. Kunden har rätt att häva eller säga upp avtalet inom 30 arbetsdagar från mottagandet av den aktuella varan på leveransadressen/hämtning i vald butik.

  13.2. Kunden har rätt att ångra eller häva avtalet inom 30 dagar utan att uppge något skäl.

  13.3. Ångerrätten gäller endast för produkter som har köpts via webbplatsen.

  13.4. Ånger- och annulleringsperioden löper ut efter 30 dagar från dagen för något av följande fyra datum:

  a) då kunden förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som kunden angett förvärvar, fysisk besittning av varorna;

  b) i fallet med ett avtal som avser flera varor som beställs av konsumenten i en beställning och levereras separat: där kunden förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som kunden angett förvärvar, fysisk besittning av den sista varan;

  c) i fallet med ett avtal som avser leverans av en vara som består av flera partier eller delar: där kunden förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som kunden angett förvärvar, fysisk besittning av det sista partiet eller stycket; eller,

  d) i fallet med ett avtal om regelbunden leverans av varor under en definierad tidsperiod då kunden förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som kunden angett förvärvar, fysisk besittning av den första varan.

  13.5. För att utöva ånger- eller returrätten måste kunden informera ASICS Europe B.V. genom ett otvetydigt ångermeddelande. Detta kan göras genom att kostnadsfritt kontakta vår kundtjänst på telefon +46846501769 eller via ett e-postmeddelande till consumer-se@asics.com. En mall för ångerblankett finns här (infoga hyperlänk till modell för ångerblankett [Bilaga A]). Detta ångerformulär är en mall och är inte obligatoriskt att använda.

  13.6. För att uppfylla ånger- eller returfristen räcker det att kunden skickar sin kommunikation om utövandet av ånger- eller returrätt eller kontaktar vår Kundtjänst innan ångerfristen har löpt ut.

  13.7. Om kunden frånträder eller annullerar avtalet, ska ASICS ersätta kunden alla betalningar som erhållits från kunden, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för de tilläggskostnader som följer av kundens val av annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser senast 14 dagar efter det att ASICS har informerats om kundens beslut att frånträda eller annullera avtal, eller efter att ASICS har tagit emot den returnerade produkten från kunden, om detta är vid ett senare tillfälle. ASICS ska utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen har godkänt något annat; i alla händelser ådrar kunden sig inga avgifter till följd av sådan återbetalning.

  13.8. ASICS får avvakta med återbetalning tills ASICS har mottagit de returnerade varorna eller tills kunden har tillhandahållit bevis på att varorna har returnerats, beroende på vad som infaller först. Kunden får ett e-postmeddelande när ASICS har avslutat behandlingen av kundens retur.

  13.9. Kunden ska skicka tillbaka varorna i enlighet med returförfarandet som anges i returformuläret, som ingick i beställningen, utan onödigt dröjsmål från den dag då kunden meddelar ASICS sitt frånträde eller uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om kunden skickar tillbaka varorna innan fristen på 14 dagar har gått ut. ASICS tar inget ansvar för förlorade försändelser.

  13.10. ASICS står för kostnaden för att returnera varorna om kunden använder returtjänsten och förfarandet som anges i returformuläret. I annat fall får kunden stå för den direkta kostnaden för att returnera varan.

  13.11. Kunden ansvarar endast för eventuell värdeminskning av varan till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

  13.12. För att säkerställa att värdet på produkterna inte försämras uppmanar ASICS kunden:

  a) att inte skada produkten;

  b) att inte ta bort etiketter som är fästa på produkten;

  c) Att inte bära, tvätta och/eller ändra produkten.

  13.13. Det finns ingen ångerrätt när det gäller: a) leverans av produkter som är gjorda enligt konsumentens specifikationer eller tydligt personliga och/eller (b) leverans av förseglade produkter som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl och som har öppnats efter leverans.

  ÖVERENSSTÄMMELSE

  14.1. ASICS ska leverera produkterna till kunden vilka produkter ska vara i överensstämmelse med försäljningsavtalet för relevanta produkter ("Avtalet")

  14.2. Om det föreligger bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då Produkterna levererades, ska ASICS vara ansvarigt gentemot kunden, dock under förutsättning att kraven för sådan uppfylls enligt tillämplig lag.

  14.3. Vid bristande överensstämmelse har kunden rätt att kräva en lämplig prisavdrag eller få avtalet hävt.

  14.4. I händelse av hävning av avtalet kan ASICS be kunden att returnera produkterna innan ASICS kan behandla återbetalningen. För information om hur du returnerar produkten till ASICS, se returformuläret som tillhandahölls när produkten levererades. När ASICS har tagit emot produkten och bekräftat bristande överensstämmelse behandlar ASICS återbetalningen. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande när ASICS har avslutat behandlingen av returen.

  14.5. ASICS ska ersätta kunden för alla betalningar som erhållits från kunden, inklusive kostnaden för produkten och leveransavgifter och fraktkostnaderna för att returnera produkten, utan onödigt dröjsmål. ASICS utför sådan återbetalning med samma betalningsmedel som kunden använde för den första transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits; i alla händelser kommer kunden inte att ådra sig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

  14.6. ASICS är endast ansvarigt om bristen på överensstämmelse blir uppenbar inom två (2) år från leverans av produkterna.

  14.7. Kunden måste informera ASICS om bristen på överensstämmelse inom en period av två (2) månader från det datum då kunden upptäckte sådan brist på överensstämmelse.

  14.8. ASICS kan inte hållas ansvariga eller ansvariga för skador som uppstår på grund av att produkten inte underhålls enligt underhållsanvisningen, eller inte används i enlighet med bruksanvisningen, eller om produkten används för annat ändamål än för det som den såldes.

  14.9. ASICS ansvarar inte för skada som uppstår på grund av bristande överensstämmelse, i den mån sådan skada utgör: indirekt skada, följdskada, förlust av vinst eller inkomst, förlust eller affärsmöjligheter.

  14.10. Men i avvikelse från ovanstående utesluter eller begränsar ASICS inte vårt juridiska ansvar häri i händelse av dödsfall eller personskada för dig till följd av en handling eller underlåtenhet från ASICS sida.

  14.11. ASICS vill påminna dig om att du har lagliga rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning som reglerar försäljningen av konsumentvarorna och att dessa rättigheter inte påverkas av villkoren i detta överensstämmelsecertifikat.

  15. PERSONUPPGIFTER

  15.1. ASICS integritetspolicy är tillämplig. Integritetspolicyn finns på webbplatsen under länken.

   

  16. TILLÄMPLIG LAG

  16.1. Alla juridiska förhållanden mellan ASICS och kunden regleras av lagarna i Nederländerna.

  16.2. Avtalet (på vilket dessa allmänna villkor är tillämpliga) kan ingås på följande språk: engelska eller svenska.

  17. KLAGOMÅL

  17.1. Om ASICS gjort något fel med avseende på beställningen, om kunden har klagomål, eller om kunden vill kontakta ASICS av andra skäl, vänligen kontakta ASICS omedelbart på +46846501769 eller consumer-se@asics.com. Vi hjälper dig gärna. Våra normala öppettider är 9.00–12.00, måndag–fredag.

  18. FÖRBESTÄLLNING

  Under förutsättning att den här tjänsten är tillgänglig, gäller följande villkor.

  18.1. Förbeställning är den process som avser att du kan beställa en produkt innan den har släppts till försäljning. Följande villkor gäller för förbeställda produkter:

  a) Produktlanseringsdatum. Det schemalagda datumet för försäljningsstart (produktlansering) för din förbeställda produkt finns på sidan Produktbeskrivning på webbplatsen.

  b) När du gör en förbeställning erbjuder du dig att köpa produkten. Produkttillgängligheten avgör om ditt erbjudande godkänns.

  c) Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera förbeställningar av alla skäl efter eget gottfinnande. I sådana fall återbetalar vi eventuell betalning som erhållits för förbeställningen.

  18.2. Priser och betalning

  Priset för den förbeställda produkten framgår av webbplatsen då förbeställningen görs. Betalning av förbeställningar behandlas när beställningen skickas.

  Du godkänner priset för produkten när du gör förbeställningen. Ändringar av priset på produkten som görs efter din förbeställning tillämpas inte.

  18.3. Leverans

  Målet är att förbeställda produkter levereras före första försäljningsdatum. Standardtider för leverans gäller från det att den förbeställda produkten är tillgänglig i vårt lager. Denna information är enbart en uppskattning. Tidslinjerna är inte bindande.

  Produktlanseringsdatum. Det schemalagda datumet för försäljningsstart (produktlansering) för din förbeställda produkt finns på sidan Produktbeskrivning på webbplatsen. Den beräknade leveranstiden för förbeställda produkter anges på webbplatsen. Detta är dock en uppskattning som kan komma att ändras.

  Vi ansvarar inte för förseningar eller utebliven leverans inom den angivna tidsramen. Du informeras när produkten är redo för sändning och den skickas till den adress som anges under förbeställningsprocessen.

  18.4. Ändringar och annulleringar

  Du kan annullera din förbeställning när du vill före de sista tre (3) dagarna före ditt beräknade leveransdatum. Om priset har debiterats när du annullerar beställningen får du en fullständig återbetalning. Den fullständiga återbetalningen behandlas inom 14 dagar efter att ASICS har informerats om ditt beslut att annullera kontraktet.

  När vi har tagit emot din produkt gäller vår allmänna returpolicy och vår ångerrätt.

  18.5. Överensstämmelse 

  Vår standardpolicy för överensstämmelse, som framgår av de allmänna villkoren, gäller för förbeställningar.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Alla ändringar träder omedelbart i kraft efter publicering på webbplatsen. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor med avseende på ändringar.

  Genom att göra en förbeställning bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor.

  19. EFTERBESTÄLLNING

  Under förutsättning att den här tjänsten är tillgänglig, gäller följande villkor.

  19.1. Genom att göra en efterbeställning uttrycker du din avsikt att köpa en produkt som för närvarande är slut i lager. Produkttillgängligheten avgör om din efterbeställning godkänns.

  Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera efterbeställningar av alla skäl efter eget gottfinnande. I sådana fall återbetalar vi eventuell betalning som erhållits för efterbeställningen.

  19.2. Priser och betalning

  Priset på den efterbeställda produkten framgår av webbplatsen då efterbeställningen görs. Betalning av efterbeställningar behandlas när beställningen skickas.

  Du godkänner priset för produkten när du gör efterbeställningen. Ändringar av priset på produkten som görs efter din efterbeställning tillämpas inte.

  19.3. Tillgänglighet och leverans

  Den beräknade leveranstiden för efterbeställda produkter anges på webbplatsen. Detta är dock en uppskattning som kan komma att ändras. Vi ansvarar inte för förseningar eller utebliven leverans inom den angivna tidsramen.

  Du informeras när den efterbeställda produkten är redo för sändning och den skickas till den adress som anges under efterbeställningsprocessen.

  19.4. Ändringar och annulleringar

  Du kan annullera din efterbeställning när du vill före de sista tre (3) dagarna före ditt beräknade leveransdatum. Om priset har debiterats när du annullerar beställningen får du en fullständig återbetalning. Den fullständiga återbetalningen behandlas inom 14 dagar efter att ASICS har informerats om ditt beslut att annullera kontraktet.

  Vi kan göra ändringar av produkten, inklusive specifikationer och funktioner, innan den skickas. Om sådana ändringar är betydande informerar vi dig och ger dig möjlighet att annullera din efterbeställning och få en hel återbetalning.

  När vi har tagit emot din produkt gäller vår allmänna returpolicy och vår ångerrätt.

  19.5. Överensstämmelse

  Vår standardpolicy för överensstämmelse, som framgår av de allmänna villkoren, gäller för efterbeställningar.

  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Alla ändringar träder omedelbart i kraft efter publicering på webbplatsen. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor med avseende på ändringar.

  Genom att göra en efterbeställning bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor.

 • Kampanj