Läder


PÅ VILKET SÄTT ÄR LÄDER SKADLIGT FÖR MILJÖN?

 

Läder har använts i kläder och skor i många århundraden. Som en biprodukt av köttkonsumtion är det lättillgängligt som ett naturligt, hållbart och mångsidigt material. Processen för att förvandla hudar till läder som kan användas i en slutprodukt är dock inte enkel. Hudarna behöver omfattande beredning och behandling under hela produktionsprocessen. Det är arbetskrävande processer och i alla led används kemiska ämnen och vatten.

 

VAR BEFINNER VI OSS NU?

Som ett resultat av miljöutmaningarna kring läderproduktion har vi åtagit oss att köpa in mer hållbart läder. För att leva upp till detta åtagande gick ASICS med i Leather Working Group (LWG) 2018. LWG är en organisation som sammanför lädertillverkare och andra intressenter i en enhet som är engagerad i miljömässigt ansvarsfulla affärsmetoder. Trots att LWG:s avsikter huvudsakligen är inriktade på miljömässig hållbarhet, säkerställer de också etiska affärsmetoder inom garverier där så är möjligt.

LWG-certifierade garverier bedöms utifrån miljöresultat, med målet att minska deras påverkan. LWG-revisionen utvärderar garverier inom områden som vattenförbrukning, energianvändning och kemikaliehantering.

I slutet av 2018 hade vi redan slagit vårt mål att köpa in 80 % av allt läder som används för skor av märkena ASICS, ASICS TIGER och Onitsuka Tiger från LWG-leverantörer med bäst resultat till 2020.

ASICS använder också återvunnet läder, läder tillverkat av naturligt läder och polyesterfibrer.

 

VAD STRÄVAR VI EFTER?

 

Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att handla från LWG-leverantörer med bäst resultat och vi hoppas kunna öka den andelen. Vi letar också ständigt efter innovativ, banbrytande teknik och partners som kan hjälpa oss att minska miljöpåverkan från det läder vi använder i våra produkter.