Skip to content

Chính Sách Đổi Trả Hàng


CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ HÀNG CHUNG

(a) Khách hàng có thể hoàn trả lại hàng còn nguyên tem mác và còn nguyên bao bì. Chính sách này áp dụng đối với tất cả Hàng hóa ngoại trừ các mặt hàng giảm giá, tất, và các sản phẩm đồ lót.

(b) Tất cả các mặt hàng mua trên Website ASICS https://www.asics.com/vn sẽ được áp dụng chính sách hoàn trả trong vòng 14 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hàng hóa đặt mua, với điều kiện là: (i) toàn bộ tem mác vẫn còn nguyên; (ii) Hàng hóa chưa bị mặc, chưa bị giặt và chưa bị sửa chữa; và (iii) Hàng hóa vẫn còn nguyên trong bao bì.

1. Để đảm bảo rằng giá trị của Hàng hóa không bị giảm sút, Bên bán hàng khuyến cáo Khách hàng:
(a) Không làm hư hại Hàng hóa;
(b) Không tháo gỡ tem mác gắn trên Hàng hóa;
(c) Không mặc, giặt, và/hoặc sửa chữa Hàng hóa.

2. Mặc dù có những quy định nêu trên, việc hoàn trả hàng sẽ không được chấp nhận vì các lý do như sau:
(a) Hàng hóa đã bị Khách hàng làm xước hoặc làm bẩn (bao gồm cả Hàng hóa có mùi nước hoa hay có mùi thuốc lá, và hộp bên ngoài bị bẹp hoặc bị làm hỏng);
(b) Hàng hóa được xử lý sau khi đặt hàng (Hàng hóa được lên gấu, xuống gấu, được in hình, v.v);
(c) Khi đã hết thời hạn 14 ngày sau khi hàng đã được giao mà không có bất kỳ lý do đặc biệt nào;
(d) Hàng hóa được làm theo đơn đặt hàng; và
(e) Hàng hóa giảm giá/Hàng hóa xả kho / Hàng từ bên thứ ba.

Ngoài ra, tùy vào tình trạng của sản phẩm khác, Bên bán hàng có thể không chấp nhận hoàn trả hàng.

3. Đồng thời, không được quyền chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng liên quan đến:
(a) việc cung ứng Hàng hóa được làm riêng theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng hoặc Hàng hóa được cá nhân hóa rõ ràng; và
(b) việc cung ứng Hàng hóa được đóng gói dán kín, không phù hợp để hoàn trả vì lý do bảo vệ sức khỏe hoặc lý do vệ sinh và đã bị mở sau khi giao hàng.

4. Căn cứ vào những quy định nêu trên, Khách hàng có quyền chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào trong vòng 14 ngày, kể từ ngày mà tất cả Hàng hóa đặt mua trong một giao dịch được giao bằng hình thức giao hàng tận nơi đến địa chỉ giao hàng được chỉ định trong Đơn hàng.
Quyền chấm dứt này chỉ áp dụng đối với Hàng hóa đã được mua tại https://www.asics.com/vn/vi-vnhttps://www.asics.com/vn/en-vn.

PHƯƠNG THỨC HOÀN TRẢ HÀNG

Tất cả các đơn hàng thực hiện trên Website TMĐT ASICS sẽ được Khách hàng trả lại cho Bên bán hàng liên quan theo hình thức giao hàng tận nơi. Khách hàng phải gửi thư điện tử đến Phòng Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ: customers-vn@asics.com và Phòng Chăm sóc Khách hàng sẽ gửi cho Khách hàng một phiếu gửi trả hàng để Khách hàng có thể sử dụng để trả lại hàng bằng hình thức giao hàng tận nơi. Bên bán hàng sẽ được nhà thầu giao hàng tận nơi thông báo là gói hàng bị trả lại đang trên đường vận chuyển. Một thông báo cũng sẽ được gửi đến Website ASICS. Khi Bên bán hàng nhận được gói hàng trả lại, ASICS sẽ được thông báo một lần nữa về việc giao hàng trả lại. Như một thủ tục bổ sung, Bên bán hàng cũng sẽ thông báo cho ASICS thông qua thư điện tử rằng đã nhận được gói hàng trả lại và ASICS có thể thực hiện việc hoàn lại tiền cho Khách hàng thông qua cổng thanh toán.

THÔNG TIN HOÀN TRẢ HÀNG

Khách hàng phải nhập một trong các chữ cái dưới đây vào phiếu yêu cầu hoàn trả hàng:
A. Kích cỡ quá lớn
B. Kích cỡ quá nhỏ
C. Không giống như hình ảnh đã đăng
D. Không giống như mô tả
E. Bưu kiện bị hỏng, vỡ khi đến nơi
F. Hàng gửi bị sai
G. Hàng gửi bị lỗi
H. Thay đổi ý định

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, phí vận chuyển sẽ được áp dụng như sau:
(a) Đối với Hàng hóa có đánh dấu A, B, và H: Khách hàng sẽ phải chịu phí vận chuyển trả lại hàng là 40.000 VNĐ và sẽ được trừ vào tổng số tiền hoàn trả theo phương thức thanh toán ban đầu.
(b) Đối với Hàng hóa có đánh dấu C, D, E, F và G: Bên bán hàng phải chịu phí vận chuyển.

Khách hàng phải gửi cả phiếu yêu cầu hoàn trả hàng cùng với bưu kiện trả lại của mình. Nếu phiếu yêu cầu hoàn trả hàng bị thất lạc Khách hàng phải liên hệ với Phòng Chăm sóc Khách hàng để nhận bản sao của phiếu yêu cầu hoàn trả hàng. Hàng hóa không đáp ứng những tiêu chí nêu trên sẽ không được hoàn tiền.

Ngay khi Hàng hóa được trả về đến kho chỉ định, Bên bán hàng sẽ thực hiện hoàn trả tiền theo phương thức thanh toán ban đầu của Khách hàng. Số tiền hoàn trả sẽ nhận được trong vòng 14 ngày hoặc lâu hơn tùy thuộc vào bên cung cấp thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/tài khoản của Khách hàng.

Nếu Khách hàng chấm dứt việc mua bán Hàng hóa theo Hóa đơn Bán hàng, Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS, nhưng với chi phí do Bên bán hàng liên quan chịu) sẽ hoàn trả cho Khách hàng tất cả các khoản thanh toán đã nhận được từ Khách hàng, trừ các chi phí giao hàng (ngoại trừ các mặt hàng bị lỗi hoặc gửi sai). Tùy thuộc vào Điều bên dưới, Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS) sẽ cố gắng thực hiện hoàn trả chậm nhất là 14 ngày sau khi Bên bán hàng liên quan nhận được thông báo về quyết định chấm dứt việc mua bán Hàng hóa của Khách hàng theo Hóa đơn Bán hàng, hoặc sau khi Bên bán hàng liên quan nhận được Hàng hóa hoàn trả lại từ Khách hàng, tùy theo sự việc nào đến sau. Bên bán hàng liên quan (thông qua ASICS) sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền đó bằng phương thức thanh toán tương tự như phương thức mà Khách hàng đã sử dụng cho giao dịch ban đầu trừ khi Khách hàng có thỏa thuận rõ ràng khác đi; trong bất kỳ trường hợp nào, Bên bán hàng liên quan sẽ chịu các phí hoàn trả tiền đó.

ASICS có thể giữ lại khoản hoàn trả cho đến khi ASICS nhận được Hàng hóa hoặc Khách hàng đã cung cấp bằng chứng về việc đã gửi lại Hàng hóa, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua email khi ASICS xử lý xong yêu cầu trả hàng của Khách hàng.